Personal på ENTER forum

Föreståndare: Marcus Box

Forskare, lärare och övrig personal:

Marcus Box

Marcus Box

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME422

Karin Dahlström

Karin Dahlström

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME517

Lars Degerstedt

Lars Degerstedt

Ämnessamordnare

Lektor

Jag undervisar och forskar inom informatik. En viktig del av min roll är som samordnare för ämnet informatik och kandidatprogrammet Management med IT.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD376

Malin Gawell

Malin Gawell

Docent

Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om socialt entreprenörskap, socialt företagande, sociala innovationer och det civila samhället. Detta är också det jag undervisar i.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME418

Karl Gratzer

Karl Gratzer

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME419

Tommy Larsson Segerlind

Tommy Larsson Segerlind

Fil dr

Lektor

Jag är lektor i företagsekonomi samt programsamordnare för kandidatprogrammet Entreprenörskap, Innovation och Marknad. Min forskning är om ledarskapets roll i innovationsprocesser.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429E

Michael Levin

Michael Levin

Adjunkt

Adjunkt i företagsekonomi. Ansvarig för fadderföretagsverksamheten i entreprenörsprogrammet. Forskar inom organisationsteori, social ekonomi, kooperativ.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME511

Mikael Lönnborg

Mikael Lönnborg

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME412

Anna Nyquist

Anna Nyquist

Adjunkt

Adjunkt och doktorand i företagsekonomi med inriktning grön marknadsföring

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME517

Paulina Rytkönen

Paulina Rytkönen

Lektor

Jag är lektor i företagsekonomi och docent i ekonomisk historia

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429D

Besrat Tesfaye

Besrat Tesfaye

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME421

Karin Winroth

Karin Winroth

Docent

Lektor

Konsumtionskultur, varumärken, digitalt entreprenörskap, organisationskultur, ledarskap

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME426