Personal

Forskningsledare: Adrienne Sörbom

Styrgrupp: Nicholas Aylott, Noomi Weinryb, Jenny Madestam, Zhanna Kravchenko, Adrienne Sörbom, Magnus Wennerhag.

Gästforskare: Under 2018 – 2019 välkomnar CPO Janine R Wedel, forskare i socialantropologi vid George Mason University i USA, som innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur.

Externa forskare:

Niklas Bolin, docent i statsvetenskap, Mittuniversitetet

Thomas Larue, fil. dr. i statsvetenskap, Riksdagsförvaltningen

Ingvar Mattsson, fil.dr i statsvetenskap, Riksdagsdirektör

Referensgrupp:

Karl Magnus Johansson, ordförande, professor i statsvetenskap, Södertörns högskola

Håkan Blomqvist, docent och lektor, Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola

Eva Erman, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet

Christina Garsten, professor i socialantropologi, Score, Stockholms universitet

Bengt Jacobsson, professor i företagsekonomi, Förvaltningsakademin, Södertörns högskola

Forskare, lärare och övrig personal:

Nicholas Aylott

Nicholas Aylott

Docent

Lektor

Jag lektor och docent i statsvetenskap.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME617

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Professor

Professor i statsvetenskap

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME621

Malin Gawell

Malin Gawell

Docent

Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om socialt entreprenörskap, socialt företagande, sociala innovationer och det civila samhället. Detta är också det jag undervisar i.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME418

Karl Magnus Johansson

Karl Magnus Johansson

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME616

Eva Karlberg

Eva Karlberg

Doktorand

Doktorand och lärare i sociologi. Skriver om organiseringen av kvinnorörelsen i Polen och Sverige ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. Undervisar i sociologi.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME218

Lisa Kings

Lisa Kings

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0016

Zhanna Kravchenko

Zhanna Kravchenko

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0016

Jenny Madestam

Jenny Madestam

Lektor

Svensk politik, politiskt ledarskap, social media och politik, polisutbildningen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME439A

Joanna Mellquist

Joanna Mellquist

Doktorand

Mina forskningsintressen rör sig runt rollen som policyprofessionella har i organisationer inom civilsamhället.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME223

Peter Strandbrink

Peter Strandbrink

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME623

Stefan Svallfors

Stefan Svallfors

Professor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME239

Adrienne Sörbom

Adrienne Sörbom

Professor

Min forskning rör politikens organisering exempelvis i form globala av tankesmedjor såsom World Economic Forum och RAND. Andra intressen rör sociala rörelser och framtidsindustrin.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229C

Magnus Wennerhag

Magnus Wennerhag

Professor

Forskar och undervisar om sociala rörelser, politiska protester, politisk sociologi, klimatprotester, social stratifiering, politiskt våld och sociologisk teori.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME225