Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal på Institutionen för kultur och lärande. För mer information, kontakta Infocenter.

Eva Albinsson

Eva Albinsson

Utbildningsadministratör

Jag arbetar som utbildningsadministratör för kurser inom huvudområdet filosofi. Jag administrerar även masterprogrammet i filosofi samt kandidatprogrammet i Liberal Arts.

Institutionen för kultur och lärande

PD226

Barbro Allardt Ljunggren

Barbro Allardt Ljunggren

Fil dr

Lektor

Svenska med inriktning mot svenska som andraspråk. Arbetar även inom Lärarutbildningen och Studieverkstan

Institutionen för kultur och lärande

PA253C

Anna Ambrose

Anna Ambrose

Lektor

Fil.dr. i Barn och ungdomsvetenskap, lektor i pedagogik. Forskningsintressen är utbildningsfrågor med betoning på social rättvisa. Undervisning på lärarprogrammet och på pedagogen.

Institutionen för kultur och lärande

MC622

Jonas Andersson Schwarz

Jonas Andersson Schwarz

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag är forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap. Jag intresserar mig för digitala medier och dessas betydelse för samhällsstrukturer, vardagsliv och epistemologi.

Institutionen för kultur och lärande

PC210

Lovisa Andén

Lovisa Andén

Lektor

Forskningsprojekt om vittneslitteratur

Institutionen för kultur och lärande

PD220

Åsa Arketeg

Åsa Arketeg

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Lektor i estetik. Ämnessamordnare, estetik och programsamordnare för Estetikprogrammet.

Institutionen för kultur och lärande

PD218

Karl Axelsson

Karl Axelsson

Fil dr

Lektor

1700-talets filosofiska estetik (Shaftesbury, Hume, Addison), politisk filosofi (Locke, Hobbes), Cambridgeplatonism, digital humaniora, environmental aesthetics, associationism

Institutionen för kultur och lärande

PD230

Anders Bartonek

Anders Bartonek

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Anders Bartonek är ämnessamordnare, forskare och lärare på filosofiämnet och undervisar även på lärar- och polisutbildningarna.

Institutionen för kultur och lärande

PD223

Kristy Beers Fägersten

Kristy Beers Fägersten

Professor

Avdelningsföreståndare

Professor i engelska med lingvistisk inriktning Avdelningsföreståndare för engelska avdelning Pågående projekt: A multidisciplinary study of feminist comic art (ÖSS)

Institutionen för kultur och lärande

PB233

Stina Bengtsson

Stina Bengtsson

Professor

Min forskning handlar om hur människor använder och skapar mening genom medier i vardagslivet sett ur bl.a. fenomenologiska, materiella, spatiala och etiska perspektiv.

Institutionen för kultur och lärande

PC246

Lovisa Bergdahl

Lovisa Bergdahl

Docent

Lektor

- kosmopolitiska och deliberativa utbildningsideal - skolan i det postsekulära samhället - förutsättningar för fostran i dagens skola

Institutionen för kultur och lärande

MC621

Anna-Mia Bergkvist

Anna-Mia Bergkvist

Doktorand

Jag arbetar sedan ht 2017 som doktorand i forskningsprojektet "Kollektivets fronesis". Jag är intresserad av lärares kollektiva praktiska kunskap och dess villkor.

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Åsa Bharathi Larsson

Åsa Bharathi Larsson

Fil dr

Lektor

Lektor i Konstvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

Amelie Björck

Amelie Björck

Docent

Lektor

lektor i litteraturvetenskap och drama

Institutionen för kultur och lärande

PA202

Lotta Björkman

Lotta Björkman

Doktorand

Doktorand i pedagogik med inriktning på gymnasieelevers erfarande av likabehandlingsarbete.

Institutionen för kultur och lärande

MC627

Emma Björkum

Emma Björkum

Doktorand

Doktorand i pedagogik med inriktning fritidshem.

Institutionen för kultur och lärande

MC627

Oliver Blomqvist

Oliver Blomqvist

Fil dr

Postdoktor

Jag är postdoktor i ämnet svenska med inriktning på flerspråkigt skrivande i Sveriges historia.

Institutionen för kultur och lärande

PC240

Alexandra Blomstedt

Alexandra Blomstedt

HR-generalist

HR-generalist & Biträdande administrativ chef IKL

Institutionen för kultur och lärande

PA219

Göran Bolin

Göran Bolin

Professor

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC206

Jonna Bornemark

Jonna Bornemark

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Charlotte Bydler

Charlotte Bydler

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC233

Lina Bäckström

Lina Bäckström

Utbildningsadministratör

Jag arbetar som utbildningsadministratör för ämnena retorik och estetik samt MKV:s kurser och program på masternivå. Jag administrerar också MKV:s distanskurser.

Institutionen för kultur och lärande

PB217

Marcia Cavalcante

Marcia Cavalcante

Professor

Mina forskningsfält är fenomenologi, hermeneutik, German idealism, existensens och exilens filosofi, fransk samtid filosofi, och koppling mellan filosofi och konst.

Institutionen för kultur och lärande

PD222

Carl Cederberg

Carl Cederberg

Docent

Lektor

Filosof på Centrum för praktisk kunskap. Intresserad av skärningspunkten mellan etik, metafysik och politisk teori.

Institutionen för kultur och lärande

PD206

Maria Dahlin

Maria Dahlin

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Jag forskar och undervisar i ämnet retorik, med inriktning mot feministisk retorikteori, ethos, retorisk agens och transformativt lärande kopplat till hållbar utveckling.

Institutionen för kultur och lärande

PB229

Maria Danielsson

Maria Danielsson

Högskoleadjunkt svenska

Institutionen för kultur och lärande

PB203

Boel De Geer

Boel De Geer

Docent

Lektor

Akademisk utvecklingsledare för Lärarutbildningen på Södertörns högskola. Lektor i svenska - undervisar på Lärarutbildningen, i huvudsak på F-3, i språkutveckling och grammatik. Forskningsområden - språksocialisation, lexikal utveckling.

Institutionen för kultur och lärande

PA253B

Roberto Del Valle Alcalá

Roberto Del Valle Alcalá

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB207

Elisabeth Drion

Elisabeth Drion

Adjunkt

Jag undervisar i svenska inom olika lärarprogram, kommunikatörsprogrammet och fristående kurser. Jag är även handledare på Studieverkstan.

Institutionen för kultur och lärande

PB201

Helen Dwyer

Helen Dwyer

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD235

Marta Edling

Marta Edling

Professor

Docent i konstvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PC234

Nils Ekedahl

Nils Ekedahl

Docent

Prorektor

Jag är högskolelektor och docent i retorik. Sedan 1 mars 2020 är jag prorektor och ställföreträdande myndighetschef.

Högskoleledningen

MA916

Maria Eklund Heinonen

Maria Eklund Heinonen

Fil dr

Lektor

Lektor i svenska. Forskningsintressen: andraspråksinlärning, bedömning av språkutveckling, andraspråksstudenters litteracitetsutveckling samt andraspråkstalare i arbetslivet.

Institutionen för kultur och lärande

PB235

Anna Enström

Anna Enström

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

Staffan Ericson

Staffan Ericson

Docent

Lektor

Jag är forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap. Till mina forskningsintressen hör mediehistoria, kulturteori, humanistisk medieanalys.

Institutionen för kultur och lärande

PC204

Christine Farhan

Christine Farhan

Professor

Professor emeritus/emerita

Institutionen för kultur och lärande

PA204D

Cecilia Ferm Almqvist

Cecilia Ferm Almqvist

Professor

Programsamordnare

Mitt fokusområden är demokrati, inkludering och likvärdighet samt estetiska uttrycksformer. Undervisningen äger rum inom ramen för pedagogikämnet och lärarutbildning.

Institutionen för kultur och lärande

MC613

Nadia Feshari

Nadia Feshari

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA715

Aris Fioretos

Aris Fioretos

Professor

Forskar på frågor inom postromantisk litteratur, estetik, film och bildkonst.

Institutionen för kultur och lärande

PD225

Camilla Flodin

Camilla Flodin

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för kultur och lärande

Johan Fornäs

Johan Fornäs

Professor

Professor emeritus/emerita

Professor emeritus i MKV med fokus på medier, medialisering, kritisk teori, kulturstudier, tolkning och europeiska identiteter.

Institutionen för kultur och lärande

Ingrid Forsler

Ingrid Forsler

Fil dr

Lektor

Jag arbetar som lärare och forskare i MKV samt på lärarutbildningen. Forskningsintressen: medie- och informationskunnighet; visuell kultur; medieinfrastrukturer.

Institutionen för kultur och lärande

PC241

Michael Forsman

Michael Forsman

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Jag är forskare och lärare inom MKV. Jag är också avdelningsföreståndare för MKV. Mina huvudsakliga forskningsintressen rör skola, medier och digitalisering.

Institutionen för kultur och lärande

PC201

Sheila Ghose

Sheila Ghose

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB210

Heike Graf

Heike Graf

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC207

Martin Gunnarson

Martin Gunnarson

Fil dr

Lektor

Jag är etnolog och lektor vid Centrum för praktisk kunskap. Som forskare arbetar jag främst inom området medicinsk humaniora.

Institutionen för kultur och lärande

PD208

Jessica Gustafsson

Jessica Gustafsson

Fil dr

Lektor

Jag arbetar som lärare och forskare i MKV samt på lärarutbildningen. Huvudsakliga forskningsintressen rör medieanvändning, medier och marginaliserade grupper, medier och migration

Institutionen för kultur och lärande

PC208

Carina Guyard

Carina Guyard

Fil dr

Lektor

Jag är lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap. Mitt nuvarande forskningsintresse handlar om neuropedagogikens syn på effekterna av användning av digitala medier.

Institutionen för kultur och lärande

PC239

Anna Günther-Hanssen

Anna Günther-Hanssen

Fil dr

Lektor

Mina forskningsintressen berör frågor om genus, naturvetenskap, estetiska lärprocesser och kroppslighet i förskolan. Jag undervisar på förskollärarprogrammen.

Institutionen för kultur och lärande

MC623

Liza Haglund

Liza Haglund

Fil dr

Lektor

Undervisar i pedagogik och på Lärarutbildningen. Studierektor Utbildningsvetenskapliga studier. Forskar om fritidshem.

Institutionen för kultur och lärande

MC622

Wilhelm Hansson

Wilhelm Hansson

Adjunkt

Retorikundervisning.

Institutionen för kultur och lärande

PB221

Saga Hansén

Saga Hansén

Doktorand

Doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap / BEEGS. Forskar om läromedel, digitalisering och kulturella värderingspraktiker i Sverige och Estland.

Institutionen för kultur och lärande

MA712

Sara Hellman

Sara Hellman

Doktorand

Doktorand i svenska med fokus på andraspråksinlärning och didaktik

Institutionen för kultur och lärande

PC238

Helena Hemberg Lind

Helena Hemberg Lind

Adjungerad lärare

Jag är adjungerad och har olika kurser på lärarutbildningen; främst för blivande ämneslärare på gymnasiet.

Lärarutbildningen

MA746C

Urban Hermansson

Urban Hermansson

Doktorand

Doktorand i den praktiska kunskapens teori. Facilitatores praktiska kunskap och omdöme

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Helena Hill

Helena Hill

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC227

Sam Holmqvist

Sam Holmqvist

Fil dr

Projektforskare

Jag undervisar i genusvetenskap och forskar om bland annat transhistoria. Just nu arbetar jag med en bok om stortjuven Lasse-Maja och med databasen QUEERLIT.

Institutionen för kultur och lärande

PC236

Roman Horbyk

Roman Horbyk

Fil dr

Postdoktor

Jag är medievetare som arbetar med teman av falska nyheter, medier och krig, kultur- och mediehistoria, främst i Östeuropa

Institutionen för kultur och lärande

PC245

Stina Hållsten

Stina Hållsten

Docent

Lektor

2020-24 arbetar jag i projektet "Att arbeta på sitt andraspråk", finansierat av Forte. Från ht21 är jag inriktningsansvarig på ämneslärarprogrammet, inriktning Svenska.

Institutionen för kultur och lärande

PB242

Moa Höglund

Moa Höglund

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA714

Ellen Jacobsson

Ellen Jacobsson

Doktorand

Doktorand i den praktiska kunskapens teori

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Viktor Johansson

Viktor Johansson

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Viktor arbetar med pedagogisk filosofi, barns filosofi och existentiella frågor, barnlitteratur samt interkulturella pedagogiska frågor med särskilt fokus på tidig barndom.

Institutionen för kultur och lärande

MC618

Eva Jonsson

Eva Jonsson

Fil dr

Studierektor

Lektor

Lektor med inriktning mot litteraturvetenskap. Sedan 2017 studierektor för lärarutbildningen vid Södertörns högskola.

Institutionen för kultur och lärande

PA209

Anna Maria Jönsson

Anna Maria Jönsson

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC211

Linda Kahlin

Linda Kahlin

Docent

Lektor

Jag är forskare inom ämnet med svenska med särskilt intresse för samtal och andraspråksanvändning. Jag är och studierektor för UVS och ansvarar för ämnet svenska för ämneslärare.

Institutionen för kultur och lärande

PB239

Dan Karlholm

Dan Karlholm

Professor

Ämnessamordnare

Institutionen för kultur och lärande

PC231

Rebecka Katz Thor

Rebecka Katz Thor

Fil dr

Projektforskare

Forskare och skribent. Hennes forskning fokuserar på en hågkomstens estetik, bildproduktioner och samtida konsts relation till historiska, politiska och etiska frågor.

Institutionen för kultur och lärande

PD217

Anne Kaun

Anne Kaun

Professor

Programsamordnare

Jag är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och forskar om bl.a. medieaktivism, mediepraktiker, algoritmer, automatisering och artificiell intelligens

Institutionen för kultur och lärande

PC209

Liz Kella

Liz Kella

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Min forskning fokuserar på Nordamerikansk litteratur, från efterkrigstiden till idag. Jag undervisar i akademisk skrivande och litteratur, och är aktiv i Lärarutbildningen.

Institutionen för kultur och lärande

PB211

Emma Kihl

Emma Kihl

Doktorand

Emma Kihl är doktorand i litteraturvetenskap. Avhandlingen försöker läsa Agneta Enckells poesi i sällskap med Isabelle Stengers filosofi.

Institutionen för kultur och lärande

PA242

Lyra Koli

Lyra Koli

Gästforskare

Doktorand i filosofi på University of Pardubice i Tjeckien. Arbetar på en avhandling om Iris Murdochs distinktion mellan filosofi och litteratur.

Institutionen för kultur och lärande

PD242

Kirill Kozhanov

Kirill Kozhanov

Postdoktor

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA718

Therese Kruse

Therese Kruse

Administrativ chef

Institutionen för kultur och lärande

PA218

Lotten Kågerman

Lotten Kågerman

Adjunkt

Jag är lärare på kommunikatörsprogrammets 3e termin: Kommunikation i teori och praktik I. Ibland jobbar jag också i studieverkstan och undervisar i svenska som andra språk.

Institutionen för kultur och lärande

PB230

Mats Landqvist

Mats Landqvist

Professor

Proprefekt

Institutionen för kultur och lärande

PB236

Elisabet Langmann

Elisabet Langmann

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

MC620

Laura Lapinske

Laura Lapinske

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC222

Jonna Lappalainen

Jonna Lappalainen

Docent

Lektor

Forskning och undervisning vid Centrum för praktisk kunskap. Projektledare för forskningsprojektet Kollektivets fronesis. Disputerade i filosofi med en avhandling om Kierkegaard.

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Ulf Larsson

Ulf Larsson

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i bl a textanalys, grammatik och kreativt skrivande samt handleder C-uppsatser. Min forskning rör litterär stilistik, sensoriskt språk och måltidsspråk.

Institutionen för kultur och lärande

PB232

Camilla Larsson

Camilla Larsson

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Karin Larsson

Karin Larsson

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC205

Nicholas Lawrence

Nicholas Lawrence

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA714

Robert Lecusay

Robert Lecusay

Fil dr

Lektor

Lektor/docent i pedagogik med inriktning mot förskola & förskoledidaktik. Roberts forskning undersöker formellt-informellt lärande, lek & hållbarhetsutbildning i förskola & fritids

Institutionen för kultur och lärande

MC619

Per Ledin

Per Ledin

Professor

Jag intresserar mig för hur språk samspelar med samhälleliga utmaningar och förändringar och arbetar ofta med multimodala och kritiska analyser.

Institutionen för kultur och lärande

PB202

Lars Lundgren

Lars Lundgren

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC244

Bengt Lundgren

Bengt Lundgren

Institutionshandläggare

Jag är engagerad i högre utbildning och forskning sedan tre decennier. Tillsammans med studenter och lärare arbetar jag för ämnet litteraturvetenskap.

Institutionen för kultur och lärande

PA210

Karl Lydén

Karl Lydén

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD207

Isabel Löfgren

Isabel Löfgren

Fil dr

Lektor

Lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap. Jag forskar om mediaktivism, mediefilosofi, kultur och medieproduktion samt estetiska lärprocesser.

Institutionen för kultur och lärande

PC245

Maria Lönn

Maria Lönn

Fil dr

Lektor

Projektforskare inom projektet Decolonizing Phenomenologies

Institutionen för kultur och lärande

PC221

Ann-Sofie Lönngren

Ann-Sofie Lönngren

Professor

Ämnessamordnare

Jag arbetar som lektor i litteraturvetenskap sedan 2018. I min forskning anlägger jag queera perspektiv på djur-människa-relationen i nordeuropeisk litteratur efter 1880.

Institutionen för kultur och lärande

PA204B

Malin Lööw

Malin Lööw

Adjunkt

Institutionen för kultur och lärande

PB205

Simon Magnusson

Simon Magnusson

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PA211

Jenny Magnusson

Jenny Magnusson

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB240

Humlan Majuri

Humlan Majuri

Utbildningsadministratör

För frågor som rör svenskämnet, maila svenska@sh.se.

Institutionen för kultur och lärande

PB234

Katarina Mattsson

Katarina Mattsson

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Jag undervisar i genusvetenskap på samtliga nivåer och är studierektor för forskarutbildningen i genusvetenskap, samt sitter i styrgruppen för Kritisk kulturteori.

Institutionen för kultur och lärande

PC226

Gabriela Maya

Gabriela Maya

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB233

Karin Milles

Karin Milles

Professor

Ämnessamordnare

Jag är språkvetare, och anlägger oftast ett feministiskt eller genusvetenskapligt perspektiv på mina forskningsfrågor.

Institutionen för kultur och lärande

PB237

Solvor Mjöberg Lauritzen

Solvor Mjöberg Lauritzen

Docent

Lektor

Ansvarar för kurser i kritiska romska studier. Forskningsintressen kritisk pedagogik och migration.

Institutionen för kultur och lärande

MC625

Veronika Muchitsch

Veronika Muchitsch

Postdoktor

In my postdoctoral research, I examine Spotify playlists mediate gender at the intersections of operational logics, user interface, and sound.

Institutionen för kultur och lärande

Pella Myrstener

Pella Myrstener

Doktorand

Doktorand inom projektet Exhibiting Art in a European Periphery? International Art in Sweden during the Cold War.

Institutionen för kultur och lärande

PC219

Niclas Månsson

Niclas Månsson

Professor

Professor i allmän pedagogik

Institutionen för kultur och lärande

MC614

Maria Mårsell

Maria Mårsell

Doktorand

I min avhandling undersöker jag idéer om fred i skönlitterära och teoretiska verk av Frida Stéenhoff, Elin Wägner och Hagar Olsson.

Institutionen för kultur och lärande

PA204C

Ulrika Nemeth

Ulrika Nemeth

Doktorand

Jag är doktorand i ämnet Svenska och undersöker svenskämnets kritiska uppdrag.

Institutionen för kultur och lärande

PA211

Zoe Nikolaidou

Zoe Nikolaidou

Docent

Programsamordnare

Lektor

Litteracitetsforskning, Textforskning, Diskursanalys, Lingvistisk Etnografi, Flerspråkighet

Institutionen för kultur och lärande

PB241

Monica Nilsson

Monica Nilsson

Docent

Lektor

Lektor/docent i pedagogik med inriktning mot förskola och förskoledidaktik.

Institutionen för kultur och lärande

MC619

Iwo Nord

Iwo Nord

Jag är dokrorand och undervisar i genusvetenskap. Doktorsavhandlingen är en etnografisk studie av Belgrad som en lokal och global plats för medicinsk transition.

Institutionen för kultur och lärande

PC236

Linda Nordenskjöld Narfström

Linda Nordenskjöld Narfström

Doktorand

Jag är doktorand i ämnet svenska. Min avhandling berör andraspråkstalares språkinlärning i en informell miljö på språkcaféer.

Institutionen för kultur och lärande

PC238

Paulina Nyman

Paulina Nyman

Adjunkt

Jag är ansvarig för Kommunikatörsprogrammets tredje termin samt VFU-kursansvarig för grundlärarutbildningen år F-3. Jag undervisar också på svenskämnets skrivkurser.

Institutionen för kultur och lärande

PA253A

Lina Nyroos

Lina Nyroos

Docent

Lektor

Lektor och docent i svenska. Forskar om samtal och social interaktion, särskilt i institutionella sammanhang.

Institutionen för kultur och lärande

PB206

Joel Odebrant

Joel Odebrant

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC219

Elin Olson Wincent

Elin Olson Wincent

Handläggare

Institutionen för kultur och lärande

PA215

David Payne

David Payne

Fil dr

Forskningsredaktör

Frej Persson

Frej Persson

Adjunkt

Adjunkt i svenska samt handledare i Studieverkstan

Institutionen för kultur och lärande

PB223

Theresia Pettersson

Theresia Pettersson

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Jag arbetar som lektor i svenska och är programsamordnare för Kommunikatörsprogrammet. Min forskning rör relationen mellan skriftbruk och olika aktörer under 1500-/1600-talet.

Institutionen för kultur och lärande

PB228

Mattias Pirholt

Mattias Pirholt

Professor

Avdelningsföreståndare

Forskar och undervisar om tysk, svensk, finlandssvensk och amerikansk litteratur från 1700-talet och framåt, publikationer om Goethe, Novalis, Almqvist och Bachmann.

Institutionen för kultur och lärande

PA203

Johanna Prytz

Johanna Prytz

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

Maria Pröckl

Maria Pröckl

Fil dr

Lektor

Jag undervisar på lärarprogrammet särskilt förskollärarutbildningarna.

Institutionen för kultur och lärande

PD204

Adrian Ratkic

Adrian Ratkic

Fil dr

Lektor

Undervisar vid Centrum för praktisk kunskap.

Institutionen för kultur och lärande

PD231

Maria Ribeiro

Maria Ribeiro

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Stefan Rimm

Stefan Rimm

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB224

Christina Rodell Olgac

Christina Rodell Olgac

Docent

Lektor

Christina Rodell Olgaç arbetar med frågor som rör den romska minoritetens skol- och utbildningssituation med särskilt fokus på högre utbildning och social mobilitet.

Institutionen för kultur och lärande

PD237

Ewa Rogström

Ewa Rogström

Handläggare

Administrativa uppgifter inom utbildning på forskarnivå vid forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori.

Institutionen för kultur och lärande

PA213

Francesco Romano

Francesco Romano

Fil dr

Lektor

Universitetslektor i engelska språkvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

Hans Ruin

Hans Ruin

Professor

Programsamordnare

Institutionen för kultur och lärande

PD216

Anna Rådström

Anna Rådström

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC217

Robin Samuelsson

Robin Samuelsson

Fil dr

Lektor

Forskar om förskolebarns språk och begreppsutveckling. Publikationer: https://www.researchgate.net/profile/Robin_Samuelsson2

Institutionen för kultur och lärande

MC623

Linn Sandberg

Linn Sandberg

Docent

Lektor

genus, sexualitet, kropp, ålder och åldrande, demens, funktionalitet, maskulinitet

Institutionen för kultur och lärande

PC218

Marcus Sandborgh

Marcus Sandborgh

Doktorand

Doktorand svenska

Institutionen för kultur och lärande

PB223

Irina Sandomirskaja

Irina Sandomirskaja

Professor

Professor i cultural studies, CBEES

Institutionen för kultur och lärande

MA792

Johanna Schelhaas

Johanna Schelhaas

Doktorand

Doktorand i svenska med fokus på digitala läromedel

Institutionen för kultur och lärande

PC240

Eva Schwarz

Eva Schwarz

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag jobbar som föreståndare på Center för praktisk kunskap. Jag är filosof och docent i den praktiska kunskapens teori.

Institutionen för kultur och lärande

PD203

Johan Sehlberg

Johan Sehlberg

Forskningsassistent

Johan Sehlberg är fil.dr i filosofi med samtida fransk filosofi, antikens filosofi och filosofisk estetik som främsta forskningsintressen.

Institutionen för kultur och lärande

PD207

Jan Selling

Jan Selling

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Ämnessamordnare för romska studier. Docent i historia och lektor i romska studier. Specialområden romsk historia, frigörelse och antiziganism.

Institutionen för kultur och lärande

MC624

Philipp Seuferling

Philipp Seuferling

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC205

Harriet Sharp

Harriet Sharp

Fil dr

Lektor

Lärare i engelsk språkvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PB209

Mani Shutzberg

Mani Shutzberg

Doktorand

Arbetar på sin avhandling i den praktiska kunskapens teori, med fokus på läkares praktiska kunskap i allmänhet och den kunskap som ryms i vardagsmotståndets praktik i synnerhet.

Institutionen för kultur och lärande

PD209

Cecilia Sjöholm

Cecilia Sjöholm

Professor

Professor i estetik

Institutionen för kultur och lärande

PD221

Kajsa Sköldvall

Kajsa Sköldvall

Adjunkt

Institutionen för kultur och lärande

PB204

Nicholas Smith

Nicholas Smith

Fil dr

Lektor

Jag forskar och undervisar i dekolonialt tänkande, fenomenologier i förändring, psykoanalys och intersektionell feminism.

Institutionen för kultur och lärande

PD220

Alexander Stagnell

Alexander Stagnell

Fil dr

Postdoktor

Intresserad av frågor som rör retoriken i det politiska, ideologiska funktioner hos begrepp som diplomati, kommunism och sofistik samt Barbara Cassins och Slavoj Žižeks tänkande.

Institutionen för kultur och lärande

PB218

Fredrik Stiernstedt

Fredrik Stiernstedt

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap. Mina huvudsakliga forskningsintressen rör medieproduktion, mediearbete samt medier och klass.

Institutionen för kultur och lärande

PC202

Gustav Strandberg

Gustav Strandberg

Fil dr

Projektforskare

Gustav Strandberg är lektor i filosofi och undervisar på kurser inom filosofi, estetik och lärarutbildning.

Institutionen för kultur och lärande

PD215

Annika Ström

Annika Ström

Professor

Avdelningsföreståndare

Avdelningsföreståndare, pedagogikämnet Professor, retorik Docent, latin

Institutionen för kultur och lärande

PB227

Per Ståhlberg

Per Ståhlberg

Docent

Lektor

Jag är lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap.

Institutionen för kultur och lärande

PC242

Jenny Sundén

Jenny Sundén

Professor

Feministiska studier av digitala medier i skärningspunkten mellan kroppar, genus, sexualpolitik och teknologier. Kritiska humanistiska perspektiv på AI, fantasi och social rättvisa

Institutionen för kultur och lärande

PC221

Maria Sunnerbo

Maria Sunnerbo

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör. För studentärenden skriv till konstvetenskap@sh.se, pedagogik@sh.se eller romskastudier@sh.se.

Institutionen för kultur och lärande

PC214

Emil Sunnerfjell

Emil Sunnerfjell

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministration för "Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning", "Centrum för praktisk kunskap" samt forskarutbildningsområdet "Kritisk kulturteori".

Institutionen för kultur och lärande

PC215

Oscar Svanelid

Oscar Svanelid

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Väinö Syrjälä

Väinö Syrjälä

Fil dr

Lektor

Lektor i svenska, fil.dr. i nordiska språk. Undervisar och handleder inom svenskämnet, lärarutbildningen och på Studieverkstan. Forskar bl.a. lingvistiska landskap.

Institutionen för kultur och lärande

PB228

Hedda Söderlundh

Hedda Söderlundh

Docent

Lektor

Lektor och forskare i svenska med intresse dels för sociolingvistik och flerspråkighet hos individ och samhälle, dels för högskolepedagogik och internationalisering av utbildning.

Institutionen för kultur och lärande

PB238

Fredrik Söderquist

Fredrik Söderquist

Programsamordnare

Adjunkt

Jag ansvarar för Retorikkonsultprogrammets båda inriktningar och svarar gärna på frågor om dessa. Inom undervisning och forskning är jag specialiserad på politisk retorik.

Institutionen för kultur och lärande

PB216

Shelbi Taylor

Shelbi Taylor

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MC627

Lotta Tillberg

Lotta Tillberg

Docent

Lektor

Avdelningsföreståndare, Institutionen för polisiärt arbete, avdelningen för grundutbildning till polis.

Institutionen för kultur och lärande

LO641

Liudmila Voronova

Liudmila Voronova

Fil dr

Lektor

Jag är programansvarig för det internationella magisterprogrammet i journalistik. Jag undervisar på både grund- och avancerad nivå och forskar om bl a fotografi och utbildning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME347

Sven-Olov Wallenstein

Sven-Olov Wallenstein

Professor

Filosofisk estetik, tysk idealism, modern europeisk filosofi

Institutionen för kultur och lärande

PD223

Erik Wallrup

Erik Wallrup

Docent

Programsamordnare

Lektor

Lektor i estetik. Programsamordnare för Masterprogram i estetik.

Institutionen för kultur och lärande

PD228

Charlotta Weigelt

Charlotta Weigelt

Professor

Prefekt

Professor i filosofi, prefekt IKL

Institutionen för kultur och lärande

PD229

Ann Werner

Ann Werner

Docent

Lektor

Jag är docent i genusvetenskap och studierektor för forskarutbildningen i genusvetenskap. Min forskning undersöker möten mellan genus, musik och medier.

Institutionen för kultur och lärande

PC224

Daniel Wojahn

Daniel Wojahn

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PA253A

Maria Wolrath-Söderberg

Maria Wolrath-Söderberg

Fil dr

Lektor

Jag är lektor i retorik och utvecklingsledare för Högskolepedagogiska utvecklingsenheten . För närvarande forskar jag om klimatargumentation.

Institutionen för kultur och lärande

PB222

Olcay Yalcin

Olcay Yalcin

Kommunikatör

Webb, grafisk formgivning, IT-inköp

Institutionen för kultur och lärande

PA212

Soheyla Yazdanpanah

Soheyla Yazdanpanah

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Ämnessamordnare

Institutionen för kultur och lärande

PC225

Oscar von Seth

Oscar von Seth

Doktorand

Mitt akademiska intresseområde finns i skärningspunkten mellan litteratur och queerteori. Jag undervisar i litteraturvetenskap och handleder på polis- och lärarutbildningarna.

Institutionen för kultur och lärande

PA242

Patrik Åker

Patrik Åker

Docent

Lektor

Jag är lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap. Mina forskningsintressen inkluderar visuell kommunikation, journalistik och historiska perspektiv på medier.

Institutionen för kultur och lärande

PC203

Niklas Öhman

Niklas Öhman

Doktorand

Bedriver forskning inom litteraturvetenskap med didaktisk inriktning, Undervisar huvudsakligen på ämneslärarutbildningen för blivande svensk- och historielärare.

Institutionen för kultur och lärande

PA204C

Annika Öhrner

Annika Öhrner

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC232