Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övriga personal inom ämnet socialt arbete. För mer information, kontakta

Avdelningsföreståndare: Daniel Seldén

Biträdande avdelningsföreståndare: Johan Hallqvist

Programsamordnare: Sylwia Koziel

Ämnessamordnare: Hanna Bertilsdotter-Rosqvist

Forskare, lärare och övrig personal:

Majsa Allelin

Majsa Allelin

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME107B

Hanna Bertilsdotter-Rosqvist

Hanna Bertilsdotter-Rosqvist

Lektor

Jag är docent i sociologi och lektor i socialt arbete. Min forskning rör främst frågor kring funktionshinder, men även sexualitet, genus och plats

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME111

Per Carlson

Per Carlson

Professor

Per Carlson är docent i sociologi och professor i socialt arbete. Hans forskning är inriktad på ojämlikhet i hälsa och frågor som rör alkohol och alkoholrelaterade problem.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME116

Bi Dahlborg

Bi Dahlborg

Adjunkt

Adjunkt i estetiska lärprocesser, inriktning teater/drama. Arbetar främst med grupputveckling, ledarskap, konflikthantering, kommunikation vilket inkluderar självreflektion.

Lärarutbildningen

MD171

Magdalena Elmersjö

Magdalena Elmersjö

Lektor

Fil. dr i socialt arbete och lektor vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola. En skakig värld behöver stadiga socionomer!

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME108

Gudrun Elvhage

Gudrun Elvhage

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME112

Johan Hallqvist

Johan Hallqvist

Biträdande föreståndare

Adjunkt

Biträdande avdelningsföreståndare socialt arbete. Adjunkt i socialt arbete: undervisar på socionomprogrammet och uppdragsutbildningar. Doktorand i etnologi.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0017

Lill Hultman

Lill Hultman

Lektor

Jag är Fil dr/ lektor i socialt arbete. Jag arbetar med undervisning på grundnivå, samt med uppdragsutbildningar. Min forskning handlar om barn och unga, samt funktionshinder.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME004

Sandra Karlsson

Sandra Karlsson

Lektor i socialt arbete, undervisande lärare på Polisutbildningen

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME112

Sylwia Koziel

Sylwia Koziel

Lektor

Min forskning är inriktad mot social barnavård och frågor som rör barnperspektiv och barns delaktighet. Jag har även forskat om övergången till föräldraskap och om föräldrastöd.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME115

Marja Lemne

Marja Lemne

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME436

Dave Lewis

Dave Lewis

Adjunkt

Samordnare och kursansvarig, VFU för socionomstudenter samt handledd studiepraktik för studenter som läser en annan samhällsvetenskaplig utbildning

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122B

Inger Linblad

Inger Linblad

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA761

Jonas Lindström

Jonas Lindström

Fil dr

Lektor

Fil. dr. i sociologi och lektor i socialt arbete. Forskar främst om staden och stadsförnyelse och inkluderings- och exkluderingsprocesser. Är också verksam på polisutbildningen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME109

Sanja Obrenovic

Sanja Obrenovic

Lektor

Lektor i socialt arbete. IMER- programsamordnare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME144

Greta Sandberg

Greta Sandberg

Adjunkt och filosofie licentiat i socialt arbete.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME141

Daniel Seldén

Daniel Seldén

Avdelningsföreståndare

Lektor

Avdelningsföreståndare, socialt arbete Lektor i socialt arbete

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122D

Sofia Sjöström

Sofia Sjöström

Handläggare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122C

Ylva Spånberger Weitz

Ylva Spånberger Weitz

Lektor

Socionom och fil.dr. i socialt arbete. Min forskning och undervisning rör främst skolsocialt arbete samt ungas delaktighet i socialtjänsten.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME108

Veronica Svärd

Veronica Svärd

Lektor

Socionom, leg hälso- och sjukvårdskurator och disputerad i socialt arbete. Undervisar på socionomprogrammet. Forskar om hälso- och sjukvårdskuratorer och inom professionsstudier.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Jani Turunen

Jani Turunen

Lektor

Jag undervisar inom Socionomprogrammet och Polisutbildningen vid Södertörns högskola och forskar om barn och familjer i relation till skilsmässor och separationer.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME109

Dominika Vergara Polanska

Dominika Vergara Polanska

Docent

Lektor

Dominika är docent i sociologi och arbetar som lektor i socialt arbete.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME143

Sofia Ågren

Sofia Ågren

Adjunkt

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0017