Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet svenska. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Karin Milles

Administrativ personal: Humlan Majuri, frågor som rör ämnet svenska skickas till svenska@sh.se

Forskare, lärare och övrig personal:

Barbro Allardt Ljunggren

Barbro Allardt Ljunggren

Fil dr

Lektor

Svenska med inriktning mot svenska som andraspråk. Arbetar även inom Lärarutbildningen och Studieverkstan

Institutionen för kultur och lärande

PA253C

Oliver Blomqvist

Oliver Blomqvist

Fil dr

Postdoktor

Jag är postdoktor i ämnet svenska med inriktning på flerspråkigt skrivande i Sveriges historia.

Institutionen för kultur och lärande

PC240

Maria Danielsson

Maria Danielsson

Högskoleadjunkt svenska

Institutionen för kultur och lärande

PB203

Boel De Geer

Boel De Geer

Docent

Lektor

Akademisk utvecklingsledare för Lärarutbildningen på Södertörns högskola. Lektor i svenska - undervisar på Lärarutbildningen, i huvudsak på F-3, i språkutveckling och grammatik. Forskningsområden - språksocialisation, lexikal utveckling.

Institutionen för kultur och lärande

PA253B

Elisabeth Drion

Elisabeth Drion

Adjunkt

Jag undervisar i svenska inom olika lärarprogram, kommunikatörsprogrammet och fristående kurser. Jag är även handledare på Studieverkstan.

Institutionen för kultur och lärande

PB201

Maria Eklund Heinonen

Maria Eklund Heinonen

Fil dr

Lektor

Lektor i svenska. Forskningsintressen: andraspråksinlärning, bedömning av språkutveckling, andraspråksstudenters litteracitetsutveckling samt andraspråkstalare i arbetslivet.

Institutionen för kultur och lärande

PB235

Sara Hellman

Sara Hellman

Doktorand

Doktorand i svenska med fokus på andraspråksinlärning och didaktik

Institutionen för kultur och lärande

PC238

Stina Hållsten

Stina Hållsten

Docent

Lektor

2020-24 arbetar jag i projektet "Att arbeta på sitt andraspråk", finansierat av Forte. Från ht21 är jag inriktningsansvarig på ämneslärarprogrammet, inriktning Svenska.

Institutionen för kultur och lärande

PB242

Linda Kahlin

Linda Kahlin

Docent

Lektor

Jag är forskare inom ämnet med svenska med särskilt intresse för samtal och andraspråksanvändning. Jag är och studierektor för UVS och ansvarar för ämnet svenska för ämneslärare.

Institutionen för kultur och lärande

PB239

Lotten Kågerman

Lotten Kågerman

Adjunkt

Jag är lärare på kommunikatörsprogrammets 3e termin: Kommunikation i teori och praktik I. Ibland jobbar jag också i studieverkstan och undervisar i svenska som andra språk.

Institutionen för kultur och lärande

PB230

Mats Landqvist

Mats Landqvist

Professor

Proprefekt

Institutionen för kultur och lärande

PB236

Ulf Larsson

Ulf Larsson

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i bl a textanalys, grammatik och kreativt skrivande samt handleder C-uppsatser. Min forskning rör litterär stilistik, sensoriskt språk och måltidsspråk.

Institutionen för kultur och lärande

PB232

Per Ledin

Per Ledin

Professor

Jag intresserar mig för hur språk samspelar med samhälleliga utmaningar och förändringar och arbetar ofta med multimodala och kritiska analyser.

Institutionen för kultur och lärande

PB202

Malin Lööw

Malin Lööw

Adjunkt

Institutionen för kultur och lärande

PB205

Jenny Magnusson

Jenny Magnusson

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB240

Simon Magnusson

Simon Magnusson

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PA211

Humlan Majuri

Humlan Majuri

Utbildningsadministratör

För frågor som rör svenskämnet, maila svenska@sh.se.

Institutionen för kultur och lärande

PB234

Karin Milles

Karin Milles

Professor

Ämnessamordnare

Jag är språkvetare, och anlägger oftast ett feministiskt eller genusvetenskapligt perspektiv på mina forskningsfrågor.

Institutionen för kultur och lärande

PB237

Ulrika Nemeth

Ulrika Nemeth

Doktorand

Jag är doktorand i ämnet Svenska och undersöker svenskämnets kritiska uppdrag.

Institutionen för kultur och lärande

PA211

Zoe Nikolaidou

Zoe Nikolaidou

Docent

Programsamordnare

Lektor

Litteracitetsforskning, Textforskning, Diskursanalys, Lingvistisk Etnografi, Flerspråkighet

Institutionen för kultur och lärande

PB241

Linda Nordenskjöld Narfström

Linda Nordenskjöld Narfström

Doktorand

Jag är doktorand i ämnet svenska. Min avhandling berör andraspråkstalares språkinlärning i en informell miljö på språkcaféer.

Institutionen för kultur och lärande

PC238

Paulina Nyman

Paulina Nyman

Adjunkt

Jag är ansvarig för Kommunikatörsprogrammets tredje termin samt VFU-kursansvarig för grundlärarutbildningen år F-3. Jag undervisar också på svenskämnets skrivkurser.

Institutionen för kultur och lärande

PA253A

Lina Nyroos

Lina Nyroos

Docent

Lektor

Lektor och docent i svenska. Forskar om samtal och social interaktion, särskilt i institutionella sammanhang.

Institutionen för kultur och lärande

PB206

Frej Persson

Frej Persson

Adjunkt

Adjunkt i svenska samt handledare i Studieverkstan

Institutionen för kultur och lärande

PB223

Theresia Pettersson

Theresia Pettersson

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Jag arbetar som lektor i svenska och är programsamordnare för Kommunikatörsprogrammet. Min forskning rör relationen mellan skriftbruk och olika aktörer under 1500-/1600-talet.

Institutionen för kultur och lärande

PB228

Johanna Prytz

Johanna Prytz

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

Robin Samuelsson

Robin Samuelsson

Fil dr

Lektor

Forskar om förskolebarns språk och begreppsutveckling. Publikationer: https://www.researchgate.net/profile/Robin_Samuelsson2

Institutionen för kultur och lärande

MC623

Marcus Sandborgh

Marcus Sandborgh

Doktorand

Doktorand svenska

Institutionen för kultur och lärande

PB223

Johanna Schelhaas

Johanna Schelhaas

Doktorand

Doktorand i svenska med fokus på digitala läromedel

Institutionen för kultur och lärande

PC240

Kajsa Sköldvall

Kajsa Sköldvall

Adjunkt

Institutionen för kultur och lärande

PB204

Väinö Syrjälä

Väinö Syrjälä

Fil dr

Lektor

Lektor i svenska, fil.dr. i nordiska språk. Undervisar och handleder inom svenskämnet, lärarutbildningen och på Studieverkstan. Forskar bl.a. lingvistiska landskap.

Institutionen för kultur och lärande

PB228

Hedda Söderlundh

Hedda Söderlundh

Docent

Lektor

Lektor och forskare i svenska med intresse dels för sociolingvistik och flerspråkighet hos individ och samhälle, dels för högskolepedagogik och internationalisering av utbildning.

Institutionen för kultur och lärande

PB238

Daniel Wojahn

Daniel Wojahn

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PA253A