Personal på ENTER forum

Föreståndare: Marcus Box

Forskare, lärare och övrig personal:

Marcus Box

Marcus Box

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME422

Karin Dahlström

Karin Dahlström

Ek dr

Lektor

Samordnar Internationella ekonomprogrammet. Undervisar och forskar om ledning och organisering av förändring och projekt, hållbarhet, mikroföretag och samverkan.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME517

Lars Degerstedt

Lars Degerstedt

Ämnessamordnare

Lektor

Jag undervisar och forskar inom informatik. En viktig del av min roll är som samordnare för ämnet informatik och kandidatprogrammet Management med IT.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD277

Malin Gawell

Malin Gawell

Docent

Mitt huvudsakliga intresse är hur människor försöker utveckla lösningar på utmaningar i samhället.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME418

Karl Gratzer

Karl Gratzer

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME342

Tommy Larsson Segerlind

Tommy Larsson Segerlind

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag är docent i företagsekonomi, samt programsamordnare för kandidatprogrammet Entreprenörskap, Innovation, och Marknad. (EIM). Jag är utnämnd som Excellent lärare.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429E

Michael Levin

Michael Levin

Adjunkt

Adjunkt i företagsekonomi, kursansvarige lärare/examinator för EVM (FEK A) samt Organisationsteori (FEK B), forskar inom organisationsteori (kooperativ)

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME511

Xiang Lin

Xiang Lin

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Macroeconomics, tourism economics, entrepreneurship, time series

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME315

Mikael Lönnborg

Mikael Lönnborg

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME412

Pejvak Oghazi

Pejvak Oghazi

Professor

Avdelningsföreståndare

Pejvak Oghazi är professor och avdelningsföreståndare inom ämnet företagsekonomi. Han är även programansvarig för logistikprogrammet. Han har civilingenjörsexamen inom Ind.ekon.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME547

Paulina Rytkönen

Paulina Rytkönen

Lektor

Jag är docent i ekonomisk historia och lektor i Företagsekonomi på Institutionen för Samhällsvetenskaper

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429D

Besrat Tesfaye

Besrat Tesfaye

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME421

Karin Winroth

Karin Winroth

Docent

Lektor

Min forskning fokuserar frågor kring företagskultur, ledarskap, konsumtionskultur, varumärken, sociala medier och digitalt entreprenörskap.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME426