Människor i möte med blommor i förgrunden.

Samverkan med lärarutbildningen

Lärarutbildningen är en levande avdelning vid Södertörns högskola med ambitionen att samverka. Samverkansinitiativet innebär arenor för forskning, utveckling och kunskap. Vi har tvärvetenskapliga samarbeten inom akademin för att kunna erbjuda en så bra och kunskapsutvecklande lärarutbildning som möjligt. Lärarutbildningen har även utvecklat en målmedveten samverkan med externa verksamheter såväl kommunalt och regionalt som nationellt och internationellt.

Vill du samverka med Lärarutbildningen?

Har du behov av uppdragsutbildning? Vill du starta en forskningscirkel i din kommun? Vi vill skapa mötesplatser för samverkan mellan verksamma pedagoger i skolor och förskolor tillsammans med högskolans forskare, lärare och studenter. Vi är övertygade om att vi alla kan utveckla varandra och att det är viktigt att ha en fot i professionen och en i akademien. Genom både Regionalt utvecklingscentrum (RUC) och ULF-avtalet sker ständig samverkan – se nedan för hur vi kan samverka!

Kontakt

Samverkan lärarutbildning

Lärarutbildningen

samverkan.lu@sh.se
Fia Fredricson Flodin

Samarbetet i ny arbetsintegrerad utbildning

Södertörns högskolas nya arbetsintegrerade utbildning mot fritidshem görs i samarbete med fem kommuner: Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem och Södertälje. Utbildningen startade hösten 2020. Möt Fia Fredricson Flodin, utvecklingsledare.