Nuvarande student

Som student kan det kännas som att allt flyter på men plötsligt uppstår det en fråga eller fundering! På denna sida har vi samlat information som kan vara till stöd för dig som är student på Södertörns högskola.

Är du ny student hos oss?

sh.se/nystudent finns information som kan vara relevant för dig vid terminsstart.

Vanliga frågor

Som student kan det dyka upp flera frågor och funderingar som rör dina studier och det är inte alltid lätt att veta vem du kan vända dig till.
I boxarna nedan har vi förtydligat vilket stöd du kan få av studie- och karriärvägledningen eller vem du kan kontakta för att få hjälp i dina frågor.
Hittar du inte det du söker efter? Kontakta oss på studier.karriar@sh.se

Om du som antagen student anser dig ha motsvarande kunskaper som ingår i en delkurs/helkurs, så kan du ansöka om att tillgodoräkna detta. Tillgodoräknande innebär att du inte behöver läsa samma kurs/delkurs igen om du bedöms ha motsvarande kunskaper. Dina tidigare kunskaper bedöms av utbildningen efter inkommen ansökan om tillgodoräknande. Förhandsbesked kan inte ges.

Läs mer om hur du ansöker om tillgodoräknande och vad det innebär.

Handläggning och beslut av tillgodoräknande hanteras av utbildningen som tillgodoräknandet gäller. Har du frågor om ansökan vänder du dig till utbildningen.

Har du generella frågor om ansökan om tillgodoräknande kan du vända dig till Studie- och karriärvägledningen.

Ett studieuppehåll betyder att du tar ett uppehåll från dina studier med avsikt att återuppta dem vid ett senare tillfälle. Ett studieavbrott kan du göra om du har beslutat dig för att avbryta dina studier.

Läs mer om vad studieuppehåll eller studieavbrott innebär och hur du gör.

För regelverk vid studieuppehåll eller studieavbrott se Rättigheter och skyldigheter.

Behöver du bolla dina funderingar och tankar med en studie- och karriärvägledare kan du kontakta studie- och karriärvägledningen.

Komma tillbaka till studier efter studieuppehåll eller studieavbrott

Om du vill komma tillbaka till studier efter ett studieuppehåll eller ett studieavbrott finns information om detta på följande sida:
https://www.sh.se/student/hur-gor-jag/studieuppehall--studieavbrott (Se dokument Rättigheter och skyldigheter via länken för att se regelverk kring studieuppehåll/studieavbrott med mera).

Komma tillbaka till studier efter inaktivitet

Om du har avbrutit din utbildning utan att begära studieuppehåll eller gjort studieavbrott och efter en tid vill återuppta utbildningen ska du kontakta den utbildning du har gått för att höra om det är möjligt att återuppta dina studier. För information om aktuella kontaktuppgifter till din utbildning, kontakta högskolans infocenter.

Komma tillbaka studier efter rester långt tillbaka i tiden

Om du har rester från studier längre tillbaka ska du kontakta den utbildning du har gått för att höra om det är möjligt att färdigställa studierna och hur du i så fall behöver gå tillväga. För information om aktuella kontaktuppgifter till din utbildning, kontakta högskolans infocenter.

I dokumentet Rättigheter och skyldigheter Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster. finns information om omregistrering i avsnitt 11.2

Hjälp med att ta igen missade poäng

I första hand behöver du ta reda på när, var och hur dina tentor och kompletteringstillfällen ges. Detta gör du enklast genom att kontakta ditt program/din kurs.

Din utbildning kan hjälpa dig om du behöver en program/kursspecifik studieplanering.

Önskar du först få en överblick på vilka högskolepoäng du saknar är du välkommen att boka en tid med en studie- och karriärvägledare. Studie- och karriärvägledningen är centralt organiserade och sitter inte vid institution och gör därför inte studieplaneringar. Vid ett sådant behov vänder du dig till din utbildning

Stöd i att överblicka dina studier

Om du läser ett program hos oss så kan du få en överblick av innehållet, se din programöversikt på hemsidan under fliken ”vad ingår”.

Läser du en fristående kurs hos oss så kan du se vad kursen innehåller i den aktuella kursplanen,
denna finner du på kursens hemsida eller genom att söka efter kursplanen.

Om du är en aktiv student hos oss så hittar du mycket information om kurs/utbildning på Studiewebben. För att hitta till studiewebben gå in på sh.se och klicka på studiewebben.
Du kan se dina studieresultat och kursregistreringar/programregistrering via Student-Ladok.

Som student har du tillgång till flera stödfunktioner och resurser på högskolan.

Funka – om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du få särskilda stöd i dina studier. Läs mer om funka
Vid frågor kontakta: funka@sh.se

Studenthälsan – om du som student skulle få studierelaterade problem med hälsan finns Studenthälsan till för dig, läs gärna mer om Studenthälsan

Studentkåren och Studentombudet – har du frågor som rör dina studier och vill få stöd av andra studenter kan du vända dig till Studentkåren eller Studentombuden, läs mer om Studentkåren

Studie- och karriärvägledning – om du har frågor eller funderingar om studieval, om dina studier, om framtid och karriär är du varmt välkommen att kontakta oss.

Studieverkstan – är en stödfunktion där du kan delta i kurser/workshops om akademiskt skrivande, läs- och studieteknik, tal- och presentationer med mera. Läs mer om Studieverkstan

Universitetskyrkan – Hit kan du vända dig om du vill komma i kontakt med en opartisk lyssnare, läs mer om Universitetskyrkan.

Se alla våra möjligheter, stöd och resurser på högskolan

Du kan läsa mer om utlandsstudier på sidan om utlandsstudier
Vill du diskutera möjligheterna till utlandsstudier vänligen kontakta våra internationella handläggare på e-postadress: exchange@sh.se

Information om att göra val inom programstudier finns oftast på Studiewebben. Många gånger anordnas det informationsträffar inför valet vilka är bra att gå på för att få mer information om vad de olika valen innebär.
För ditt program finns det en programansvarig som du kan prata med. Du kan även ta reda på mer information om de olika ämnena genom att läsa mer om ämnet på vår hemsida och delta på den information som programmet ofta ger inför val. Om du känner att du behöver bolla dina tankar kring ditt val så kan du kontakta oss på studie-och karriärvägledningen och boka samtal.


Om du exempelvis har en valfri termin i dina programstudier kan en studie- och karriärvägledare ge dig vägledning inför ditt val. Information om hur du praktiskt behöver gå tillväga inför ditt val behöver du kontakta din institution om.

Fundera över vilken nivå av studier du siktar på. Om du exempelvis redan har en kandidatexamen har du möjlighet att vidareutbilda dig via magister- eller mastersprogram (eller fristående kurser på avancerad nivå) i samma ämne för att eventuellt sedan ha möjlighet att ansöka till forskarutbildning.

Du kanske vill bredda dina studier med ett nytt huvudområde? Det finns många möjligheter. Boka gärna in en tid med en studie- och karriärvägledare för att diskutera dina tankar och framtida mål.

Se Södertörns högskolas fulla kurs- och programutbud.

Är du intresserad av forskarstudier kan du läsa mer om forskarutbildning.

Sätter du ihop en egen examen läser du fristående kurser.

www.sh.se/examen Länk till annan webbplats. finner du mycket information om hur du sätter ihop en egen examen, examensregler och krav för examen.

Sätter du ihop en egen examen så kan du få bolla dina tankar om detta med studie- och karriärvägledningen.

Här en film som kan utreda vad de olika utbildningsvägarna innebär:

Du kan även läsa vad skillnaden på sidan Program eller kurs?