Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal på Institutionen för kultur och lärande. För mer information, kontakta Infocenter.

Eva Albinsson

Eva Albinsson

Utbildningsadministratör

Arbetar med utbildningsadministration för fristående kurser inom filosofi samt masterprogrammet i filosofi och kandidatprogrammet i Liberal Arts. För frågor maila filosofi@sh.se.

Institutionen för kultur och lärande

PD226

Barbro Allardt Ljunggren

Barbro Allardt Ljunggren

Fil dr

Lektor

Svenska med inriktning mot svenska som andraspråk. Arbetar även inom Lärarutbildningen och Studieverkstan

Institutionen för kultur och lärande

PB207

Anna Ambrose

Anna Ambrose

Ämnessamordnare

Lektor

Fil.dr. och lektor i pedagogik. Forskningsintressen: utbildningsfrågor med betoning på social rättvisa. Undervisar inom ämnet pedagogik och på lärarutbildningen

Lärarutbildningen

MC622

Jonas Andersson Schwarz

Jonas Andersson Schwarz

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag är forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap. Jag intresserar mig för digitala medier och dessas betydelse för samhällsstrukturer, vardagsliv och epistemologi.

Institutionen för kultur och lärande

PC210

Wilhelm André

Wilhelm André

Adjunkt

Retorikundervisning.

Institutionen för kultur och lärande

PB221

Åsa Arketeg

Åsa Arketeg

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Lektor i estetik. Ämnessamordnare, estetik och programsamordnare för Estetikprogrammet.

Institutionen för kultur och lärande

PD218

Karl Axelsson

Karl Axelsson

Fil dr

Lektor

1700-talets filosofiska estetik, politisk filosofi (Locke, Hobbes), Cambridgeplatonism, digital humaniora, environmental aesthetics, kulturvetenskap, associationism

Institutionen för kultur och lärande

Mirjam Bargello Lindberg

Mirjam Bargello Lindberg

HR-generalist

Institutionen för kultur och lärande

PD232

Anna Bark Persson

Anna Bark Persson

Doktorand

Som del av forskningsprojektet ReNEW (Reimagining Norden in an evolving world), studerar jag Norden, vikingar och maskulinitet i samtida angloamerikansk fantasylitteratur.

Institutionen för kultur och lärande

PC223

Kristy Beers Fägersten

Kristy Beers Fägersten

Professor

Avdelningsföreståndare

Professor i engelska med lingvistisk inriktning Avdelningsföreståndare för engelska avdelning Pågående projekt: Swedish Feminist Comics as Medium for Political Activism (VR)

Institutionen för kultur och lärande

PA211

Erik Bengtson

Erik Bengtson

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Jag är lektor i retorik samt programsamordnare för Retorikkonsultprogrammet: Inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling. Jag forskar om grön marknadsföring.

Institutionen för kultur och lärande

PB219

Stina Bengtsson

Stina Bengtsson

Professor

Min forskning handlar om hur människor använder och skapar mening genom medier i vardagslivet sett ur bl.a. fenomenologiska, materiella, spatiala och etiska perspektiv.

Institutionen för kultur och lärande

PC246

Lovisa Bergdahl

Lovisa Bergdahl

Docent

Lektor

- kosmopolitiska och deliberativa utbildningsideal - skolan i det postsekulära samhället - förutsättningar för fostran i dagens skola

Lärarutbildningen

MC621

Anna-Mia Bergkvist

Anna-Mia Bergkvist

Doktorand

Jag är lärare och doktorand i den praktiska kunskapens teori. Mitt forskningsintresse är lärares yrkeskunnande; kunskap, lärande och praktik.

Institutionen för kultur och lärande

PD202

Åsa Bharathi Larsson

Åsa Bharathi Larsson

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC216

Amelie Björck

Amelie Björck

Docent

Lektor

lektor i litteraturvetenskap och drama

Institutionen för kultur och lärande

PA202

Emma Björkum

Emma Björkum

Doktorand

Doktorand i pedagogik med inriktning fritidshem.

Lärarutbildningen

Alexandra Blomstedt

Alexandra Blomstedt

HR-generalist

HR-generalist & Biträdande administrativ chef IKL

Institutionen för kultur och lärande

PD234

Tjänstledig

Göran Bolin

Göran Bolin

Professor

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC206

Jonna Bornemark

Jonna Bornemark

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Charlotte Bydler

Charlotte Bydler

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC233

Lina Bäckström

Lina Bäckström

Utbildningsadministratör

Jag arbetar som utbildningsadministratör för ämnet retorik. Om du vill kontakta mig gällande retorikämnet, vänligen mejla retorik@sh.se, tack.

Institutionen för kultur och lärande

PB217

Stina Bäckström

Stina Bäckström

Docent

Lektor

Handlings- och språkfilosofi, humorfilosofi, känslor och rationalitet, dygdetik, Wittgenstein, Anscombe, McDowell, Cavell

Institutionen för kultur och lärande

PD225

Miriana Cascone

Miriana Cascone

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC240

Marcia Cavalcante

Marcia Cavalcante

Professor

Mina forskningsfält är fenomenologi, hermeneutik, German idealism, existensens och exilens filosofi, fransk samtid filosofi, och koppling mellan filosofi och konst.

Institutionen för kultur och lärande

PD222

Cecilia Cavalcante Schuback

Cecilia Cavalcante Schuback

Doktorand

Doktorand i Estetik Forskningsintressen är bl a modern estetik, Immanuel Kant, konstnärligt uttryck.

Institutionen för kultur och lärande

PD229

Carl Cederberg

Carl Cederberg

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD206

Maria Dahlin

Maria Dahlin

Fil dr

Lektor

Jag forskar och undervisar i ämnet retorik, med inriktning mot feministisk retorikteori, ethos, retorisk agens och transformativt lärande kopplat till hållbar utveckling.

Institutionen för kultur och lärande

PB225

Mats Dahllöv

Mats Dahllöv

Fil dr

Doktorand

Min avhandling "Det absoluta och det gemensamma. Benjamin Höijers konstfilosofi" (Thales, 2022) är den första tolkningen av Höijers konstfilosofi.

Institutionen för kultur och lärande

PD219

Malin Dahlström

Malin Dahlström

Adjunkt

Avancerad svenska för flerspråkiga studenter, sva-kurser inom ÄLP, VFU-kurser inom LU.

Institutionen för kultur och lärande

PB232

Maria Danielsson

Maria Danielsson

Högskoleadjunkt svenska

Institutionen för kultur och lärande

PB203

Roberto Del Valle Alcalá

Roberto Del Valle Alcalá

Docent

Programsamordnare

Lektor

Docent i engelska med litterär inriktning. Min forskning fokuserar på brittisk arbetarlitteratur och kultur.

Institutionen för kultur och lärande

PA213

Elisabeth Drion

Elisabeth Drion

Adjunkt

Undervisar och handleder i svenska på bland annat olika lärarprogram, Svenska A, Kreativt skrivande, Kommunikatörsprogrammet och i Studieverkstan.

Institutionen för kultur och lärande

PB201

Marta Edling

Marta Edling

Professor

Ordinarie ledamot institutionsnämnden IKL 2020-2022, repr. IN i CBEES Council, FNs FFU,Ordförande styrgruppen KKT 2017-2019, leder kursen Handledning av forskarstuderande 2013-,

Institutionen för kultur och lärande

PC234

Nils Ekedahl

Nils Ekedahl

Docent

Prorektor

Högskoleledningen

MA916

Maria Eklund Heinonen

Maria Eklund Heinonen

Docent

Lektor

Jag är lektor i svenska och undervisar på kurser i svenska som andraspråk på, men också om akademiskt skrivande och högskolepedagogik.

Institutionen för kultur och lärande

PB235

Anna Enström

Anna Enström

Fil dr

Institutionen för kultur och lärande

Staffan Ericson

Staffan Ericson

Docent

Lektor

Jag är forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap. Till mina forskningsintressen hör mediehistoria, kulturteori, humanistisk medieanalys.

Institutionen för kultur och lärande

PC204

Christine Farhan

Christine Farhan

Professor

Professor emeritus/emerita

Institutionen för kultur och lärande

PA204D

Nadia Feshari

Nadia Feshari

Doktorand

My PhD project focuses on how unborn human has been valued and protected in Swedish abortion politics between 1935-2021.

Institutionen för kultur och lärande

PC237

Aris Fioretos

Aris Fioretos

Professor

Forskar kring frågor inom postromantisk litteratur, estetik, film och bildkonst.

Institutionen för kultur och lärande

PD225

Emma Flodqvist

Emma Flodqvist

Adjunkt i Engelska

Institutionen för kultur och lärande

PA211

Johan Fornäs

Johan Fornäs

Professor

Professor emeritus/emerita

Professor emeritus i MKV med fokus på medier, medialisering, kritisk teori, kulturstudier, tolkning och europeiska identiteter.

Institutionen för kultur och lärande

Ingrid Forsler

Ingrid Forsler

Fil dr

Ämnessamordnare

Lektor

Jag arbetar som lärare och forskare i MKV samt på lärarutbildningen. Forskningsintressen: medie- och informationskunnighet; visuell kultur; medieinfrastrukturer.

Institutionen för kultur och lärande

PC241

Michael Forsman

Michael Forsman

Docent

Lektor

Jag är forskare och lärare inom MKV. Mina huvudsakliga forskningsintressen rör skola, medier och digitalisering.

Institutionen för kultur och lärande

PC201

Sheila Ghose

Sheila Ghose

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PA212

Mirey Gorgis

Mirey Gorgis

Fil dr

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PB223

Heike Graf

Heike Graf

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC207

Erik Gregemar

Erik Gregemar

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör för engelska ämnet samt för MKV:s mastersprogram. english@sh.se mkv.master@sh.se

Institutionen för kultur och lärande

PA216

Anna Grip

Anna Grip

Administratör

Administratör

Institutionen för kultur och lärande

PD231

Martin Gunnarson

Martin Gunnarson

Fil dr

Lektor

Jag är etnolog, lektor och centrumföreståndare på Centrum för praktisk kunskap. Som forskare arbetar jag främst inom området medicinsk humaniora.

Institutionen för kultur och lärande

PD208

Jessica Gustafsson

Jessica Gustafsson

Fil dr

Lektor

Jag arbetar som lärare och forskare i MKV samt på lärarutbildningen. Huvudsakliga forskningsintressen rör medieanvändning, medier och marginaliserade grupper, medier och migration

Institutionen för kultur och lärande

PC208

Kajsa Gustavsson

Kajsa Gustavsson

Utbildningsadministratör

Institutionen för kultur och lärande

PC243

Carina Guyard

Carina Guyard

Fil dr

Lektor

Jag är lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap. Mitt nuvarande forskningsintresse handlar om neuropedagogikens syn på effekterna av användning av digitala medier.

Institutionen för kultur och lärande

PC239

Liza Haglund

Liza Haglund

Fil dr

Lektor

Undervisar i pedagogik och på Lärarutbildningen. Studierektor Utbildningsvetenskapliga studier. Forskar om fritidshem.

Lärarutbildningen

MC622

Anna Victoria Hallberg

Anna Victoria Hallberg

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Fil.dr. i litteraturvetenskap Pro-prefekt Avdelningsföreståndare, filosofi och Centrum för praktisk kunskap

Institutionen för kultur och lärande

PD227

Saga Hansén

Saga Hansén

Doktorand

Doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap / BEEGS. Forskar om läromedel, digitalisering och kulturella värderingspraktiker i Sverige och Estland.

Institutionen för kultur och lärande

PC205

Josefin Hellman

Josefin Hellman

Doktorand

Doktorand i svenska. Min avhandling berör didaktiska perspektiv på akademiskt skrivande samt glappet mellan gymnasieskolan och högre utbildning.

Institutionen för kultur och lärande

PB211

Sara Hellman

Sara Hellman

Doktorand

Doktorand i svenska med fokus på andraspråksinlärning och klassrumsinteraktion

Institutionen för kultur och lärande

PB233

Urban Hermansson

Urban Hermansson

Doktorand

Doktorand i den praktiska kunskapens teori. Forskar om facilitatorers praktiska kunskap och förhållningssätt i mötet med grupper. Aktuella teman; makt, etik, plan versus skeende.

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Helena Hill

Helena Hill

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är docent i Idéhistoria och ämnessamordnare i Genusvetenskap. Mina forskningsintressen rör maskulinitet, politik och sociala rörelser samt diskrimineringsfrågor.

Institutionen för kultur och lärande

PC227

Jessica Holmdahl

Jessica Holmdahl

Adjunkt

Institutionen för kultur och lärande

PB228

Sam Holmqvist

Sam Holmqvist

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i genusvetenskap och forskar om bland annat transhistoria. Just nu arbetar jag med en bok om stortjuven Lasse-Maja och med databasen QUEERLIT.

Institutionen för kultur och lärande

PC236

Roman Horbyk

Roman Horbyk

Fil dr

Postdoktor

Jag är medievetare som arbetar med teman av falska nyheter, medier och krig, kultur- och mediehistoria, främst i Östeuropa

Institutionen för kultur och lärande

PC245

Stina Hållsten

Stina Hållsten

Docent

Lektor

2020-24 arbetar jag i projektet "Att arbeta på sitt andraspråk", finansierat av Forte. Från ht21 är jag inriktningsansvarig på ämneslärarprogrammet, inriktning Svenska.

Institutionen för kultur och lärande

PB242

Moa Höglund

Moa Höglund

Doktorand

Doktorand i konstvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Ellen Jacobsson

Ellen Jacobsson

Doktorand

Jag är doktorand i den praktiska kunskapens teori och forskar om integrationens praktiker, dess förutsättningar, antaganden och utföranden.

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Eva Jonsson

Eva Jonsson

Fil dr

Studierektor

Lektor

Lektor med inriktning mot litteraturvetenskap. Sedan 2017 studierektor för lärarutbildningen vid Södertörns högskola.

Institutionen för kultur och lärande

PA209

Anna Maria Jönsson

Anna Maria Jönsson

Professor

Vicerektor

Linda Kahlin

Linda Kahlin

Docent

Lektor

Jag är programsamordnare för ämneslärarprogrammet och forskare inom ämnet svenska med särskilt intresse för samtal och flerspråkighet på arbetsplatser.

Institutionen för kultur och lärande

PB239

Dan Karlholm

Dan Karlholm

Professor

Ämnessamordnare

Forskningsfrågor i urval: konsthistoriografi, temporalitet, assemblageteori, museistudier, aspekter på klimatkrisen och antropocen

Institutionen för kultur och lärande

PC231

Jenny Karlsson

Jenny Karlsson

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör, forskarutbildningsadministratör

Institutionen för kultur och lärande

PB218

Karl Katz Lydén

Karl Katz Lydén

Doktorand

Jag skriver om Michel Foucaults sena verk om den antika filosofins idéer om självomsorg och sanningssägande i relation till hans kritikbegrepp och en politisk samtid.

Institutionen för kultur och lärande

PD207

Rebecka Katz Thor

Rebecka Katz Thor

Fil dr

Projektforskare

Forskare och skribent. Hennes forskning fokuserar på frågor om hur minne och historia gestaltas och representeras.

Institutionen för kultur och lärande

PD217

Anne Kaun

Anne Kaun

Professor

Jag är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och forskar om bl.a. medieaktivism, mediepraktiker, algoritmer, automatisering och artificiell intelligens

Institutionen för kultur och lärande

PC209

Liz Kella

Liz Kella

Docent

Lektor

Jag undervisar litteraturkurser och skrivkurser inom ämnet engelska och inom programmet för ämneslärarutbildningen.

Institutionen för kultur och lärande

PA214

Emma Kihl

Emma Kihl

Doktorand

Emma Kihl är doktorand i litteraturvetenskap. Avhandlingen läser Agneta Enckells poesi i sällskap med Isabelle Stengers filosofi.

Institutionen för kultur och lärande

PA204D

Therese Kruse

Therese Kruse

Administrativ chef

Tjänstledig

Institutionen för kultur och lärande

PD230

Tjänstledig

Lotten Kågerman

Lotten Kågerman

Adjunkt

Jag jobbar som lärare på kommunikatörsprogrammet och som handledare i studieverkstan.

Institutionen för kultur och lärande

PB230

Mats Landqvist

Mats Landqvist

Professor

Proprefekt

Institutionen för kultur och lärande

PB236

Tjänstledig

Tora Lane

Tora Lane

Docent

Projektforskare

Institutionen för kultur och lärande

MA713

Jonna Lappalainen

Jonna Lappalainen

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Karin Larsson

Karin Larsson

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC205

Ulf Larsson

Ulf Larsson

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i grammatik och textanalys på ABC-nivå samt handleder C-uppsatser. Min forskning handlar om måltidsspråk, sensoriskt språk, litterär stilistik och lexikal semantik.

Institutionen för kultur och lärande

PB203

Camilla Larsson

Camilla Larsson

Fil dr

Lektor

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC234

Nicholas Lawrence

Nicholas Lawrence

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD220

Per Ledin

Per Ledin

Professor

Jag intresserar mig för hur språk samspelar med samhälleliga utmaningar och förändringar och arbetar ofta med multimodala och kritiska analyser.

Institutionen för kultur och lärande

PB202

Claudia Lindén

Claudia Lindén

Professor

Programsamordnare

Professor i Litteraturvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PA208

Bengt Lundgren

Bengt Lundgren

Institutionshandläggare

Utbildningsadministration är mitt uppdrag. Tillsammans med studenter och lärare arbetar jag för ämnet litteraturvetenskap.

Institutionen för kultur och lärande

PA210

Lars Lundgren

Lars Lundgren

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC244

Isabel Löfgren

Isabel Löfgren

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap. Jag forskar om mediaktivism, mediefilosofi, kultur och medieproduktion samt estetiska lärprocesser.

Institutionen för kultur och lärande

PC245

Maria Lönn

Maria Lönn

Fil dr

Lektor

Projektforskare inom projektet Decolonizing Phenomenologies

Institutionen för kultur och lärande

PC218

Ann-Sofie Lönngren

Ann-Sofie Lönngren

Professor

Ämnessamordnare

Jag arbetar som lektor i litteraturvetenskap sedan 2018. I min forskning anlägger jag queera perspektiv på djur-människa-relationen i nordeuropeisk litteratur efter 1880.

Institutionen för kultur och lärande

PA204B

Malin Lööw

Malin Lööw

Adjunkt

Institutionen för kultur och lärande

PB205

Katarina Macleod

Katarina Macleod

Professor

Jag arbetar med material från 1800-tal till nutid och undersöker skildringar av feminitet, domesticitet, kropp kön, identitet, kulturarv & värdeskapande, och arktisk natur.

Institutionen för kultur och lärande

PC229

Jenny Magnusson

Jenny Magnusson

Docent

Forskningsledare

Lektor

Docent, svenska Forskningsledare, LU

Institutionen för kultur och lärande

PB240

Simon Magnusson

Simon Magnusson

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PA253A

Humlan Majuri

Humlan Majuri

Utbildningsadministratör

För frågor som rör svenskämnet, maila svenska@sh.se.

Institutionen för kultur och lärande

PB234

Ulla Manns

Ulla Manns

Professor

Idéhistoriker och professor i genusvetenskap, forskar främst om minnespolitik och/i sociala rörelser, den äldre kvinnorörelsen, feministisk idéutveckling och metodfrågor.

Institutionen för kultur och lärande

PC220

Katarina Mattsson

Katarina Mattsson

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Jag är docent i genusvetenskap och avdelningsföreståndare för ämnet genusvetenskap. Min forskning utforskar genus, nationsskapande och vithet i turism.

Institutionen för kultur och lärande

PC226

Gabriela Maya

Gabriela Maya

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

Ida Melander

Ida Melander

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB232

Karin Milles

Karin Milles

Professor

Ämnessamordnare

Jag är språkvetare, och anlägger oftast ett feministiskt eller genusvetenskapligt perspektiv på mina forskningsfrågor.

Institutionen för kultur och lärande

PB237

Dannie Milve

Dannie Milve

Min avhandling är en del av projektet "Digital sexual health - Designing for safety, pleasure and wellbeing in LGBTQ+ communities".

Institutionen för kultur och lärande

PA253C

Veronika Muchitsch

Veronika Muchitsch

Postdoktor

I min postdok forskning undersöker jag hur musikströmning förmedlar musik och genus vid gränssnittet mellan automatiserade och mänskliga kuraterande praktiker.

Institutionen för kultur och lärande

Pella Myrstener

Pella Myrstener

Doktorand

Doktorand inom projektet Exhibiting Art in a European Periphery? International Art in Sweden during the Cold War.

Institutionen för kultur och lärande

PC219

Niclas Månsson

Niclas Månsson

Professor

Biträdande föreståndare

Professor i allmän pedagogik

Lärarutbildningen

MC614

Maria Mårsell

Maria Mårsell

Doktorand

I min avhandling i litteraturvetenskap undersöker jag idéer om fred i skönlitterära och teoretiska verk av Frida Stéenhoff, Elin Wägner och Hagar Olsson.

Institutionen för kultur och lärande

PA204C

Charlott Neuhauser

Charlott Neuhauser

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB236

Zoe Nikolaidou

Zoe Nikolaidou

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB241

Iwo Nord

Iwo Nord

Jag är dokrorand och undervisar i genusvetenskap. Doktorsavhandlingen är en etnografisk studie av Belgrad som en lokal och global plats för medicinsk transition.

Institutionen för kultur och lärande

Linda Nordenskjöld Narfström

Linda Nordenskjöld Narfström

Doktorand

Jag är doktorand i ämnet svenska. Min avhandling berör andraspråkstalares interaktion i en informell lärandemiljö på språkcaféer.

Institutionen för kultur och lärande

PB233

Elina Nylander

Elina Nylander

HR-generalist

Institutionen för kultur och lärande

PD233

Paulina Nyman

Paulina Nyman

Adjunkt

Jag är ansvarig för Kommunikatörsprogrammets tredje termin samt VFU-kursansvarig för grundlärarutbildningen år F-3. Jag undervisar också på svenskämnets skrivkurser.

Institutionen för kultur och lärande

PB212

Lina Nyroos

Lina Nyroos

Docent

Lektor

Lektor och docent i svenska. Forskar om samtal och social interaktion, särskilt i institutionella sammanhang. VR-projekt 2022-2024 om samspel och interaktion i svenska polisförhör.

Institutionen för kultur och lärande

PB206

Joel Odebrant

Joel Odebrant

Doktorand

Doktorand i konstvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PC219

Elin Olson Wincent

Elin Olson Wincent

Handläggare

Jag är handläggare. prefektstöd och sekreterare för institutionsnämnden.

Institutionen för kultur och lärande

PD237

David Payne

David Payne

Fil dr

Forskningsredaktör

Frej Persson

Frej Persson

Adjunkt

Adjunkt i svenska samt handledare i Studieverkstan

Institutionen för kultur och lärande

PB229

Theresia Pettersson

Theresia Pettersson

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Jag är lektor i svenska och programsamordnare för Kommunikatörsprogrammet. Min forskning rör relationen mellan skriftbruk och olika aktörer under 1500-/1600-talet.

Institutionen för kultur och lärande

PB232

Olof Pettersson

Olof Pettersson

Docent i filosofi. Disputerade 2013 på en avhandling om Platons begärsbegrepp. Arbetar huvudsakligen med antik grekisk filosofi.

Institutionen för kultur och lärande

PD225

Mattias Pirholt

Mattias Pirholt

Professor

Avdelningsföreståndare

Forskar och undervisar om tysk, svensk, finlandssvensk och amerikansk litteratur från 1700-talet och framåt, publikationer om Goethe, Novalis, Almqvist och Bachmann.

Institutionen för kultur och lärande

PA203

Jennie Plate Blomberg

Jennie Plate Blomberg

Doktorand

Doktorand i den praktiska kunskapens teori. Forskar om svenska och finska gymnasielärares levda erfarenhet av tråkighet.

Institutionen för kultur och lärande

PD229

Kirill Polkov

Kirill Polkov

Doktorand

Doktorand i genusvetenskap, KKT. Undersöker representationer av Ryssland i den svenska kontexten för att förstå vilken roll homosexualitet har för bilder av Ryssland och Sverige.

Institutionen för kultur och lärande

PC223

Maria Pröckl

Maria Pröckl

Fil dr

Lektor

Jag undervisar på lärarprogrammet särskilt förskollärarutbildningarna.

Institutionen för kultur och lärande

PD204

Emek Rahte

Emek Rahte

Gästforskare

Institutionen för kultur och lärande

PC246

Ramona Rat

Ramona Rat

Fil dr

Lektor

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA713

Adrian Ratkic

Adrian Ratkic

Fil dr

Lektor

Undervisar vid Centrum för praktisk kunskap.

Institutionen för kultur och lärande

PD209

Maria Ribeiro

Maria Ribeiro

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Stefan Rimm

Stefan Rimm

Fil dr

Lektor

Jag är lektor i retorik och fil. dr i pedagogik. Till mina forskningsintressen hör historiska och samtida perspektiv på retorik, utbildning och medborgarskap.

Institutionen för kultur och lärande

PB224

Christina Rodell Olgac

Christina Rodell Olgac

Docent

Lektor

Christina Rodell Olgaç arbetar med frågor som rör den romska minoritetens skol- och utbildningssituation med särskilt fokus på högre utbildning och social mobilitet.

Lärarutbildningen

Ewa Rogström

Ewa Rogström

Handläggare

Administration av utbildning på forskarnivå inom forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori.

Institutionen för kultur och lärande

PD236

Azul Romo Flores

Azul Romo Flores

Doktorand

Azuls forskningsprojekt avser att analysera framväxten och utvecklingen av esportsutbildningar i svenska gymnasieskolor.

Institutionen för kultur och lärande

PC238

Anna Rådström

Anna Rådström

Docent

Lektor

Ämnessamordnare för konstvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PC217

Robin Samuelsson

Robin Samuelsson

Fil dr

Lektor

Forskar om förskolebarns språk och begreppsutveckling. Publikationer: https://www.researchgate.net/profile/Robin_Samuelsson2

Lärarutbildningen

Linn Sandberg

Linn Sandberg

Docent

Lektor

Jag forskar om genus, sexualitet, åldrande och demenssjukdomar, sexuell hälsa, rättigheter och njutning. Jag är studierektor för forskarutbildningen i genusvetenskap.

Institutionen för kultur och lärande

PC222

Marcus Sandborgh

Marcus Sandborgh

Doktorand

Doktorand svenska. Forskar i matematiklärares relationsskapande språk genom interaktionsstudier.

Institutionen för kultur och lärande

PB211

Irina Sandomirskaja

Irina Sandomirskaja

Professor

Professor i cultural studies, CBEES

Institutionen för kultur och lärande

MA792

Yanti Sastrawan

Yanti Sastrawan

Doktorand

Doktorand i media och kommunikation vid Forskarskolan: Skola, Sport, Skärm. Min forskning handlar främst om Indonesiens digitalisering av utbildning i Pancasila-sammanhang.

Institutionen för kultur och lärande

PC212

Eva Schwarz

Eva Schwarz

Docent

Programsamordnare

Lektor

Eva Schwarz är filosof och docent i den praktiska kunskapens teori och forskar just nu om kollektivitet och professionell omdöme.

Institutionen för kultur och lärande

PD203

Johan Sehlberg

Johan Sehlberg

Fil dr

Lektor

Johan Sehlberg är fil.dr i filosofi med samtida fransk filosofi, antikens filosofi och filosofisk estetik som främsta forskningsintressen.

Institutionen för kultur och lärande

PD207

Jan Selling

Jan Selling

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Ämnessamordnare för kritiska romska studier. Docent i historia och lektor i kritiska romska studier. Specialområden romsk historia, frigörelse och antiziganism.

Lärarutbildningen

MD170

Saralie Sernhede

Saralie Sernhede

Doktorand

Doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap. Forskar om klimatrörelsen som en alternativ plats för lärande.

Institutionen för kultur och lärande

PC212

Philipp Seuferling

Philipp Seuferling

Fil dr

Institutionen för kultur och lärande

Anna Siverskog

Anna Siverskog

Fil dr

Projektforskare

Mitt övergripande forskningsintresse är lhbtq-åldrande, innefattande intersektioner av kön, ålder och sexualitet; livslopp; äldreomsorg; demens.

Institutionen för kultur och lärande

PC218

Cecilia Sjöholm

Cecilia Sjöholm

Professor

Professor i estetik

Institutionen för kultur och lärande

PD221

Kajsa Sköldvall

Kajsa Sköldvall

Adjunkt

Institutionen för kultur och lärande

PB204

Nicholas Smith

Nicholas Smith

Fil dr

Lektor

Forskar och undervisar i post- och dekolonial filosofi, afrokaribiskt och urfolkstänkande med bas i samtida kontinentalfilosofi, feminism och fenomenologi.

Institutionen för kultur och lärande

PD220

Alexander Stagnell

Alexander Stagnell

Fil dr

Postdoktor

Intresserad av frågor som rör retoriken i det politiska, ideologiska funktioner hos begrepp som diplomati, kommunism och sofistik samt Barbara Cassins och Slavoj Žižeks tänkande.

Institutionen för kultur och lärande

Dusan Stamenkovic

Dusan Stamenkovic

Docent

Lektor

Universitetslektor i engelsk lingvistik med fokus på språkkognition och inlärning, lingvistik, psykolingvistik, språkundervisning, seriestudier och videospelstudier.

Institutionen för kultur och lärande

PA217

Fredrik Stiernstedt

Fredrik Stiernstedt

Docent

Avdelningsföreståndare

Professor

Jag är forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap. Mina huvudsakliga forskningsintressen rör medieproduktion, mediearbete samt medier och klass.

Institutionen för kultur och lärande

PC202

Gustav Strandberg

Gustav Strandberg

Fil dr

Projektforskare

Gustav Strandberg är lektor och forskare i filosofi. Hans forskning kretsar kring ämnen inom politisk filosofi, marxism och estetik. Han är även verksam som översättare.

Institutionen för kultur och lärande

PD215

Annika Ström

Annika Ström

Professor

Avdelningsföreståndare

Avdelningsföreståndare, pedagogikämnet Professor, retorik Docent, latin

Institutionen för kultur och lärande

PB227

Per Ståhlberg

Per Ståhlberg

Docent

Lektor

Jag är lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap.

Institutionen för kultur och lärande

PC242

Martina Sundström

Martina Sundström

HR-generalist

Personalfrågor

Institutionen för kultur och lärande

PD234

Jenny Sundén

Jenny Sundén

Professor

Jag är professor i genusvetenskap. Min forskning finns i skärningspunkten mellan digitala mediestudier, genus och sexualitetsstudier, feministisk queerteori och affektteori.

Institutionen för kultur och lärande

PC221

Maria Sunnerbo

Maria Sunnerbo

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör, kontakta mig via konstvetenskap@sh.se och estetik@sh.se

Institutionen för kultur och lärande

PC214

Emil Sunnerfjell

Emil Sunnerfjell

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministration för "Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning", "Centrum för praktisk kunskap" samt forskarutbildningsområdet "Kritisk kulturteori".

Institutionen för kultur och lärande

PC215

Christina Svens

Christina Svens

Docent

Lektor

Docent och lektor i litteraturvetenskap med orientering mot dramatext och teater samt undervisar på lärarutbildningarna. Studierektor för forskarutbildningen i litteraturvetenskap.

Institutionen för kultur och lärande

PA204A

Väinö Syrjälä

Väinö Syrjälä

Fil dr

Lektor

Lektor i svenska, fil.dr. i nordiska språk. Undervisar och handleder inom svenskämnet och lärarutbildningen. Föreståndare för Studieverkstan.

Institutionen för kultur och lärande

PB210

Fanny Söderbäck

Fanny Söderbäck

Docent

Lektor

Docent och lektor i filosofi. Forskar och undervisar främst inom feministisk filosofi, kring teman såsom kropp, födande, tid, narrativ, minne, våld, och sårbarhet.

Institutionen för kultur och lärande

PD205

Hedda Söderlundh

Hedda Söderlundh

Docent

Lektor

Lektor och forskare i svenska med intresse dels för sociolingvistik och flerspråkighet hos individ och samhälle, dels för högskolepedagogik och internationalisering av utbildning.

Institutionen för kultur och lärande

PB238

Fredrik Söderquist

Fredrik Söderquist

Programsamordnare

Adjunkt

Jag undervisar i retorik med extra intresse för visuell retorik, strategisk kommunikation, minnestekniker och politisk retorik

Institutionen för kultur och lärande

PB216

Lotta Tillberg

Lotta Tillberg

Docent

Lektor

Avdelningsföreståndare, Institutionen för polisiärt arbete, avdelningen för polisiärt arbete.

Institutionen för kultur och lärande

LO641

Fredrik Valdeson

Fredrik Valdeson

Postdoktor

Institutionen för kultur och lärande

PB229

Liudmila Voronova

Liudmila Voronova

Docent

Lektor

Jag är programansvarig för det internationella magisterprogrammet i journalistik. Jag undervisar på både grund- och avancerad nivå och forskar om bl a fotografi och utbildning.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME347

Sven-Olov Wallenstein

Sven-Olov Wallenstein

Professor

Filosofisk estetik, tysk idealism, modern europeisk filosofi

Institutionen för kultur och lärande

PD223

Erik Wallrup

Erik Wallrup

Docent

Programsamordnare

Lektor

Lektor i estetik, docent i musikvetenskap, studierektor för forskarutbildningen, samordnare för estetikens masterprogram, samordnare för estetikprogrammet

Institutionen för kultur och lärande

PD228

Charlotta Weigelt

Charlotta Weigelt

Professor

Prefekt

Professor i filosofi, prefekt IKL. Specialiserad mot antik filosofi och fenomenologi.

Institutionen för kultur och lärande

PD235

Ann Werner

Ann Werner

Docent

Lektor

Jag är docent i genusvetenskap och forskar vid ämnet om möten mellan genus, musik, teater och medier.

Institutionen för kultur och lärande

PC224

Kim West

Kim West

Fil dr

Projektforskare

Den samtida estetiska teorins kritiska idéutveckling, det folkliga avantgardets kulturhistoria och de konstnärliga förmedlingsformernas institutionella och tekniska förvandlingar.

Institutionen för kultur och lärande

PD215

Josefine Wikström

Josefine Wikström

Lektor

Mina forskningsintressen är samtida konst, dans och performance; konstens filosofi och kritisk teori. Just nu arbetar jag inom inom projektet Kultur, Autonomi, Handling (RJ).

Institutionen för kultur och lärande

PD219

Maria Wolrath-Söderberg

Maria Wolrath-Söderberg

Docent

Lektor

Jag är lektor i retorik och utvecklingsledare för Högskolepedagogiska utvecklingsenheten . För närvarande forskar jag om klimatargumentation.

Institutionen för kultur och lärande

PB222

Soheyla Yazdanpanah

Soheyla Yazdanpanah

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Ämnessamordnare

Institutionen för kultur och lärande

PC225

Oscar von Seth

Oscar von Seth

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i litteraturvetenskap, genusvetenskap och på polisutbildningen. Min forskning befinner sig i skärningspunkten mellan queerteori och litteratur (och annan media).

Institutionen för kultur och lärande

PA242

Patrik Åker

Patrik Åker

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag är lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap. Mina forskningsintressen inkluderar visuell kommunikation, journalistik och historiska perspektiv på medier.

Institutionen för kultur och lärande

PC203

Niklas Öhman

Niklas Öhman

Doktorand

Bedriver forskning inom litteraturvetenskap med didaktisk inriktning, Undervisar huvudsakligen på ämneslärarutbildningen för blivande svensk- och historielärare.

Institutionen för kultur och lärande

PA204C

Annika Öhrner

Annika Öhrner

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC232