Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet filosofi. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Anders Bartonek

Administrativ personal: Eva Albinsson

Forskare, lärare och övrig personal:

Eva Albinsson

Eva Albinsson

Utbildningsadministratör

Arbetar med utbildningsadministration för fristående kurser inom filosofi samt masterprogrammet i filosofi och kandidatprogrammet i Liberal Arts. För frågor maila filosofi@sh.se.

Institutionen för kultur och lärande

PD226

Anders Bartonek

Anders Bartonek

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD223

Stina Bäckström

Stina Bäckström

Docent

Lektor

Handlings- och språkfilosofi, humorfilosofi, känslor och rationalitet, dygdetik, Wittgenstein, Anscombe, McDowell, Cavell

Institutionen för kultur och lärande

PD225

Carl Cederberg

Carl Cederberg

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD206

Anna Victoria Hallberg

Anna Victoria Hallberg

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Fil.dr. i litteraturvetenskap Pro-prefekt Avdelningsföreståndare, filosofi och Centrum för praktisk kunskap

Institutionen för kultur och lärande

PD227

Karl Katz Lydén

Karl Katz Lydén

Doktorand

Jag skriver om Michel Foucaults sena verk om den antika filosofins idéer om självomsorg och sanningssägande i relation till hans kritikbegrepp och en politisk samtid.

Institutionen för kultur och lärande

PD207

Nicholas Lawrence

Nicholas Lawrence

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD220

Olof Pettersson

Olof Pettersson

Docent i filosofi. Disputerade 2013 på en avhandling om Platons begärsbegrepp. Arbetar huvudsakligen med antik grekisk filosofi.

Institutionen för kultur och lärande

PD225

Ramona Rat

Ramona Rat

Fil dr

Lektor

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA713

Hans Ruin

Hans Ruin

Professor

Programsamordnare

Specialiserad inom fenomenologisk och hermeneutisk filosofi samt inom antik filosofi. Medutgivare av Nietzsches samlade skrifter på svenska.

Institutionen för kultur och lärande

PD216

Johan Sehlberg

Johan Sehlberg

Fil dr

Lektor

Johan Sehlberg är fil.dr i filosofi med samtida fransk filosofi, antikens filosofi och filosofisk estetik som främsta forskningsintressen.

Institutionen för kultur och lärande

PD207

Nicholas Smith

Nicholas Smith

Fil dr

Lektor

Forskar och undervisar i post- och dekolonial filosofi, afrokaribiskt och urfolkstänkande med bas i samtida kontinentalfilosofi, feminism och fenomenologi.

Institutionen för kultur och lärande

PD220

Gustav Strandberg

Gustav Strandberg

Fil dr

Projektforskare

Gustav Strandberg är lektor och forskare i filosofi. Hans forskning kretsar kring ämnen inom politisk filosofi, marxism och estetik. Han är även verksam som översättare.

Institutionen för kultur och lärande

PD215

Fanny Söderbäck

Fanny Söderbäck

Docent

Lektor

Docent och lektor i filosofi. Forskar och undervisar främst inom feministisk filosofi, kring teman såsom kropp, födande, tid, narrativ, minne, våld, och sårbarhet.

Institutionen för kultur och lärande

PD205

Sven-Olov Wallenstein

Sven-Olov Wallenstein

Professor

Filosofisk estetik, tysk idealism, modern europeisk filosofi

Institutionen för kultur och lärande

PD223

Charlotta Weigelt

Charlotta Weigelt

Professor

Prefekt

Professor i filosofi, prefekt IKL. Specialiserad mot antik filosofi och fenomenologi.

Institutionen för kultur och lärande

PD235