Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal på Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. För mer information, kontakta Infocenter.

Prefekt: Maria Bergman

Saeid Abbasian

Saeid Abbasian

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är lektor i Turismvetenskap, ämnessamordnare för turismämnet, programsamordnare för magisterprogrammet i Turismvetenskap, samt är representant i institutionsnämnden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD273

Mohanad Abdelgadir

Mohanad Abdelgadir

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Göran Andersson

Göran Andersson

Docent

Lektor

Jag är forskare och lärare i Turismvetenskap samt samverkar med det omgivande samhället.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD276

Thomas Andrén

Thomas Andrén

Docent

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD270

Elinor Andrén

Elinor Andrén

Docent

Professor

Jag använder paleoekologiska metoder för att rekonstruera miljö- och klimatförändringar. Arbetar även som lärare i geovetenskap på miljö- och utvecklingsprogrammet.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD470

Nico Arnold

Nico Arnold

Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD371

Henrik Arnstad

Henrik Arnstad

Adjungerad lärare

Lärare i medieteknik. Journalist, författare och fil.mag. i historia. CV: http://www.tricorder.se

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD333C

Matilda Baraibar

Matilda Baraibar

Fil dr

Lektor

Docent i ekonomisk historia och lektor i miljövetenskap med inriktning mot global utveckling. Globalisering, jordbruksomvandling och (o)hållbarhet är forskningsområden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD428

Maria Bergman

Maria Bergman

Fil dr

Prefekt

Lektor

Prefekt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD342B

Karl Bergström

Karl Bergström

Fil dr

Lektor

Lektor i Medieteknik

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD379

Kurt Berndt

Kurt Berndt

Docent

Programsamordnare

Lektor

Lärarutbildningen

MC625

Thea Bisander

Thea Bisander

Doktorand

Jag är doktorand inom miljövetenskap. I min forskning undersöker jag västhusgasutbyte mellan havet och atmosfären i Östersjön, specifikt i kustnära områden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD471

Madeleine Bonow

Madeleine Bonow

Docent

Proprefekt

Lektor

Jag är lektor i miljövetenskap och docent i geografi, samt proprefekt för institutionen för natur, miljö och teknik.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD342C

Johan Bornebusch

Johan Bornebusch

Adjunkt

Adjunkt i medieteknik, en av grundarna av ämnet (SH). Innovationsledare på Externa relationer med uppdrag att stödja lärare, forskare och studenter i innovation och entreprenörskap

Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd

MD358

Sara Braun

Sara Braun

Doktorand

Min forskning handlar om hur effektiva olika kustnära habitat (t.ex. ålgräsängar och våtmarker) i Östersjön är som kolsänkor.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD471

Virginia Brenner Music

Virginia Brenner Music

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD473

Arseniy Buzyan

Arseniy Buzyan

Adjungerad lärare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD379

Martin Dahl

Martin Dahl

Docent

Biträdande lektor

Jag är biträdande lektor i miljövetenskap. I min forskning jobbar jag med Blue Carbon i kustmiljöer och hur dessa fungerar som sänkor för kol- och näringsämnen.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD439

Lars Degerstedt

Lars Degerstedt

Ämnessamordnare

Lektor

Jag undervisar och forskar inom informatik. En viktig del av min roll är som samordnare för ämnet informatik och kandidatprogrammet Management med IT.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD277

Patrik Dinnétz

Patrik Dinnétz

Programsamordnare

Lektor

Lektor i biologi med fokus på miljövetenskap. Min forskning behandlar ffa växtekologi, omvandling av det periurbana landskapet och fästingar och fästingspridda sjukdomar.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD267

Maria Donoso

Maria Donoso

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör inom informatik, medieteknik och turismvetenskap.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD545

Mikolaj Dymek

Mikolaj Dymek

Docent

Programsamordnare

Lektor

Medieteknik/spelforskning, media och (marknads)kommunikation, organisations-vetenskap, masterprogramsamordning

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD372

Karin Ebert

Karin Ebert

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Docent i naturgeografi och lektor i miljövetenskap och geografiska informationssystem (GIS). Avdelningsföreståndare för avdelningen för miljö, utveckling och hållbarhetsstudier.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD434

Sara Forsberg

Sara Forsberg

Doktorand

Jag doktorerar i miljövetenskap med fokus på kollagring och växthusgasutsläpp i kustnära områden runt om i Östersjön.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD471

Bartira Fortes

Bartira Fortes

Doktorand

Doktorand i Miljövetenskap inom temaområdet Hållbarhet: utmaningar och möjligheter, med inriktning mot Globala Utvecklingsstudier.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD476

Eva Färjsjö

Eva Färjsjö

Adjunkt

Undervisar på lärarprogrammen i främst matematikämnets didaktik.

Lärarutbildningen

MC623

Gloria L Gallardo Fernández

Gloria L Gallardo Fernández

Docent

Professor emeritus/emerita

Jag har fokuserat på tillgång till, användning av och styrning av naturresurser i globala syd kontexter, inklusive fördrivande processer, gentrifikation och konflikter.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Michael Gilek

Michael Gilek

Docent

Ämnessamordnare

Professor

Jag forskar om miljöproblems bedömning och hantering samt om svårigheter att nå miljö- och hållbarhetsmål. Ett huvudintresse är miljö och hållbarhet i havs- och kustområden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD467

Alessandra Giolo

Alessandra Giolo

Doktorand

Doktorand i miljövetenskap. Att ta itu med globala miljöutmaningar genom ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt. M.Sc. i miljövetenskap M.Sc. i ekonomisk historia

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD473

Mats Grahn

Mats Grahn

Docent

Programsamordnare

Professor

Jag är professor i evolutionsbiolog och forskar och undervisar inom ekologi, genetik och samhällsplanering för hållbar utveckling.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD469

Anders Green

Anders Green

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Undervisar och forskar inom medieteknik med inriktning på kommunikationsdesign och användarupplevelse för intelligent teknik.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD351

Martin Gullström

Martin Gullström

Docent

Professor

Jag är forskare och lärare inom miljövetenskap med inriktning marin ekologi.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD268

Peter Gunnarsson

Peter Gunnarsson

Adjunkt

Undervisar i film & TV visualisering etc. NMT medieteknik & journalistik. Producent på SHMP video produktion.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD367

Monica Hammer

Monica Hammer

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD271

Karin Hansson

Karin Hansson

Professor

Jag är konstnär och docent i data- och systemvetenskap med deltagande metoder och samarbetsprocesser online som forskningsfokus. (Foto av Patrick Miller)

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD333B

Björn Hassler

Björn Hassler

Docent

Programsamordnare

Professor

Forskare och lärare i miljövetenskap, med inriktning mot miljöpolicy, klimatpolitik och hållbarhet.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD466

Karin Hellström

Karin Hellström

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör för medieteknik, turismvetenskap och informatik samt forskarutbildning inom miljövetenskap.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD548

Helge Hüttenrauch

Helge Hüttenrauch

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD279

Mattias Jacobsson

Mattias Jacobsson

Fil dr

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD370

Wiebke Janke

Wiebke Janke

Adjunkt

Lärare i Informatik med omfattande praktiska erfarenheter från industrin.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD276

Thérese Janzén

Thérese Janzén

Doktorand

Project researcher

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD267

Ann Jennervik

Ann Jennervik

Adjunkt

Universitetsadjunkt som undervisar i utveckling och internationellt samarbete.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD474

Johanna Johansson

Johanna Johansson

Docent

Lektor

Docent i statsvetenskap och lektor i miljövetenskap. Forskar om Sveriges klimatomställning, samverkan, politik och styrning för ett hållbart nyttjande av den svenska skogen.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD468

Fatima Jonsson

Fatima Jonsson

Fil dr

Lektor

Undervisar på kandidat- och masterprogrammet i medieteknik. Forskar om integration, social medieanvändning bland kvinnor samt aktivism som pedagogisk resurs.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD376

Martin Jonsson

Martin Jonsson

Docent

Professor

Ämnessamordnare medieteknik

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD374

Pernilla Josefsson

Pernilla Josefsson

Fil dr

Lektor

Lektor i medieteknik med intresse för e-lärande, skolans digitalisering och sociala medier. Ledamot i Lärarutbildningsnämnden och projektledare vid polisutbildningen.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD358

Kai-Mikael Jää-Aro

Kai-Mikael Jää-Aro

Lektor

Huvudarbetsmiljöombud. Programsamordnare för Spelprogrammet. Jag forskar inom projektet STEP.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD368

Tomas Kjellqvist

Tomas Kjellqvist

Tekn dr

Projektforskare

Innovation, hållbar utveckling och systemtänkande är mina områden. Jag samarbetar med universitet i Bolivia, Rwanda och Tanzania och jag är verksamhetsledare för SustainLab Sh

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD415

Johannes Knapen

Johannes Knapen

Fil dr

Lektor

Lärare i geografiska informationssystem (GIS)

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Hartmut Koenitz

Hartmut Koenitz

Fil dr

Professor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD365

Mariann Kuusivuori

Mariann Kuusivuori

Adjunkt

Rickard Lalander

Rickard Lalander

Docent

Professor

Statsvetare, sociolog, Latinamerikaexpert. Professor i globala utvecklingsstudier. Jag forskar och undervisar inom miljö- och utvecklingsstudier, främst med fokus på globala syd.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD421A

Petri Lankoski

Petri Lankoski

Docent

Programsamordnare

Lektor

Petri Lankoski (D.Arts, docent) Hans forskning är inriktad på speldesign, spelkaraktärer, rollspel och spelupplevelser.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD354

Ulf Larsson

Ulf Larsson

Adjunkt

Lärare i medieteknik, audivisuell design SH-Medieproduktion | MT-Talks Södertörns högskolebibliotek

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD367

Josefine Larsson

Josefine Larsson

Fil dr

Lektor

Forskare inom ett projekt om ”Hälsofaror i Östersjön: förekomst och effekten av fluorerade ämnen (PFAS) på Östersjöorganismer”.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD475

Kari Lehtilä

Kari Lehtilä

Docent

Professor

Min forskning handlar om skogens biodiversitet i Östersjöområdet, landskapsekologi, urban ekologi och miljögovernance i låginkomstländer.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD269

Sofia Lundmark

Sofia Lundmark

Docent

Programsamordnare

Lektor

Lektor och forskare i Medieteknik och design. Meriterad lärare.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD373

Jon Manker

Jon Manker

Adjunkt

Grundare av Spelprogrammet, Journalistik och Multimedia, medgrundare av ämnet Medieteknik. Undervisar och forskar i speldesign. Designar & publicerar brädspel via Ion Game Design.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD368

Ali Mohamed

Ali Mohamed

Lektor

Ali har en fil.dr. i pedagogik, forskar om lärande, interaktion och identitetsformering med fokus på digitala/sociala medier och interaktion.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD369

Ann Mutvei Berrez

Ann Mutvei Berrez

Lektor

Lektor i cellbiologi och forskar inom naturvetenskaplig och teknik-didaktik, med i EU-projekt om ungdomars samhällsengagemang, undervisning om systemtänkande och digitala verktyg.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD366

Oldouz Nejadibabadaei

Oldouz Nejadibabadaei

Doktorand

Doktorand som forskar om sociala och rumsliga ojämlikheter i segregerade stadsområden och stadsplaneringens roll för att främja miljörättvisa i marginaliserade samhällen.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD473

Mats Nilsson

Mats Nilsson

Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD375

Mats Nilsson

Mats Nilsson

Docent

Lektor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Maria Normark

Maria Normark

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

TJÄNSTLEDIG Jag forskar om kritisk design tex för stadsodling samt design för personlig planering och informationshantering.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD371

Tjänstledig

Thomas Norén

Thomas Norén

Adjunkt

Lärare i informatik

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD278

Alexander Olsson

Alexander Olsson

Projektforskare

Jag undersöker möjliga vägar för styrmedel i skogspolitiken som en del av SPARC-projektet som leds av SLU.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Gustaf Onn

Gustaf Onn

Avdelningsföreståndare

Adjunkt

Föreståndare för Avdelningen för Informatik och Turismvetenskap. Forskar och undervisar i turismvetenskap inom bl a turismentreprenörskap, organisering och marknadsföring av turism

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD275

Nikolina Oreskovic

Nikolina Oreskovic

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

John Persson

John Persson

Adjunkt

Arbetar på ämnet Medieteknik och undervisar i grafisk design, layout, typografi, bild, illustration, e-böcker och designkoncept.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD356

Mona Petersson

Mona Petersson

Lektor

Jag undervisar i geografi och miljövetenskap. Min forskning fokuserar på landskapets förutsättningar och samspelet mellan människa och natur.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD416

Tove Porseryd

Tove Porseryd

Fil dr

Projektforskare

Jag är forskare inom projektet "Health hazard in the Baltic sea: the effect of fluorinated substances on Baltic sea organisms."

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD472

Camilla Qvick

Camilla Qvick

Adjunkt

Högskoleadjunkt, område visuell kommunikation; grafisk design, bildkommunikation, konceptgestaltning mm. Undervisar främst på programmet It, medier och design och Spelprogrammet.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD356

Romina Rodela

Romina Rodela

Docent

Projektforskare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD415

Christopher Rosenqvist

Christopher Rosenqvist

Docent

Lektor

Min forskning och undervisning handlar om hur ny teknik påverkar och förändrar ekosystemet av aktörer på olika industriarenor med fokus på AI och affärsmodell utveckling.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD276

Minna Räsänen

Minna Räsänen

Docent

Lektor

Jag är lektor i medieteknik och docent i människa-datorinteraktion.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD333A

Anushree Sanyal

Anushree Sanyal

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD477

Jim-Andrew Schillings

Jim-Andrew Schillings

Adjunkt

Adjunkt i medieteknik med inriktning på produktion av fotografi, videofilm och ljudinspelning. Utför interna produktioner för högskoleorganisationen genom SH-Medieproduktion.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD379

Lotta Schwarz

Lotta Schwarz

Adjunkt i medieteknik. Undervisar i webbproduktion, interaktionsdesign och fotografi.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD369

Shivangi Shreya

Shivangi Shreya

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD421B

Nandita Singh

Nandita Singh

Docent

Projektforskare

Jag är engagerad i forskning och undervisning inom området vatten- och miljöförvaltning och styrning.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD474

Sara Sjöling

Sara Sjöling

Docent

Professor

Forskar främst kring ekosystemfunktioner, miljöförändringar och hållbarhet, mikrobiella funktioner, vatten- och kustforskning.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD465

Tatiana Sokolova

Tatiana Sokolova

Doktorand

Jag forskar om gränssnittet mellan kunskap och styrning för hållbarhetstransformationer: hur kunskap, fantasi och handling samproduceras av olika aktörer.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD266

Christian Sommer

Christian Sommer

Biträdande föreståndare

Adjunkt

Biträdande avdelningsföreståndare för avdelningen för miljö, utveckling och hållbarhetsstudier. Adjunkt i miljövetenskap.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD433

Patrick Spets

Patrick Spets

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD439

Arina Stoenescu

Arina Stoenescu

Adjunkt

Jag arbetar med undervisning och forskning inom typografi och grafisk design. Inom forskningen är jag särskilt intresserad av kopplingen mellan typografi och politik.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD356

Ralph Tafon

Ralph Tafon

Docent

Biträdande lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD475

Ekaterina Tarasova

Ekaterina Tarasova

Fil dr

Postdoktor

Jag arbetar i projektet om rättvisa aspekter av utfasning av kol i Polen.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD472

Olena Vinogradova

Olena Vinogradova

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD473

Charles Westerberg

Charles Westerberg

Doktorand

Min forskning rör vägarna mot multifunktionella kust- och havslandskap - landskap där socioekonomiska och ekologiska mål och värden harmoniseras.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD266

Christian Widholm

Christian Widholm

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Jag är lektor i turismvetenskap och programsamordnare för ämnets kandidatprogram.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD274

Fredrik Winberg

Fredrik Winberg

Tekn dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Avdelningsföreståndare för Avdelningen för grundutbildning till polis vid Institutionen för polisiärt arbete samt systemförvaltare av Retendo Academic vid HR-avdelningen.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

LO643

Kseniia Zakharova

Kseniia Zakharova

Doktorand

Jag är doktorand i miljövetenskap. Mitt intresse är att studera sambandet mellan den estetiska uppfattningen av landskap och den biologiska mångfalden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD266

Dennis Zalamans

Dennis Zalamans

Adjunkt

Undervisar och forskar inom bl.a. hållbar turismutveckling, destinationsutveckling, event och kommunikation över gränser

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD278