Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal på Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. För mer information, kontakta Infocenter.

Saeid Abbasian

Saeid Abbasian

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag är lektor i Turismvetenskap, ämnessamordnare för turismämnet, programsamordnare för magisterprogrammet i Turismvetenskap, samt är representant i institutionsnämnden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD273

Mohanad Abdelgadir

Mohanad Abdelgadir

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Göran Andersson

Göran Andersson

Docent

Lektor

Ämnessamordnare för Turismvetenskap Turismforskare – se vidare info. Lärare på Turismvetenskap B och C samt magisterprogrammet Ansvarar för större samverkansprojekt som branschråd

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD276

Elinor Andrén

Elinor Andrén

Docent

Lektor

Jag använder paleoekologiska metoder för att rekonstruera Östersjöns miljö- och klimatförändringar. Arbetar även som lärare i geovetenskap på miljö- och utvecklingsprogrammet.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD470

Thomas Andrén

Thomas Andrén

Docent

Lektor

Forskning och undervisning inom geovetenskap

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD469

Nico Arnold

Nico Arnold

Adjungerad lärare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD356

Henrik Arnstad

Henrik Arnstad

Adjungerad lärare

Lärare i medieteknik. Journalist, författare och fil.mag. i historia. CV: http://www.tricorder.se

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD379

Nino Beganovic

Nino Beganovic

Lärare i fotografi, rörlig bild, grafisk design och bildkommunikation. Kursansvar för Mediedesign grund samt Digital fotografi och bildbehandling.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Maria Bergman

Maria Bergman

Avdelningsföreståndare

Lektor

Avdelningsföreståndare för miljö och turism

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD433

Kurt Berndt

Kurt Berndt

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MA759

Wouter Blankestijn

Wouter Blankestijn

Doktorand

Jag forskar frågor om sociokulturell mångfald, miljörättvisa och konflikt i styrning av biologisk mångfald i Östersjöregionen

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD439

Emma Blomquist

Emma Blomquist

Forskningsassistent

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD473

Madeleine Bonow

Madeleine Bonow

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag är lektor i miljövetenskap och docent i geografi, jag är programsamrdnare för programmet utveckling och internationellt samarbete. Jag är representant i institutionsnämnden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD428

Natasja Börjeson

Natasja Börjeson

Fil dr

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD472

Lars Degerstedt

Lars Degerstedt

Ämnessamordnare

Lektor

Jag undervisar och forskar inom informatik. En viktig del av min roll är som samordnare för ämnet informatik och kandidatprogrammet Management med IT.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD376

Vincent Demargne

Vincent Demargne

Adjunkt

Vincent Demargne är adjunkt i Medieteknik. Han undervisar i Design Thinking och social innovation.. Han har arbetat på Verklighetslabbet som workshop ledare.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD379

Andrea Didon

Andrea Didon

Avdelningsföreståndare

Adjunkt

Avdelningsföreståndare Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD478

Patrik Dinnétz

Patrik Dinnétz

Programsamordnare

Lektor

Lektor i biologi med fokus på miljövetenskap. Min forskning behandlar ffa växtekologi, omvandling av det periurbana landskapet och fästingar och fästingspridda sjukdomar.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD267

Mikolaj Dymek

Mikolaj Dymek

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD372

Karin Ebert

Karin Ebert

Docent

Studierektor

Lektor

Docent i naturgeografi och lektor i miljövetenskap och geografiska informationssystem (GIS). Studierektor för forskarutbildningen i miljövetenskap.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD434

Eva Färjsjö

Eva Färjsjö

Adjunkt

Undervisar på lärarprogrammen i främst matematikämnets didaktik.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD272

Gloria L Gallardo Fernández

Gloria L Gallardo Fernández

Docent

Professor

Doktor i sociologi. Universitetslektor och professor i miljövetenskap med inriktning på globala utvecklingsstudier. Forskning om global naturresursanvändning och lokal styrning.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD429

Michael Gilek

Michael Gilek

Docent

Ämnessamordnare

Professor

Jag forskar om miljöproblems bedömning och hantering samt om svårigheter att nå miljö- och hållbarhetsmål. Ett huvudintresse är miljö och hållbarhet i havs- och kustområden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD467

Mats Grahn

Mats Grahn

Docent

Proprefekt

Professor

Jag är professor i evolutionsbiolog och forskar och undervisar inom ekologi, genetik och samhällsplanering för hållbar utveckling.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD342B

Anders Green

Anders Green

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Undervisar och forskar inom medieteknik med inriktning på kommunikationsdesign och användarupplevelse för intelligent teknik.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD365

Viviane Griesinger

Viviane Griesinger

Doktorand

Doktorand i Miljövetenskap

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD476

Martin Gullström

Martin Gullström

Docent

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD268

Monica Hammer

Monica Hammer

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD271

Karin Hansson

Karin Hansson

Docent

Lektor

Jag är konstnär och docent i data- och systemvetenskap med deltagande metoder och samarbetsprocesser online som forskningsfokus. (Foto av Patrick Miller)

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD377

Björn Hassler

Björn Hassler

Docent

Prodekan

Professor

Forskare och lärare i miljövetenskap, med inriktning mot miljöpolicy och hållbarhet. Prodekan och vice ordförande i fakultetsnämnden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD466

Helge Hüttenrauch

Helge Hüttenrauch

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD366

Thérese Janzén

Thérese Janzén

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD267

Johanna Johansson

Johanna Johansson

Docent

Lektor

Docent i statsvetenskap och lektor i miljövetenskap. Forskar om Sveriges klimatomställning, samverkan, politik och styrning för ett hållbart nyttjande av den svenska skogen.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD468

Sofia Johansson

Sofia Johansson

Utbildningsadministratör

Jag arbetar som utbildningsadministratör för kurser och program inom medieteknik och turismvetenskap.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD545

Martin Jonsson

Martin Jonsson

Docent

Lektor

Programansvarig för masterprogrammet Användarupplevelse och Design av Interaktiva Medier (User Experience and Interactive Media Design). Ledamot i Fakultetsnämnden

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD374

Pernilla Josefsson

Pernilla Josefsson

Fil dr

Lektor

Lektor i medieteknik med intresse mot e-lärande, skolans digitalisering och sociala medier. Processledare för Medie och informationskunnighet.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD358

Kai-Mikael Jää-Aro

Kai-Mikael Jää-Aro

Lektor

Jag undervisar huvudsakligen inom Spelprogrammet. Jag har precis avslutat projektet FICTION (http://fiction.pixel-online.org/).

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD368

Natalia Karlsson

Natalia Karlsson

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag bedriver forskning och undervisning i matematik och matematikämnets didaktik.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD279

Tomas Kjellqvist

Tomas Kjellqvist

Tekn dr

Projektforskare

Innovation, hållbar utveckling och systemtänkande är mina områden. Jag samarbetar med universitet i Bolivia, Rwanda och Tanzania och jag är verksamhetsledare för SustainLab Sh

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD415

Mariann Kuusivuori

Mariann Kuusivuori

Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD272

Lotta Labrousse

Lotta Labrousse

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör inom medieteknik och turismvetenskap, samt sekreterare i Institutionsnämnden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD566

Rickard Lalander

Rickard Lalander

Docent

Professor

Statsvetare, sociolog, Latinamerikaexpert. Professor i globala utvecklingsstudier. Jag forskar och undervisar inom miljö- och utvecklingsstudier, främst med fokus på globala syd.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD421A

Sophie Landwehr Sydow

Sophie Landwehr Sydow

Doktorand

Jag utbildas inom ämnerna informationssamhälle & medieteknik. Här forskar jag om maker rörelsen samt människornas upplevelse av digital och fysisk material och maskiner.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD369

Kari Lehtilä

Kari Lehtilä

Docent

Professor

Min forskning handlar om skogens biodiversitet i Östersjöområdet, ekosystemeffekter av marina algers sekundära kemikalier, urban ekologi och miljögovernance i låginkomstländer.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD269

Clas Lindberg

Clas Lindberg

Lektor

Forskning och undervisning om utvecklings- och miljöfrågor.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD421B

Karin Lindholm

Karin Lindholm

Handläggare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD565

Sofia Lundmark

Sofia Lundmark

Programsamordnare

Lektor

Lektor i medieteknik, Programsamordnare för IT, medier och design programmet

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD373

Ola Luthman

Ola Luthman

Doktorand

Min forskning fokuserar på miljömässig hållbarhet och vattenbruksnäringen. Bl.a. hur olika styrmedel används för att öka hållbarheten, både privata och offentliga aktörer

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Nisha Motwani

Nisha Motwani

Fil dr

Postdoktor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD477

Ann Mutvei Berrez

Ann Mutvei Berrez

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD270

Mats Nilsson

Mats Nilsson

Docent

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD333C

Mats Nilsson

Mats Nilsson

Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD375

Lena Norbäck Ivarsson

Lena Norbäck Ivarsson

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD473

Maria Normark

Maria Normark

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag forskar om kritisk design tex för stadsodling samt design för personlig planering och informationshantering. Jag undervisar i interaktionsdesign och kritisk design.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD371

Håkan Olsén

Håkan Olsén

Docent

Professor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD472

Nikolina Oreskovic

Nikolina Oreskovic

Doktorand

I min forskning undersöker jag bland annat hur urbana tillsammansodlingar kan fungera som en plats där miljösubjekt blir till.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Mirjam Palosaari Eladhari

Mirjam Palosaari Eladhari

Fil dr

Lektor

Mirjam Palosaari Eladhari är docent i medieteknik och undervisar på spelprogrammet.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD377

Mona Petersson

Mona Petersson

Lektor

Jag undervisar i geografi och miljövetenskap. Min forskning fokuserar på landskapets förutsättningar och samspelet mellan människa och natur.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD416

Anton Poikolainen Rosén

Anton Poikolainen Rosén

Doktorand

Hållbar Människa-Dator-Interaktion. Studerar urbana tillsammansodlingar. Mer än människo-centrerad design.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD369

Juliana Porsani

Juliana Porsani

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD474

Tove Porseryd

Tove Porseryd

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD472

Camilla Qvick

Camilla Qvick

Adjunkt

Högskoleadjunkt, område visuell kommunikation; grafisk design, bildkommunikation, konceptgestaltning mm. Undervisar främst på programmet It, medier och design och Spelprogrammet.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD356

Romina Rodela

Romina Rodela

Docent

Projektforskare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD415

Minna Räsänen

Minna Räsänen

Docent

Prefekt

Lektor

Jag är lektor i medieteknik och docent i människa-datorinteraktion. För närvarande har jag dock uppdrag som prefekt för Institutionen för polisiärt arbete.

Institutionen för polisiärt arbete

LO541

Fred Saunders

Fred Saunders

Docent

Lektor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD427

Anna Maria Saxgård

Anna Maria Saxgård

Utbildningsadministratör

Jag arbetar som utbildningsadministratör mot miljövetenskap samt utveckling och internationellt samarbete

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD569

Nandita Singh

Nandita Singh

Docent

Projektforskare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD474

Sara Sjöling

Sara Sjöling

Docent

Professor

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD465

Tatiana Sokolova

Tatiana Sokolova

Doktorand

Jag utforskar samverkan i kunskapsproduktion, och hur dess processer och resultat spelas ut i samhället.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD266

Jonatan Spejare

Jonatan Spejare

Administrativ chef

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD568

Patrick Spets

Patrick Spets

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD439

Igne Stalmokaite

Igne Stalmokaite

Doktorand

In my PhD thesis I focus on examining sustainability transition processes in shipping. In particular, I analyse how and why shipping firms invest in alternative energy solutions.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD476

Arina Stoenescu

Arina Stoenescu

Adjunkt

Jag arbetar med undervisning och forskning inom typografi.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD356

Sara Söderström

Sara Söderström

Lektor

Lärare på miljö-och utvecklingsprogrammet. Forskar kring marina nationalparksbildningar. Huvudsakliga forskningsintressen är miljöpolitik och Östersjön.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD266

Ralph Tafon

Ralph Tafon

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD475

Olena Vinogradova

Olena Vinogradova

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD473

Christian Widholm

Christian Widholm

Lektor

Lektor i turismvetenskap. Fil. dr i historia.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD274

Fredrik Winberg

Fredrik Winberg

Tekn dr

Lektor

Har för närvarande uppdrag som ställföreträdande avdelningsföreståndare vid Institutionen för polisiärt arbete och som systemförvaltare av Retendo Academic vid HR-avdelningen.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Kseniia Zakharova

Kseniia Zakharova

Doktorand

Jag är doktorand i miljövetenskap. Mitt intresse är att studera sambandet mellan den estetiska uppfattningen av landskap och den biologiska mångfalden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD266

Dennis Zalamans

Dennis Zalamans

Adjunkt

Utbildning & forskning

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD278