Student

Akademisk högtid

Akademisk högtid vid Södertörns högskola är en årlig ceremoni, där vi ärar de som nyligen erövrat framstående akademiska prestationer vid högskolan. Vi promoverar doktorer och hedersdoktor, installerar professorer och uppmärksammar högskolans meriterade excellenta lärare.

I vår akademiska högtid möts det moderna och det traditionella; här formas den akademiska värdigheten efter en nutida kontext.

Södertörns högskolas akademiska högtid arrangeras i februari varje år. Redan 1999 höll högskolan sin första professorsinstallation och till idag har drygt 140 professorer installerats, drygt 50 doktorer promoverats och tio hedersdoktorer hedrats. Tillsammans representerar de drygt 50 olika ämnen, från arkeologi till svenska.

Möt några av våra senaste professorer

Vid den akademiska högtiden år 2020 installerades följande professorer. Via länkarna får du en kort presentation av dem och deras forskning.

Vid den akademiska högtiden år 2019 installerades följande professorer. Via länkarna får du en kort presentation av dem och deras forskning.

Vid den akademiska högtiden år 2018 installerades följande professorer. Via länkarna får du en kort presentation av dem och deras forskning.

  • Per Carlson, socialt arbete
  • Mats Landqvist, svenska
  • Björn Hassler, miljövetenskap
  • Kimmo Granqvist, romska studier

Hedersdoktorer vid Södertörns högskola

Sedan 2013 har högskolans fakultetsnämnd utsett hedersdoktorer. En hedersdoktor vid Södertörns högskola kan vara en akademiker (nationell eller internationell), som betytt mycket för lärosätets forskning eller utbildning, eller en person som inte valt den akademiska banan, men som på annat sätt inspirerat lärosätets forskning eller utbildning genom till exempel författarskap, kulturvård, folkbildning, pedagogiska eller informativa gärningar. Läs vilka som har blivit högskolans hedersdoktorer här.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-04-03