Personal på ENTER forum

Föreståndare: Marcus Box

Forskare, lärare och övrig personal:

Besrat Tesfaye

Besrat Tesfaye

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME421

Christina Weisner

Christina Weisner

Handläggare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME424

Karin Dahlström

Karin Dahlström

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME517

Karin Winroth

Karin Winroth

Docent

Lektor

Konsumtionskultur, varumärken, digitalt entreprenörskap, organisationskultur, ledarskap

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME426

Karl Gratzer

Karl Gratzer

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME419

Lars Degerstedt

Lars Degerstedt

Lektor

Jag undervisar och forskar inom informatik. En viktig del av min roll är som samordnare för ämnet informatik och kandidatprogrammet Management med IT.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD376

Malin Gawell

Malin Gawell

Docent

Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om socialt entreprenörskap, socialt företagande, sociala innovationer och det civila samhället. Detta är också det jag undervisar i.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME418

Marcus Box

Marcus Box

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME422

Michael Levin

Michael Levin

Adjunkt

Adjunkt i företagsekonomi. Ansvarig för fadderföretagsverksamheten i entreprenörsprogrammet. Forskar inom organisationsteori, social ekonomi, kooperativ.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME415

Mikael Lönnborg

Mikael Lönnborg

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME412

Paulina Rytkönen

Paulina Rytkönen

Lektor

Jag är lektor i företagsekonomi och docent i ekonomisk historia

Institutionen för samhällsvetenskaper

Tommy Larsson Segerlind

Tommy Larsson Segerlind

Fil dr

Lektor

Jag är lektor i företagsekonomi samt programsamordnare för kandidatprogrammet Entreprenörskap, Innovation och Marknad. Min forskning är om ledarskapets roll i innovationsprocesser.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429e

Xiang Lin

Xiang Lin

Fil dr

Lektor

I am teaching and doing research in economics.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME315