Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övriga personal inom ämnet socialt arbete. För mer information, kontakta

Avdelningsföreståndare: Daniel Seldén

Biträdande avdelningsföreståndare: Johan Hallqvist

Programsamordnare: Sylwia Koziel

Ämnessamordnare: Lisa Kings

Utbildningsadministratörer: Tobias Pettersson och Sarah Lagerqvist

Forskare, lärare och övrig personal:

Luisa Bandeira Coelho

Luisa Bandeira Coelho

Doktorand

Min forskning handlar om dövas erfarenheter inom hälso- och sjukvården och det civila samhället.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME004

Hanna Bertilsdotter-Rosqvist

Hanna Bertilsdotter-Rosqvist

Lektor

Hanna Bertilsdotter Rosqvist är professor i socialt arbete. Hennes forskning rör företrädesvis neurodiversitet, autism och ADHD

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME111

Johanna Björksten

Johanna Björksten

Socionom och doktorand i socialt arbete. Undervisar på socionomprogrammet. Forskar om våld i nära relation.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME004

Ylva Donning

Ylva Donning

Studierektor

Ylva Donning är högskoleadjunkt, VFU-samordnare samt bemannande studierektor vid Avdelningen för socialt arbete.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME141

Magdalena Elmersjö

Magdalena Elmersjö

Docent

Lektor

Docent och lektor i socialt arbete. En skakig värld behöver stadiga socionomer!

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME108

Ali Hajighasemi

Ali Hajighasemi

Professor

Professor i socialt arbete

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122F

Johan Hallqvist

Johan Hallqvist

Biträdande föreståndare

Lektor

Fil. dr. i etnologi. Biträdande avdelningsföreståndare socialt arbete. Lektor i socialt arbete: undervisar på socionomprogrammet, polisutbildningen och uppdragsutbildningar.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122E

Caroline Hasselgren Bune

Caroline Hasselgren Bune

Projektforskare

Institutionen för samhällsvetenskaper

Niklas Hill

Niklas Hill

Lektor i socialt arbete

Institutionen för samhällsvetenskaper

Lill Hultman

Lill Hultman

Lektor

Jag är Fil dr/ lektor i socialt arbete. Jag arbetar med undervisning på grundnivå, samt med uppdragsutbildningar. Min forskning handlar om barn och unga, samt funktionshinder.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME127

Sandra Karlsson

Sandra Karlsson

Lektor i socialt arbete, undervisande lärare på Polisutbildningen

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME0016

Lisa Kings

Lisa Kings

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME136

Sylwia Koziel

Sylwia Koziel

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME115

Sarah Lagerqvist

Sarah Lagerqvist

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör för psykologi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME243

Marja Lemne

Marja Lemne

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME107C

Inger Linblad

Inger Linblad

Lektor

Mitt huvudsakliga fokus är på hur människor kan utvecklas, samtala och skapa hållbara lösningar på centrala samhällsutmaningar.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME143

Jonas Lindström

Jonas Lindström

Fil dr

Lektor

Fil. dr. i sociologi och lektor i socialt arbete. Forskar främst om staden och stadsförnyelse och inkluderings- och exkluderingsprocesser. Är också verksam på polisutbildningen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME109

Sanja Obrenovic

Sanja Obrenovic

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME144

Tobias Pettersson

Tobias Pettersson

Institutionssekreterare

Institutionssekreterare för Socionomprogrammet

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME423

Yerko Rojas

Yerko Rojas

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122B

Greta Sandberg

Greta Sandberg

Adjunkt och filosofie licentiat i socialt arbete.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME109

Daniel Seldén

Daniel Seldén

Avdelningsföreståndare

Lektor

Avdelningsföreståndare, socialt arbete Docent och lektor i socialt arbete

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122D

Shamima Shah

Shamima Shah

Ekonom

Budgetekonom

Ekonomiavdelningen

MA889

Sofia Sjöström

Sofia Sjöström

Handläggare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME122C

Welat Songur

Welat Songur

Fil dr

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229E

Ylva Spånberger Weitz

Ylva Spånberger Weitz

Lektor

Socionom och docent i socialt arbete. Min forskning och undervisning rör främst skolsocialt arbete samt ungas delaktighet i socialtjänsten.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME127

Veronica Svärd

Veronica Svärd

Lektor

Socionom, leg hälso- och sjukvårdskurator och docent i socialt arbete. Undervisar på socionomprogrammet. Forskar om bl.a. hälso- och sjukvårdskuratorer och inom professionsstudier.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME112

Jani Turunen

Jani Turunen

Lektor

Jani är docent och undervisar inom Socionomprogrammet och Polisutbildningen vid Södertörn. Han forskar om barn och familjer i relation till skilsmässor och separationer.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME116

Dominika Vergara Polanska

Dominika Vergara Polanska

Docent

Lektor

Dominika är docent i sociologi och arbetar som lektor i socialt arbete. Mer information om min forskning: www.dominikavpolanska.se & www.sustainaction.org.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME137

Weiqian Xia

Weiqian Xia

Projektforskare

Jag är projektforskare vid avdelningen för socialt arbete, och arbetar med projektet "Leavers and stayers - Migrant and non-migrant life trajectories in Sweden and Finland".

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME107C