Forskningsprojekt och publikationer

Här kan du ta del av information kring projekt och olika typer av publikationer där våra forskare och doktorander deltar.

Ämnen: Den praktiska kunskapens teori, Estetik, Filosofi, Genusvetenskap, Konstvetenskap, Litteraturvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap

Forskarskola: Baltic and East European Graduate School (BEEGS)

2022

13 maj
Oscar von Seth: Outsiders and Others: Queer Friendships in Novels by Hermann Hesse Länk till annan webbplats.
Ämne/forskarskola: Litteraturvetenskap/BEEGS

2021

15 oktober
Philipp Seuferling:
Media and the refugee camp: the historical making of space, time, and politics in the modern refugee regime Länk till annan webbplats.
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap
Forskningsprojekt: The (dis)connected refugee: The role of communication technologies in trust-building in Sweden and Germany

24 september
Mani Shutzberg: Länk till annan webbplats.
Tricks of the Medical Trade: Cunning in the Age of Bureaucratic Austerity Länk till annan webbplats.
Ämne/forskarskola: Den praktiska kunskapens teori/BEEGS

4 juni
Raili Uibo:
“And I don’t know who we really are to each other”: Queers doing close relationships in Estonia Länk till annan webbplats.
Ämne:
Genusvetenskap
Forskningsprojekt: Queer(y)ing Kinship in the Baltic Region

28 maj
Camilla Larsson:
Framträdanden: Performativitetsteoretiska tolkningar av Tadeusz Kantors konstnärskap Länk till annan webbplats.
Ämne/forskarskola:
Konstvetenskap/BEEGS

21 maj
Anna-Karin Selberg:
Politics and Truth: Heidegger, Arendt and the Modern Political Lie Länk till annan webbplats.
Ämne:
Filosofi

7 maj
Gabriel Itkes-Sznap:
Nollpunkten: Precisionens betydelse hos Witold Gombrowicz, Inger Christensen och Herta Müller Länk till annan webbplats.
Ämne/forskarskola:
Estetik/BEEGS

23 april
Oscar Svanelid:
Att forma tillvaron: Konstruktivism som konstnärligt yrkesarbete hos Geraldo de Barros, Lygia Pape och Lygia Clark Länk till annan webbplats.
Ämne/forskarskola:
Konstvetenskap/BEEGS

26 mars
Anna Enström:
Sinnesstämning, skratt och hypokondri: Om estetisk erfarenhet i Kants tredje Kritik Länk till annan webbplats.
Ämne/forskarskola:
Estetik/BEEGS

2020

25 september
Patrick Seniuk: Encountering Depression In-Depth: An existential-phenomenological approach to selfhood, depression, and psychiatric practice Länk till annan webbplats.
Ämne: Den praktiska kunskapens teori
Forskningsprojekt: The Phenomenology of Suffering in Medicine: Explorations in the Baltic Sea Region

4 september
Johan Sehlberg: Of Affliction: The Experience of Thought in Gilles Deleuze by way of Marcel Proust Länk till annan webbplats.
Ämne: Filosofi

5 juni
Ingrid Forsler: Enabling media: Infrastructures, imaginaries and cultural techniques in Swedish and Estonian visual arts education Länk till annan webbplats.
Ämne/forskarskola: Medie- och kommunikationsvetenskap/BEEGS

8 maj
Maria Pröckl: Tyngd, sväng och empatisk timing: förskollärares kroppsliga kunskaper Länk till annan webbplats.
Ämne: Den praktiska kunskapens teori
Forskningsprojekt: Being and Becoming: A phenomenological perspective on formative dimensions of pre-school education in Sweden and Germany

2019

3 maj
Mari Zetterqvist Blokhuis: Interaction between rider, horse and equestrian trainer – a challenging puzzle Länk till annan webbplats.
Ämne: Den praktiska kunskapens teori
Forskningsprojekt: Horse Cultures in Transition. Interaction and Ethics between Human and Horse in Sweden and Poland.

2018

7 december
Irina Seits: Architectures of Life-Building in the Twentieth Century: Russia, Germany, Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Estetik/BEEGS

28 september
Matilda Tudor:
Desire Lines: Towards a Queer Digital Media Phenomenology Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap
Forskningsprojekt: Habitus and higher education: a research project on media, taste and cultural dissonance

25 maj
Maria Lönn:
Bruten vithet – om den ryska femininitetens sinnliga och temporala villkor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Genusvetenskap/BEEGS

27 april
Rebecka Katz Thor:
Beyond the Witness. Holocaust Representation and the Testimony of Images: Three Films by Yael Hersonski, Harun Farocki and Eyal Sivan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne: Estetik
Forskningsprojekt: Perceptions of the other; aesthetics, ethics and prejudice

2017

8 december
Julia Velkova Öberg:
Media technologies in the making: user driven software and infrastructures for computer graphics production Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Medie- och kommunikationsvetenskap/BEEGS

15 december
Roman Horbyk:
Mediated Europes: Discourse and Power in Ukraine, Russia and Poland During Euromaidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap

6 oktober
Lovisa Andén:
Litteratur och erfarenhet i Merleau-Pontys läsning av Proust, Valéry och Stendahl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Filosofi/BEEGS (Uppsala universitet)

22 september
Gustav Strandberg:
Politikens omskakning – negativitet, samexistens och frihet i Jan Patočkas tänkande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne: Filosofi

2 juni
Alberto Frigo:
Life-Stowing from a Digital Media Perspective: Past, Present and Future Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap

24 maj
Krystof Kasprzak:
Vara - Framträdande - Värld. Fenomenets negativitet hos Martin Heidegger, Jan Patočka och Eugen Fink Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Filosofi/BEEGS

24 mars
Kim West:
The Exhibitionary Complex: Exhibition, Apparatus and Media from Kulturhuset to the Centre Pompidou, 1963-1977 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne: Estetik

2016

18 november
Petra Werner:
Ett medialt museum. Lärandets estetik i svensk television 1956-1969 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne: Estetik/LU

21 oktober
Ramona Rat:
Un-common Sociality: Thinking Sociality with Levinas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Filosofi/BEEGS

8 juni
Cecilia Annell:
Begärets politiska potential. Feministiska motståndsstrategier i Elin Wägners "Pennskaftet", Gabriele Reuters "Aus guter Familie", Hilma Angered-Strandbergs "Lydia Vik" och Grete Meisel-Hess "Die Intellektuellen" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Litteraturvetenskap/BEEGS (Stockholms universitet)

29 januari
Martin Gunnarson:
Please Be Patient: A Cultural Phenomenological Study of Haemodialysis and Kidney Transplantation Care Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne: Centrum för praktisk kunskap (Etnologi, Lunds universitet)

2015

14 november
Björn Sjöstrand:
Att tänka det tekniska. En studie i Derridas teknikfilosofi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne: Filosofi (Uppsala universitet)

2014

24 oktober
Liudmila Voronova:
Gendering in Political Journalism: A Comparative Study of Russia and Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Medie- och kommunikationsvetenskap/BEEGS (Örebro universitet)

3 oktober
Ekaterina Kalinina:
Mediated Post-Soviet Nostalgia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Medie- och kommunikationsvetenskap/BEEGS

17 oktober
Signe Opermann:
Generational Use of News Media in Estonia: Media Access, Spatial Orientations and Discursive Characteristics of the News Media Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap

27 september
Henriette Cederlöf:
Alien Places in Late Soviet Science Fiction: The "Unexpected Encounters" of Arkady and Boris Strugatsky as Novels and Films Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Litteraturvetenskap/BEEGS (Stockholms universitet)

9 maj
Markus Huss:
Motståndets akustik: Språk och (o)ljud hos Peter Weiss 1946–1960 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Litteraturvetenskap/BEEGS (Stockholms universitet)

14 februari
Carina Guyard:
Kommunikationsarbete på distans Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Medie- och kommunikationsvetenskap/BEEGS

2013

1 mars
Elisabeth Hemby:
Historiemåleri och bilder av vardag: Tatjana Nazarenkos konstnärskap i 1970-talets Sovjet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Forskarskola: BEEGS (Konstvetenskap, Uppsala universitet)

18 januari
Fredrik Stiernstedt:
Från radiofabrik till mediehus: Medieförändring och medieproduktion på MTG-radio Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Medie- och kommunikationsvetenskap/BEEGS (Örebro universitet)

2012

5 oktober
Linus Andersson:
Alternativ television: former av kritik i konstnärlig TV-produktion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Medie- och kommunikationsvetenskap/BEEGS (Örebro universitet)

23 mars
Peter Jakobsson:
Öppenhetsindustrin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap/BEEGS (Örebro universitet)

1 juni
Anne Kaun:
Civic Experiences and Public Connection: Media and Young People in Estonia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Medie- och kommunikationsvetenskap (Örebro universitet)

2011

21 januari
Anders Bartonek:
Philosophie im Konjunktiv: Nichtidentität als Ort der Möglichkeit des Utopischen in der negativen Dialektik Theodor W. Adornos (Subjunctive Philosophy: Nonidentity as the Place for the Possibility of the Utopian in the Negative Dialectics of Theodor W. Adorno) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Filosofi/BEEGS

2010

18 december
Carl Cederberg:
Resaying the Human: Levinas Beyond Humanism and Antihumanism Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne/forskarskola: Filosofi/BEEGS

17 januari
Jonna Bornemark:
Kunskapens gräns, gränsens vetande: en fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ämne: Filosofi (Teoretisk filosofi, Uppsala universitet)

Publikationer

Publikationer från Kritisk kulturteori publiceras löpande på publikationsdatabasen DiVA. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektdatabas

Här publiceras löpande forskningsprojekt från Södertörns högskolas databas för forskningsprojekt. (Om listningen är tom finns det för tillfället inga aktuella projekt i databasen).

Klass på TV

Klass på TV

Pippi Longstocking in GDR

Pippi Beyond the Border

Nation, Gender and Sexuality in pleasure-based ferry traffic between Finland, Åland and Sweden

Cruising the Baltic Sea

Scientific Depictions of the Arctic from St Petersburg, Stockholm, and Paris

Illustrating Neutral Nature

Politics and aesthetics

Contemporary post-Soviet popular music

Tystnadskulturens logik: Grupprocesser, konstnärlig frihet och lärande i scenkonst-branschens förebyggande arbete mot sexuella trakasserier efter #tystnadtagning

Tystnadskulturens logik

Bear Traces - A study of the bear in national romantic literature around the Baltic Sea

Bear traces

Vulnerable Memory in a Prospective Monument, Memorial and Museum

Remember us to life

Identity, Heritage and Memory in the Wake of a Nationalistic Turn.

Traces of oblivion

Consequences of Automated Decision-making for Democratic Values

Automating Welfare in the Baltic Sea Region

News perceptions and practices among young adults in times of transition

What is news?

Att beköna ålder: representationer av maskuliniteter och åldrande i samtida europeisk litteratur och film

Att beköna ålder: representationer av maskuliniteter och åldrande i samtida europeisk litteratur och film

Bildjournalistik och visuell litteracitet i Ryssland och Sverige

Fotografisk realism i den digitala tidsåldern

An Excellence Hub in Research, Education and Public Outreach

Reimagining Norden in an Evolving World (ReNEW)

A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness

Time, Memory and Representation