Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet filosofi. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Anders Bartonek

Administrativ personal: Eva Albinsson

Forskare, lärare och övrig personal:

Eva Albinsson

Eva Albinsson

Utbildningsadministratör

Jag arbetar som utbildningsadministratör för kurser inom huvudområdet filosofi. Jag administrerar även masterprogrammet i filosofi samt kandidatprogrammet i Liberal Arts.

Institutionen för kultur och lärande

PD226

Anders Bartonek

Anders Bartonek

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Anders Bartonek är ämnessamordnare, forskare och lärare på filosofiämnet och undervisar även på lärar- och polisutbildningarna.

Institutionen för kultur och lärande

PD223

Marcia Cavalcante

Marcia Cavalcante

Professor

Mina forskningsfält är fenomenologi, hermeneutik, German idealism, existensens och exilens filosofi, fransk samtid filosofi, och koppling mellan filosofi och konst.

Institutionen för kultur och lärande

PD222

Anna Victoria Hallberg

Anna Victoria Hallberg

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Fil.dr. i litteraturvetenskap Pro-prefekt Avdelningsföreståndare, filosofi och Centrum för praktisk kunskap

Institutionen för kultur och lärande

PD227

Nicholas Lawrence

Nicholas Lawrence

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA714

Karl Lydén

Karl Lydén

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD207

Ramona Rat

Ramona Rat

Fil dr

Lektor

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA719

Hans Ruin

Hans Ruin

Professor

Programsamordnare

Institutionen för kultur och lärande

PD216

Johan Sehlberg

Johan Sehlberg

Fil dr

Lektor

Johan Sehlberg är fil.dr i filosofi med samtida fransk filosofi, antikens filosofi och filosofisk estetik som främsta forskningsintressen.

Institutionen för kultur och lärande

PD207

Nicholas Smith

Nicholas Smith

Fil dr

Lektor

Forskar och undervisar i post- och dekolonial filosofi, afrokaribiskt och urfolkstänkande med bas i samtida kontinentalfilosofi, feminism och fenomenologi.

Institutionen för kultur och lärande

PD220

Gustav Strandberg

Gustav Strandberg

Fil dr

Projektforskare

Gustav Strandberg är lektor i filosofi och undervisar på kurser inom filosofi, estetik och lärarutbildning.

Institutionen för kultur och lärande

PD215

Sven-Olov Wallenstein

Sven-Olov Wallenstein

Professor

Filosofisk estetik, tysk idealism, modern europeisk filosofi

Institutionen för kultur och lärande

PD223

Charlotta Weigelt

Charlotta Weigelt

Professor

Prefekt

Professor i filosofi, prefekt IKL

Institutionen för kultur och lärande

PD235