Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal på Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. För mer information, kontakta Infocenter.

Mohanad Abdelgadir

Mohanad Abdelgadir

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Göran Andersson

Göran Andersson

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Ämnessamordnare för Turismvetenskap Turismforskare – se vidare info. Lärare på Turismvetenskap B och C samt magisterprogrammet Ansvarar för större samverkansprojekt som branschråd

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD276

Elinor Andrén

Elinor Andrén

Docent

Lektor

Jag använder paleoekologiska metoder för att rekonstruera Östersjöns miljö- och klimatförändringar. Arbetar även som lärare i geovetenskap på miljö- och utvecklingsprogrammet.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD470

Thomas Andrén

Thomas Andrén

Docent

Lektor

Forskning och undervisning inom geovetenskap

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD469

Nico Arnold

Nico Arnold

Adjungerad lärare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD356

Henrik Arnstad

Henrik Arnstad

Adjungerad lärare

Lärare i medieteknik. Journalist, författare och fil.mag. i historia. CV: http://www.tricorder.se

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD379

Maria Bergman

Maria Bergman

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD433

Kurt Berndt

Kurt Berndt

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MA759

Wouter Blankestijn

Wouter Blankestijn

Doktorand

Jag forskar frågor om sociokulturell mångfald, miljörättvisa och konflikt i styrning av biologisk mångfald i Östersjöregionen

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MA714

Erik Blohmé

Erik Blohmé

Utbildningsadministratör

Institutionssekreterare. Epost: medieteknik@sh.se, turism@sh.se

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD548

Elias Broman

Elias Broman

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Natasja Börjeson

Natasja Börjeson

Fil dr

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD472

Lars Degerstedt

Lars Degerstedt

Ämnessamordnare

Lektor

Jag undervisar och forskar inom informatik. En viktig del av min roll är som samordnare för ämnet informatik och kandidatprogrammet Management med IT.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD376

Vincent Demargne

Vincent Demargne

Adjunkt

Vincent Demargne är adjunkt i Medieteknik. Han undervisar i Design Thinking och social innovation.. Han har arbetat på Verklighetslabbet som workshop ledare.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD379

Andrea Didon

Andrea Didon

Avdelningsföreståndare

Adjunkt

Avdelningsföreståndare Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD478

Anne Diedrichs

Anne Diedrichs

Adjunkt

Adjunkt i medieteknik. Undervisar om webbpublicering och e-böcker

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD379

Patrik Dinnétz

Patrik Dinnétz

Programsamordnare

Lektor

Lektor i biologi med inriktning mot miljövetenskap. Min forskningen är bl.a. inriktad mot växtekologi , omvandlingen av stadsnära jordbruk och fästingöverförda sjukdomar.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD267

Mikolaj Dymek

Mikolaj Dymek

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD372

Karin Ebert

Karin Ebert

Docent

Studierektor

Lektor

Docent i naturgeografi och lektor i miljövetenskap och geografiska informationssystem (GIS). Studierektor för forskarutbildningen i miljövetenskap.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD434

Eva Färjsjö

Eva Färjsjö

Adjunkt

Undervisar på lärarprogrammen i främst matematikämnets didaktik.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD272

Gloria L Gallardo Fernández

Gloria L Gallardo Fernández

Docent

Professor

Doktor i sociologi. Universitetslektor och professor i miljövetenskap med inriktning på globala utvecklingsstudier. Forskning om global naturresursanvändning och lokal styrning.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD439

Michael Gilek

Michael Gilek

Docent

Ämnessamordnare

Professor

Jag forskar om miljöproblems bedömning och hantering samt om svårigheter att nå miljö- och hållbarhetsmål. Ett huvudintresse är miljö och hållbarhet i havs- och kustområden

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD467

Mats Grahn

Mats Grahn

Docent

Proprefekt

Professor

Jag är professor i evolutionsbiolog och forskar och undervisar inom ekologi, genetik och samhällsplanering för hållbar utveckling.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD342B

Marie Granroth

Marie Granroth

HR-generalist

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD342A

Anders Green

Anders Green

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Forskning och undervisning inom medieteknik, interaktionsdesign och kommunikation.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD365

Viviane Griesinger

Viviane Griesinger

Doktorand

Doktorand i Miljövetenskap

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MA795A

Peter Gunnarsson

Peter Gunnarsson

Adjunkt

TV journalistik, Video & Medieteknik utbildning samt SH Medieproduktion

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD367

Monica Hammer

Monica Hammer

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD271

Björn Hassler

Björn Hassler

Docent

Prodekan

Professor

Forskning och undervisning om miljöpolitik, i synnerhet med koppling till Östersjön och Östersjöregionen. Hållbar utveckling i högre utbildning.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD466

Helge Hüttenrauch

Helge Hüttenrauch

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD366

Thérese Janzén

Thérese Janzén

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD267

Sofia Johansson

Sofia Johansson

Utbildningsadministratör

Jag arbetar som utbildningsadministratör för kurser och program inom medieteknik och turismvetenskap.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD545

Johanna Johansson

Johanna Johansson

Docent

Lektor

Docent i statsvetenskap och lektor i miljövetenskap. Forskar om en klimatneutral framtid genom samverkan, politik och styrning för ett hållbart nyttjande av den svenska skogen.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD468

Martin Jonsson

Martin Jonsson

Docent

Lektor

Programansvarig för masterprogrammet Användarupplevelse och Design av Interaktiva Medier (User Experience and Interactive Media Design). Ledamot i Fakultetsnämnden

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD374

Pernilla Josefsson

Pernilla Josefsson

Fil dr

Lektor

Lektor i Medieteknik. Special intressen digitalisering, e-lärande och social media.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD358

Kai-Mikael Jää-Aro

Kai-Mikael Jää-Aro

Lektor

Jag undervisar på Spelprogrammet . Jag forskar inom projektet FICTION (https://fiction.pixel-online.org/).

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD368

Natalia Karlsson

Natalia Karlsson

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag bedriver forskning och undervisning i matematik och matematikämnets didaktik.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD279

Tomas Kjellqvist

Tomas Kjellqvist

Tekn dr

Projektforskare

Under 2019 arbetar jag som samordnare av utbildning för hållbar utveckling . Jag leder två Sida-projekt om universitetens roll för innovation i samverkan i Tanzania och Rwanda.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD415

Mariann Kuusivuori

Mariann Kuusivuori

Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD272

Lotta Labrousse

Lotta Labrousse

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör inom medieteknik och turismvetenskap, samt sekreterare i Institutionsnämnden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD566

Rickard Lalander

Rickard Lalander

Docent

Professor

Statsvetare, sociolog, Latinamerikaexpert. Professor i globala utvecklingsstudier. Jag forskar och undervisar inom miljö- och utvecklingsstudier, främst med fokus på globala syd.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD421A

Sophie Landwehr Sydow

Sophie Landwehr Sydow

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD369

Ulf Larsson

Ulf Larsson

Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD367

Kari Lehtilä

Kari Lehtilä

Docent

Professor

Min forskning handlar om skogens biodiversitet i Östersjöområdet, ekosystemeffekter av marina algers sekundära kemikalier, urban ekologi och miljögovernance i låginkomstländer.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD269

Clas Lindberg

Clas Lindberg

Lektor

Forskning och undervisning om utvecklings- och miljöfrågor.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD421B

Karin Lindholm

Karin Lindholm

Handläggare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD565

Sofia Lundmark

Sofia Lundmark

Programsamordnare

Lektor

Lektor i medieteknik, Programsamordnare för IT, medier och design programmet

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD373

Ola Luthman

Ola Luthman

Doktorand

Min forskning fokuserar på hållbar sjömat i Nordostatlanten. Mer specifik så forskar jag kring användandet av privata och publika aktörer för att uppnå hållbar sjömatsproduktion.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Jon Manker

Jon Manker

Adjunkt

Jag undervisar i speldesign och spelutveckling på Spelprogrammet. Jag har haft en nyckelroll i grundandet av Spelprogrammet, JMM-programmet och ämnena Medieteknik och Informatik.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD368

Thomas Marmefelt

Thomas Marmefelt

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME316

Nisha Motwani

Nisha Motwani

Fil dr

Postdoktor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD477

Ann Mutvei Berrez

Ann Mutvei Berrez

Lektor

Jag är lektor i molekylär cellbiologi och undervisar i kemi, fysik, biologi, teknik och naturvetenskaplig didaktik på lärarutbildningens alla program.. Forskare i NV-didaktik.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD270

Mats Nilsson

Mats Nilsson

Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD375

Mats Nilsson

Mats Nilsson

Docent

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD333C

Lena Norbäck Ivarsson

Lena Norbäck Ivarsson

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD473

Maria Normark

Maria Normark

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Ämnessamordnare och strategiskt ansvarig för medieteknikämnet. Jag forskar om kritisk design samt undervisar på MTB, MTC och magisterprogrammet.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD371

Håkan Olsén

Håkan Olsén

Docent

Professor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD472

Gustaf Onn

Gustaf Onn

Programsamordnare

Adjunkt

Jag är samordnare för Turismprogrammet och lärare i turismvetenskap, samt bedriver en del forsknings och utvecklingsprojekt kring entreprenörskap och organisering av lärande.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD275

Nikolina Oreskovic

Nikolina Oreskovic

Doktorand

I min forskning undersöker jag bland annat hur urbana tillsammansodlingar kan fungera som en plats där miljösubjekt blir till.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Mirjam Palosaari Eladhari

Mirjam Palosaari Eladhari

Fil dr

Lektor

Mirjam Palosaari Eladhari är docent i medieteknik och undervisar på spelprogrammet.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD377

Mona Petersson

Mona Petersson

Lektor

Jag undervisar och forskar på hur landskapet förändras och påverkas av samspelet mellan människa och natur lokalt såväl som globalt. Just nu är mitt fokus på stadsnära landskap.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD416

Peter Platesjö

Peter Platesjö

Utbildningsadministratör

Institutionssekreterare för kurser och program inom biologi, geografi, internationell hälsa, miljövetenskap, utveckling och internationellt samarbete. E-post: naturochmiljo@sh.se

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD567

Anton Poikolainen Rosén

Anton Poikolainen Rosén

Doktorand

Studerar design som väcker engagemang för natur i 'den smarta staden'. Särskilt innom urban tillsammansodling.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD369

Juliana Porsani

Juliana Porsani

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD474

Inger Porsch-Hällström

Inger Porsch-Hällström

Docent

Professor

Effekter av hormonstörande ämnen på icke-reproduktivt beteende och fertilitet samt transkriptom i hjärna och testikel i zebrafisk, guppy och spigg

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD472

Camilla Qvick

Camilla Qvick

Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD356

Mathilde Rehnlund

Mathilde Rehnlund

Doktorand

Jag analyserar policy för persontransporter i Stockholms stad genom att behandla policy som en form av diskurs.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD477

Romina Rodela

Romina Rodela

Projektforskare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD415

Fred Saunders

Fred Saunders

Docent

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD427

Anna Maria Saxgård

Anna Maria Saxgård

Utbildningsadministratör

Jag arbetar som utbildningsadministratör mot miljövetenskap samt utveckling och internationellt samarbete

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD569

Nandita Singh

Nandita Singh

Docent

Projektforskare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD474

Sara Sjöling

Sara Sjöling

Docent

Professor

Docent i mikrobiell ekologi, forskarutbildningen i miljövetenskapliga studier

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD465

Tatiana Sokolova

Tatiana Sokolova

Doktorand

Jag utforskar processer och resultat av kunskapsproduktion, incl. samverkan mellan vetenskapliga och icke-vetenskapliga aktörer, och deras betydelse för samhälle och natur.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MA714

Christian Sommer

Christian Sommer

Doktorand

Min forskning har som mål att studera effekterna av miljövariation och miljöförändringar på det mikrobiella samhället i sedimenten i Östersjön. Samhällets diversitet, sammansättning och funktioner spelar en stor roll för ekosystemets funktion, t.ex. genom att utföra viktiga steg i olika biogeokemiska kretslopp. Det finns fortfarande stora kunskapsluckor i hur mikrobiella samhällen i eutrofierade brackvatten påverkas av miljövariation och storskaliga miljöförändringar, vilket min forskning försöker åtgärda. Jag använder ett ekologiskt ramverk baserat på metapopulations- och metasamhällsteori för att förstå förändringar i samhällsmönster. Vidare så studerar jag även länkar och interaktioner mellan det mikrobiella samhället och andra organismgrupper, som t.ex. meiofauna, under miljöförändring.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD476

Jonatan Spejare

Jonatan Spejare

Administrativ chef

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD568

Patrick Spets

Patrick Spets

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MA795A

Igne Stalmokaite

Igne Stalmokaite

Doktorand

In my PhD thesis I focus on examining sustainability transition processes in shipping. In particular, I analyse how and why shipping firms invest in alternative energy solutions.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD476

Arina Stoenescu

Arina Stoenescu

Adjunkt

Jag arbetar med undervisning och forskning inom typografi.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD356

Sara Söderström

Sara Söderström

Lektor

Lärare på miljö-och utvecklingsprogrammet. Forskar kring marina nationalparksbildningar. Huvudsakliga forskningsintressen är miljöpolitik och Östersjön.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD266

Ralph Tafon

Ralph Tafon

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD479

Olena Vinogradova

Olena Vinogradova

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD473

Christian Widholm

Christian Widholm

Lektor

Lektor i turismvetenskap. Fil. dr i historia.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD274

Kseniia Zakharova

Kseniia Zakharova

Doktorand

Jag är doktorand i miljövetenskap. Mitt intresse är att studera sambandet mellan den estetiska uppfattningen av landskap och den biologiska mångfalden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MA795A

Dennis Zalamans

Dennis Zalamans

Adjunkt

Utbildning & forskning

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD278

Erika Öhlund

Erika Öhlund

Doktorand

Doktorand inom forskarskolan BEEGS i miljövetenskap, analyserar jordbruk utifrån miljövetenskapliga och ekologisk-ekonomiska teorier.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD477