Student

Akademisk högtid

Akademisk högtid vid Södertörns högskola är en årlig ceremoni, där vi ärar de som nyligen erövrat framstående akademiska prestationer vid högskolan. Vi promoverar doktorer och hedersdoktor, installerar professorer och uppmärksammar högskolans meriterade excellenta lärare.

I vår akademiska högtid möts det moderna och det traditionella; här formas den akademiska värdigheten efter en nutida kontext.

Södertörns högskolas akademiska högtid arrangeras i februari varje år. Redan 1999 höll högskolan sin första professorsinstallation och till idag har drygt 130 professorer installerats, drygt 40 doktorer promoverats och nio hedersdoktorer hedrats. Tillsammans representerar de drygt 50 olika ämnen, från arkeologi till svenska.

Akademisk högtid 2023

Vid den akademiska högtiden den 10 februari 2023 kommer följande professorer installeras:

  • Fredrika Björklund, statsvetenskap
  • Ali Hajighasemi, socialt arbete
  • Rickard Lalander, miljövetenskap
  • Ann-Sofie Lönngren, litteraturvetenskap
  • Simon Sorgenfrei, religionsvetenskap

Akademisk högtid 2022

Vid den akademiska högtiden i september 2022 installerades sju professorer. Via länkarna får du en kort presentation av dem och kan också få en inblick i deras forskning.

Akademisk högtid 2020

Vid den akademiska högtiden år 2020 installerades följande professorer. Via länkarna får du en kort presentation av dem och kan också få en inblick i deras forskning.

Akademisk högtid 2019

Vid den akademiska högtiden år 2019 installerades följande professorer. Via länkarna får du en kort presentation av dem och kan också få en inblick i deras forskning.

Akademisk högtid 2018

Vid den akademiska högtiden år 2018 installerades följande professorer. Via länkarna får du en kort presentation av dem och kan också få en inblick i deras forskning.

Hedersdoktorer vid Södertörns högskola

Sedan 2013 har högskolans fakultetsnämnd utsett hedersdoktorer. En hedersdoktor vid Södertörns högskola kan vara en akademiker (nationell eller internationell), som betytt mycket för lärosätets forskning eller utbildning, eller en person som inte valt den akademiska banan, men som på annat sätt inspirerat lärosätets forskning eller utbildning genom till exempel författarskap, kulturvård, folkbildning, pedagogiska eller informativa gärningar. Läs vilka som har blivit högskolans hedersdoktorer här.

Södertörn hyllar

Upptakten till akademisk högtid är Södertörn hyllar, en dag med föreläsningar och samtal, då även utmärkelserna Årets alumn och studentkåren SöderS pris till bästa lärare, Guldgripen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., delas ut. Det är en dag fylld av kunskap och möten. Studenter, alumner, samverkanspartners, medarbetare och fler är välkomna att delta.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-11-25