Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal inom ämnet miljövetenskap. För ytterligare information, kontakta Infocenter.

Ämnessamordnare: Michael Gilek

Forskare, lärare och övrig personal:

Mohanad Abdelgadir

Mohanad Abdelgadir

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Elinor Andrén

Elinor Andrén

Docent

Lektor

Jag använder paleoekologiska metoder för att rekonstruera miljö- och klimatförändringar. Arbetar även som lärare i geovetenskap på miljö- och utvecklingsprogrammet.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD470

Thomas Andrén

Thomas Andrén

Docent

Lektor

Forskning och undervisning inom geovetenskap

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD469

Helen Barbosa

Helen Barbosa

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MA795A

Maria Bergman

Maria Bergman

Fil dr

Proprefekt

Lektor

Proprefekt, Avdelningsföreståndare för miljö, utveckling och hållbarhetsstudier

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD342B

Madeleine Bonow

Madeleine Bonow

Docent

Studierektor

Lektor

Jag är lektor i miljövetenskap och docent i geografi, samt programsamordnare för programmet utveckling och internationellt samarbete och studierektor för forskarutbildningen

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD428

Natasja Börjeson

Natasja Börjeson

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Martin Dahl

Martin Dahl

Fil dr

Adjunkt

Jag är projektforskare och lärare i GIS. I min forskning jobbar jag med Blue Carbon i kustmiljöer och hur dessa fungerar som sänkor för kol- och näringsämnen.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD439

Andrea Didon

Andrea Didon

Enhetschef

Studentavdelningen

F629

Patrik Dinnétz

Patrik Dinnétz

Programsamordnare

Lektor

Lektor i biologi med fokus på miljövetenskap. Min forskning behandlar ffa växtekologi, omvandling av det periurbana landskapet och fästingar och fästingspridda sjukdomar.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD267

Karin Ebert

Karin Ebert

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Docent i naturgeografi och lektor i miljövetenskap och geografiska informationssystem (GIS). Avdelningsföreståndare för avdelningen för miljö, utveckling och hållbarhetsstudier.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD434

Gloria L Gallardo Fernández

Gloria L Gallardo Fernández

Docent

Professor emeritus/emerita

Doktor i sociologi. Universitetslektor och professor i miljövetenskap med inriktning på globala utvecklingsstudier. Forskning om global naturresursanvändning och lokal styrning.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Julie Garrison

Julie Garrison

Fil dr

Projektforskare

Jag forskar om hur benthisk mikrobiell mångfald och biogeokemisk cykling påverkas av föroreningar och hur de varierar med olika livsmiljöer i Östersjön.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Michael Gilek

Michael Gilek

Docent

Ämnessamordnare

Professor

Jag forskar om miljöproblems bedömning och hantering samt om svårigheter att nå miljö- och hållbarhetsmål. Ett huvudintresse är miljö och hållbarhet i havs- och kustområden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD467

Mats Grahn

Mats Grahn

Docent

Professor

Jag är professor i evolutionsbiolog och forskar och undervisar inom ekologi, genetik och samhällsplanering för hållbar utveckling.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD469

Viviane Griesinger

Viviane Griesinger

Doktorand

Doktorand i Miljövetenskap

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD476

Martin Gullström

Martin Gullström

Docent

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD268

Monica Hammer

Monica Hammer

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD271

Björn Hassler

Björn Hassler

Docent

Professor

Forskare och lärare i miljövetenskap, med inriktning mot miljöpolicy och hållbarhet.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD466

Thérese Janzén

Thérese Janzén

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD267

Johanna Johansson

Johanna Johansson

Docent

Lektor

Docent i statsvetenskap och lektor i miljövetenskap. Forskar om Sveriges klimatomställning, samverkan, politik och styrning för ett hållbart nyttjande av den svenska skogen.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD468

Rickard Lalander

Rickard Lalander

Docent

Professor

Statsvetare, sociolog, Latinamerikaexpert. Professor i globala utvecklingsstudier. Jag forskar och undervisar inom miljö- och utvecklingsstudier, främst med fokus på globala syd.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD421A

Josefine Larsson

Josefine Larsson

Fil dr

Lektor

Forskare inom ett projekt om ”Hälsofaror i Östersjön: förekomst och effekten av fluorerade ämnen (PFAS) på Östersjöorganismer”.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD475

Kari Lehtilä

Kari Lehtilä

Docent

Professor

Min forskning handlar om skogens biodiversitet i Östersjöområdet, ekosystemeffekter av marina algers sekundära kemikalier, urban ekologi och miljögovernance i låginkomstländer.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD269

Ola Luthman

Ola Luthman

Doktorand

Min forskning fokuserar på miljömässig hållbarhet och vattenbruksnäringen. Bl.a. hur olika styrmedel används för att öka hållbarheten, både privata och offentliga aktörer

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Nisha Motwani

Nisha Motwani

Fil dr

Postdoktor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD477

Mats Nilsson

Mats Nilsson

Docent

Biträdande föreståndare

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD433

Nikolina Oreskovic

Nikolina Oreskovic

Doktorand

I min forskning undersöker jag bland annat hur urbana tillsammansodlingar kan fungera som en plats där miljösubjekt blir till.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Mona Petersson

Mona Petersson

Lektor

Jag undervisar i geografi och miljövetenskap. Min forskning fokuserar på landskapets förutsättningar och samspelet mellan människa och natur.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD416

Juliana Porsani

Juliana Porsani

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD474

Tove Porseryd

Tove Porseryd

Fil dr

Projektforskare

Jag är forskare inom projektet "Health hazard in the Baltic sea: the effect of fluorinated substances on Baltic sea organisms."

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD472

Romina Rodela

Romina Rodela

Docent

Projektforskare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD415

Anushree Sanyal

Anushree Sanyal

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD477

Anna Maria Saxgård

Anna Maria Saxgård

Utbildningsadministratör

Jag arbetar som utbildningsadministratör mot miljövetenskap samt utveckling och internationellt samarbete

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD569

Nandita Singh

Nandita Singh

Docent

Projektforskare

Jag är engagerad i forskning och undervisning inom området vatten- och miljöförvaltning och styrning.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD474

Sara Sjöling

Sara Sjöling

Docent

Professor

Forskar främst kring ekosystemfunktioner, miljöförändringar och hållbarhet, mikrobiella funktioner, vatten- och kustforskning.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD465

Tatiana Sokolova

Tatiana Sokolova

Doktorand

Min forskning gäller politiken för hållbarhetskunskap, och hur flera 'hållbarheter' samproduceras och konkurrerar i samspel mellan vetenskap och policy.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD266

Patrick Spets

Patrick Spets

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD439

Igne Stalmokaite

Igne Stalmokaite

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD476

Ralph Tafon

Ralph Tafon

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD475

Ekaterina Tarasova

Ekaterina Tarasova

Fil dr

Postdoktor

Jag arbetar i projektet om rättvisa aspekter av utfasning av kol i Polen.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD472

Olena Vinogradova

Olena Vinogradova

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD473