Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till forskare, lärare och övrig personal på Institutionen för kultur och lärande. För mer information, kontakta Infocenter.

Eva Albinsson

Eva Albinsson

Utbildningsadministratör

Arbetar med utbildningsadministration för fristående kurser inom filosofi samt masterprogrammet i filosofi och kandidatprogrammet i Liberal Arts. För frågor maila filosofi@sh.se.

Institutionen för kultur och lärande

PD226

Barbro Allardt Ljunggren

Barbro Allardt Ljunggren

Fil dr

Lektor

Svenska med inriktning mot svenska som andraspråk. Arbetar även inom Lärarutbildningen och Studieverkstan

Institutionen för kultur och lärande

PB207

Anna Ambrose

Anna Ambrose

Ämnessamordnare

Lektor

Fil.dr. och lektor i pedagogik. Forskningsintressen: utbildningsfrågor med betoning på social rättvisa. Undervisar inom ämnet pedagogik och på lärarutbildningen

Lärarutbildningen

MC622

Jonas Andersson

Jonas Andersson

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag är forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap. Jag intresserar mig för digitala medier och dessas betydelse för samhällsstrukturer, vardagsliv och epistemologi.

Institutionen för kultur och lärande

PC210

Wilhelm André

Wilhelm André

Adjunkt

Retorikundervisning.

Institutionen för kultur och lärande

PB221

Åsa Arketeg

Åsa Arketeg

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Lektor i estetik Avdelningsföreståndare, estetik och konstvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PD218

Karl Axelsson

Karl Axelsson

Fil dr

Lektor

estetisk teori, Shaftesbury, Cambridgeplatonism, environmental virtue aesthetics

Institutionen för kultur och lärande

Mirjam Bargello Lindberg

Mirjam Bargello Lindberg

HR-generalist

Institutionen för kultur och lärande

PD232

Anders Bartonek

Anders Bartonek

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD223

Kristy Beers Fägersten

Kristy Beers Fägersten

Professor

Avdelningsföreståndare

Professor i engelska med lingvistisk inriktning Avdelningsföreståndare för engelska avdelning

Institutionen för kultur och lärande

PA211

Erik Bengtson

Erik Bengtson

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Jag är lektor i retorik samt programsamordnare för Retorikkonsultprogrammet: Inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling. Jag forskar om grön marknadsföring.

Institutionen för kultur och lärande

PB219

Stina Bengtsson

Stina Bengtsson

Professor

Min forskning handlar om hur människor använder och skapar mening genom medier i vardagslivet sett ur bl.a. fenomenologiska, materiella, spatiala och etiska perspektiv.

Institutionen för kultur och lärande

PC246

Alice Bergholtz

Alice Bergholtz

Doktorerar med intresse av mediepraktiker, ungas politiska engagemang och institutionell demokrati i Europa.

Institutionen för kultur och lärande

PC240

Anna-Mia Bergkvist

Anna-Mia Bergkvist

Doktorand

Jag är lärare och doktorand i den praktiska kunskapens teori. Mitt forskningsintresse är lärares yrkeskunnande; kunskap, lärande och praktik.

Institutionen för kultur och lärande

MA756A

Amelie Björck

Amelie Björck

Docent

Lektor

Jag undervisar i Dramatext och teater, skrivande och djurstudier. MIn senaste bok är Zooësis. Kulturella gestaltningar av lantbruksdjurens tid och liv.

Institutionen för kultur och lärande

PA202

Ulrika Björk

Ulrika Björk

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag undervisar och forskar inom de tyska och franska fenomenologiska, existensfilosofiska och feministiska tanketraditionerna.

Institutionen för kultur och lärande

PD210

Göran Bolin

Göran Bolin

Professor

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC206

Jonna Bornemark

Jonna Bornemark

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Maria Brock

Maria Brock

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för kultur och lärande

PC207

Charlotte Bydler

Charlotte Bydler

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC233

Lina Bäckström

Lina Bäckström

Utbildningsadministratör

Jag arbetar som utbildningsadministratör för ämnet retorik och för Enheten för högskolepedagogiskt utveckling. retorik@sh.se hp@sh.se

Institutionen för kultur och lärande

PB217

Stina Bäckström

Stina Bäckström

Docent

Lektor

Språk- och handlingsfilosofi, känslor och rationalitet, dygdetik, humorfilosofi, Wittgenstein, Anscombe, McDowell, Cavell

Institutionen för kultur och lärande

PD225

Miriana Cascone

Miriana Cascone

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC240

Marcia Cavalcante

Marcia Cavalcante

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PD222

Cecilia Cavalcante Schuback

Cecilia Cavalcante Schuback

Doktorand

Doktorand i Estetik Forskningsintressen är bl a modern estetik, Immanuel Kant estetiska filosofi, moderna konstnärliga uttryck som bildkonst och musik.

Institutionen för kultur och lärande

PD229

Carl Cederberg

Carl Cederberg

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD206

Mikael Cleryd

Mikael Cleryd

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA795B

Maria Dahlin

Maria Dahlin

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Jag är programsamordnare för Retorikkonsultprogrammet, inriktning rådgivning och utbildning. Min forskning fokuserar retoriska och organisatoriska perspektiv på klimat- och miljö.

Institutionen för kultur och lärande

PB225

Mats Dahllöv

Mats Dahllöv

Fil dr

Min avhandling "Det absoluta och det gemensamma. Benjamin Höijers konstfilosofi" (Thales, 2022) är den första tolkningen av Höijers konstfilosofi.

Institutionen för kultur och lärande

Malin Dahlström

Malin Dahlström

Adjunkt

Avancerad svenska för flerspråkiga studenter, sva-kurser inom ÄLP, VFU-kurser inom LU.

Institutionen för kultur och lärande

PB232

Maria Danielsson

Maria Danielsson

Högskoleadjunkt svenska

Institutionen för kultur och lärande

PB203

Boel De Geer

Boel De Geer

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB212

Roberto Del Valle Alcalá

Roberto Del Valle Alcalá

Docent

Programsamordnare

Lektor

Docent i engelska med litterär inriktning. Min forskning fokuserar på brittisk arbetarlitteratur och kultur.

Institutionen för kultur och lärande

PA213

Ramona Dima

Ramona Dima

Biträdande lektor

Arbetar inom queerstudier och genusvetenskap med fokus på sydöstra Europa. Publikationer och forskningsintresse inkluderar queerkultur, sexualitet och migration, och HBT+ aktivism.

Institutionen för kultur och lärande

PC224

Elisabeth Drion

Elisabeth Drion

Adjunkt

Undervisar och handleder i svenska på bland annat olika lärarprogram, Svenska A, Kreativt skrivande, Kommunikatörsprogrammet och i Studieverkstan.

Institutionen för kultur och lärande

PB201

Gunilla Edemo

Gunilla Edemo

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD230

Marta Edling

Marta Edling

Professor

Professor of art history, member of the faculty board 2022-2025

Institutionen för kultur och lärande

PC234

Nils Ekedahl

Nils Ekedahl

Docent

Prorektor

Högskoleledningen

MA916

Maria Eklund Heinonen

Maria Eklund Heinonen

Docent

Lektor

Jag är docent i svenska och undervisar på kurser i svenska som andraspråk på lärarprogrammet, men också om akademiskt skrivande och högskolepedagogik.

Institutionen för kultur och lärande

PB235

Anna Enström

Anna Enström

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PD228

Staffan Ericson

Staffan Ericson

Docent

Lektor

Jag är forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap. Till mina forskningsintressen hör mediehistoria, kulturteori, humanistisk medieanalys.

Institutionen för kultur och lärande

PC204

Nadia Feshari

Nadia Feshari

Doktorand

My PhD project focuses on how unborn human has been valued and protected in Swedish abortion politics between 1935-2021.

Institutionen för kultur och lärande

PC237

Aris Fioretos

Aris Fioretos

Professor

Forskar kring frågor inom postromantisk litteratur, estetik, film och bildkonst.

Institutionen för kultur och lärande

PD225

Stefano Fogelberg Rota

Stefano Fogelberg Rota

Docent

Institutionen för kultur och lärande

PA201

Johan Fornäs

Johan Fornäs

Professor

Professor emeritus/emerita

Professor emeritus i MKV med fokus på medier, medialisering, kritisk teori, kulturstudier, tolkning och europeiska identiteter.

Institutionen för kultur och lärande

Ingrid Forsler

Ingrid Forsler

Fil dr

Ämnessamordnare

Lektor

Jag arbetar som lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap samt på lärarutbildningen. Mina forskningsintressen rör relationen mellan medier och utbildning.

Institutionen för kultur och lärande

PC241

Michael Forsman

Michael Forsman

Professor

Jag är professor i medie-och kommunikationsvetenskap (MKV). Mina huvudsakliga forskningsintressen rör skola, medier och digitalisering.

Institutionen för kultur och lärande

PC201

Sheila Ghose

Sheila Ghose

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PA212

Yulia Gradskova

Yulia Gradskova

Docent

Projektforskare

Jag är ledare för ÖSS projekt "Maternity in the time of "traditional values" and femonationalism". Jag är också forskningssamordnare på CBEES.

Institutionen för kultur och lärande

MA722

Heike Graf

Heike Graf

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC207

Erik Gregemar

Erik Gregemar

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör för engelska ämnet samt för MKV:s mastersprogram. english@sh.se mkv.master@sh.se

Institutionen för kultur och lärande

PA216

Martin Gunnarson

Martin Gunnarson

Docent

Lektor

Jag är etnolog, lektor och centrumföreståndare på Centrum för praktisk kunskap. Som forskare arbetar jag främst inom området medicinsk humaniora.

Institutionen för kultur och lärande

PD208

Jessica Gustafsson

Jessica Gustafsson

Fil dr

Lektor

Jag arbetar som lärare och forskare i MKV samt på lärarutbildningen. Huvudsakliga forskningsintressen rör medieanvändning, medier och marginaliserade grupper, medier och migration

Institutionen för kultur och lärande

PC208

Kajsa Gustavsson

Kajsa Gustavsson

Utbildningsadministratör

Institutionen för kultur och lärande

PC243

Carina Guyard

Carina Guyard

Fil dr

Lektor

Jag är lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap. Mitt nuvarande forskningsintresse handlar om neuropedagogikens syn på effekterna av användning av digitala medier.

Institutionen för kultur och lärande

PC239

Liza Haglund

Liza Haglund

Fil dr

Lektor

Undervisar i pedagogik och på Lärarutbildningen. Studierektor Utbildningsvetenskapliga studier. Forskar om fritidshem.

Lärarutbildningen

MC622

Anna Victoria Hallberg

Anna Victoria Hallberg

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Fil.dr. i litteraturvetenskap Pro-prefekt Avdelningsföreståndare, filosofi och Centrum för praktisk kunskap

Institutionen för kultur och lärande

PD227

Saga Hansén

Saga Hansén

Doktorand

Doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap / BEEGS. Forskar om läromedel, digitalisering och kulturella värderingspraktiker i Sverige och Estland.

Institutionen för kultur och lärande

PC205

Josefin Hellman

Josefin Hellman

Doktorand

Doktorand i svenska med utbildningsvetenskaplig inriktning. Mitt avhandlingsarbete berör didaktiska perspektiv på akademiskt skrivande och källanvändning.

Institutionen för kultur och lärande

PB228

Sara Hellman

Sara Hellman

Doktorand

Doktorand i svenska med fokus på andraspråksinlärning och klassrumsinteraktion

Institutionen för kultur och lärande

PB233

Urban Hermansson

Urban Hermansson

Doktorand

Doktorand i den praktiska kunskapens teori. Forskar om facilitatorers praktiska kunskap och förhållningssätt i mötet med grupper. Aktuella teman; makt, etik, plan versus skeende.

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Helena Hill

Helena Hill

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är docent i Idéhistoria och ämnessamordnare i Genusvetenskap. Mina forskningsintressen rör maskulinitet, politik och sociala rörelser samt diskrimineringsfrågor.

Institutionen för kultur och lärande

PC227

Jessica Holmdahl

Jessica Holmdahl

Adjunkt

Institutionen för kultur och lärande

PB212

Sam Holmqvist

Sam Holmqvist

Docent

Lektor

Jag undervisar i genusvetenskap och forskar om bland annat transhistoria. Just nu arbetar jag med en bok om stortjuven Lasse-Maja och med databasen QUEERLIT.

Institutionen för kultur och lärande

PC223

Roman Horbyk

Roman Horbyk

Fil dr

Projektforskare

Jag är medievetare som arbetar med teman av falska nyheter, medier och krig, kultur- och mediehistoria, främst i Östeuropa

Institutionen för kultur och lärande

PC247

Stina Hållsten

Stina Hållsten

Docent

Lektor

2020-24 arbetar jag i projektet "Att arbeta på sitt andraspråk", finansierat av Forte. Från ht21 är jag inriktningsansvarig på ämneslärarprogrammet, inriktning Svenska.

Institutionen för kultur och lärande

PB242

Moa Höglund

Moa Höglund

Doktorand

Doktorand i konstvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Robert Jacobsson

Robert Jacobsson

Doktorand

PhD i Genusvetenskap. Projektet heter (Anal)sex som praktik och tabu i digitala miljöer: begär, stigma och sexuell hälsa. Avhandlingen fokuserar på queera mäns anala sexualitet.

Institutionen för kultur och lärande

Ellen Jacobsson

Ellen Jacobsson

Doktorand

Jag är doktorand i den praktiska kunskapens teori och forskar om integrationens praktiker, dess förutsättningar, antaganden och utföranden.

Institutionen för kultur och lärande

PD211

Tjänstledig

Hilda Jakobsson

Hilda Jakobsson

Lektor

Har kursansvar och undervisar i litteraturvetenskap och på lärarutbildningen.

Institutionen för kultur och lärande

PA242

Eva Jonsson

Eva Jonsson

Fil dr

Studierektor

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PA209

Anna Maria Jönsson

Anna Maria Jönsson

Professor

Vicerektor

Jag är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och forskar bland annat om journalistik, miljö, vetenskapskommunikation och medborgergligt engagemang.

Högskoleledningen

MA917

Linda Kahlin

Linda Kahlin

Docent

Lektor

Jag är programsamordnare för ämneslärarprogrammet och forskare inom ämnet svenska med särskilt intresse för samtal och flerspråkighet på arbetsplatser.

Institutionen för kultur och lärande

PB239

Dan Karlholm

Dan Karlholm

Professor

Forskningsfrågor i urval: konsthistoriografi, temporalitet, assemblageteori, museistudier, aspekter på klimatkrisen och antropocen

Institutionen för kultur och lärande

PC231

Linnéa Karlsson

Linnéa Karlsson

Doktorand

Jag undersöker rasbiologiska diskurser i fiktion efter 1945. Min avhandling i litteraturvetenskap fokuserar på Stina Aronsons skildringar av Tornedalen.

Institutionen för kultur och lärande

PA204C

Jenny Karlsson

Jenny Karlsson

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör, forskarutbildningsadministratör

Institutionen för kultur och lärande

PB218

Tjänstledig

Karl Katz Lydén

Karl Katz Lydén

Doktorand

Jag skriver om Michel Foucaults sena verk om den antika filosofins idéer om självomsorg och sanningssägande i relation till hans kritikbegrepp och en politisk samtid.

Institutionen för kultur och lärande

PD207

Rebecka Katz Thor

Rebecka Katz Thor

Fil dr

Projektforskare

Forskare och skribent. Hennes forskning fokuserar på frågor om hur minne och historia gestaltas och representeras.

Institutionen för kultur och lärande

Anne Kaun

Anne Kaun

Professor

Jag är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och forskar om bl.a. medieaktivism, mediepraktiker, algoritmer, automatisering och artificiell intelligens

Institutionen för kultur och lärande

PC209

Liz Kella

Liz Kella

Docent

Lektor

Jag undervisar litteraturkurser och skrivkurser inom ämnet engelska och inom programmet för ämneslärarutbildningen.

Institutionen för kultur och lärande

PA214

Emma Kihl

Emma Kihl

Lektor

Emma Kihl är lektor i litteraturvetenskap. Hon disputerade i december 2023 med en avhandling om Agneta Enckells dikter och Isabelle Stengers Kosmopolitik.

Institutionen för kultur och lärande

PA204D

Charlotta Krispinsson

Charlotta Krispinsson

Lektor

Under höstterminen 2023 handleder jag kandidatuppsatser samt undervisar på grundkursen på distans. I min forskning studerar jag konsthistorieskrivning samt 1600-talet.

Institutionen för kultur och lärande

PC234

Lotten Kågerman

Lotten Kågerman

Adjunkt

Jag jobbar som lärare på kommunikatörsprogrammet och som handledare i studieverkstan.

Institutionen för kultur och lärande

PB230

Tora Lane

Tora Lane

Docent

Projektforskare

Institutionen för kultur och lärande

MA719

Jonna Lappalainen

Jonna Lappalainen

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

LO663

Ulf Larsson

Ulf Larsson

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i grammatik och textanalys på ABC-nivå samt handleder C-uppsatser. Min forskning handlar om måltidsspråk, sensoriskt språk, litterär stilistik och lexikal semantik.

Institutionen för kultur och lärande

PB203

Camilla Larsson

Camilla Larsson

Fil dr

Lektor

Aktuellt forskningsprojekt - "Serious and with Poetic Powers: Polish Art Exhibited in Sweden from the Cold War Period up until Today"

Institutionen för kultur och lärande

PC229

Karin Larsson

Karin Larsson

Doktorand

Jag är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap och skriver min avhandling om tid, rum och teknologi i den arkitektoniska förnyelsen av Moskva 2010-2020.

Institutionen för kultur och lärande

PC205

Nicholas Lawrence

Nicholas Lawrence

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD220

Per Ledin

Per Ledin

Professor

Jag intresserar mig för hur språk samspelar med samhälleliga utmaningar och förändringar och arbetar ofta med multimodala och kritiska analyser.

Institutionen för kultur och lärande

PB202

Therese Lilliesköld

Therese Lilliesköld

Doktorand

Doktorand i den praktiska kunskapens teori, tillhör forskarskolan Transplace

Institutionen för kultur och lärande

PD230

Claudia Lindén

Claudia Lindén

Professor

Programsamordnare

Professor i Litteraturvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PA208

Lars Lundgren

Lars Lundgren

Docent

Lektor

Jag är docent i medie- och kommunikationsvetenskap. Mina forskningsintressen inkluderar medieteori, mediernas historia, infrastrukturer, temporalitet & medievetenskapens historia.

Institutionen för kultur och lärande

PC244

Bengt Lundgren

Bengt Lundgren

Institutionshandläggare

Utbildningsadministration för ämnet litteraturvetenskap. Jag bistår också med viss administration av avancerade kurser i Medie- och kommunikationsvetenskap.

Institutionen för kultur och lärande

PA210

Isabel Löfgren

Isabel Löfgren

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap. Jag forskar om mediaktivism, mediefilosofi, visuell kultur och medieproduktion samt estetiska lärprocesser.

Institutionen för kultur och lärande

PC245

Maria Lönn

Maria Lönn

Fil dr

Lektor

Projektforskare inom projektet Decolonizing Phenomenologies

Institutionen för kultur och lärande

PC218

Ann-Sofie Lönngren

Ann-Sofie Lönngren

Professor

Avdelningsföreståndare

Professor i litteraturvetenskap med intresse för nordeuropeisk litteratur efter 1880, queerteori och litterära djurstudier.

Institutionen för kultur och lärande

PA204B

Malin Lööw

Malin Lööw

Adjunkt

Institutionen för kultur och lärande

PB205

Katarina Macleod

Katarina Macleod

Professor

Jag arbetar med material från 1800-tal till nutid och undersöker skildringar av feminitet, domesticitet, kropp kön, identitet, kulturarv & värdeskapande, och arktisk natur.

Institutionen för kultur och lärande

Jenny Magnusson

Jenny Magnusson

Docent

Studierektor

Lektor

Docent, svenska Forskningsledare, LU

Institutionen för kultur och lärande

PB240

Humlan Majuri

Humlan Majuri

Utbildningsadministratör

För frågor som rör svenskämnet, maila svenska@sh.se.

Institutionen för kultur och lärande

PB234

Ulla Manns

Ulla Manns

Professor

Idéhistoriker och professor i genusvetenskap, forskar främst om minnespolitik och/i sociala rörelser, den äldre kvinnorörelsen, feministisk idéutveckling och metodfrågor.

Institutionen för kultur och lärande

PC220

Payam Masarrat

Payam Masarrat

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA716

Katarina Mattsson

Katarina Mattsson

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Jag är docent i genusvetenskap och avdelningsföreståndare för ämnet genusvetenskap. Min forskning utforskar genus, nationsskapande och vithet i turism.

Institutionen för kultur och lärande

PC226

Ida Melander

Ida Melander

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB232

Mårten Michanek

Mårten Michanek

Doktorand

Doktorand i litteraturvetenskap, inriktad på barn- och ungdomslitteratur. Tillhör forskarutbildningsområdet utbildningsvetenskapliga studier.

Institutionen för kultur och lärande

PA204C

Mateusz Miesiac

Mateusz Miesiac

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC236

Karin Milles

Karin Milles

Professor

Jag är språkvetare med speciellt intresse för könskodad språkideologi och feministisk språkaktivism.

Institutionen för kultur och lärande

PB237

Dannie Milve

Dannie Milve

Min avhandling är en del av projektet "Digital sexual health - Designing for safety, pleasure and wellbeing in LGBTQ+ communities".

Institutionen för kultur och lärande

PA253C

Monica Mitlin

Monica Mitlin

Doktorand

Begreppen meningsskapande och meningsfullhet i förskolan som omsorgs- och utbildningskontext. Filosofiska ingångar är vardagsspråksfilosofin och psykoanalytiskt influerad marxism.

Institutionen för kultur och lärande

PD229

Veronika Muchitsch

Veronika Muchitsch

Postdoktor

I min forskning undersöker jag hur musik och subjektivitet förmedlas vid gränssnittet mellan mänskliga och tekniska processer i samtida musikkulturer.

Institutionen för kultur och lärande

PC218

Amela Muratspahić

Amela Muratspahić

Doktorand

Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap. Mitt avhandlingsprojekt rör datafiering, automatisering och artificiell intelligens i svensk offentlig sektor.

Institutionen för kultur och lärande

PC238

Pella Myrstener

Pella Myrstener

Doktorand

Doktorand i konstvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PC219

Maria Mårsell

Maria Mårsell

Doktorand

I min avhandling Fredstematikens kritiska potential studerar jag idéer om fred och kolonialism i verk av Frida Stéenhoff, Elin Wägner och Hagar Olsson.

Institutionen för kultur och lärande

PA204A

Charlott Neuhauser

Charlott Neuhauser

Fil dr

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PB236

Nha Nguyen

Nha Nguyen

Doktorand

My PhD focuses on experiences of border-crossing, sexual violence and agency among Vietnamese undocumented immigrant women.

Institutionen för kultur och lärande

MA714

Zoe Nikolaidou

Zoe Nikolaidou

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är språkforskare och jag jobbar med frågor om flerspråkighet, migration och svenska som andraspråk. Min forskning utgår från lingvistisk etnografi och diskursanalys.

Institutionen för kultur och lärande

PB241

Håkan Nilsson

Håkan Nilsson

Professor

Jag undervisar konstvetenskap från grundnivå till forskarhandledning. Jag har särskilt inriktat mig på offentlig konst, gestaltad livsmiljö liksom på modernismen

Institutionen för kultur och lärande

PC235

Iwo Nord

Iwo Nord

Jag är dokrorand och undervisar i genusvetenskap. Doktorsavhandlingen är en etnografisk studie av Belgrad som en lokal och global plats för medicinsk transition.

Institutionen för kultur och lärande

Linda Nordenskjöld Narfström

Linda Nordenskjöld Narfström

Doktorand

Jag är doktorand i ämnet svenska. Min avhandling berör andraspråkstalares interaktion i en informell lärandemiljö på språkcaféer.

Institutionen för kultur och lärande

PB233

Elina Nylander

Elina Nylander

HR-generalist

Institutionen för kultur och lärande

PD233

Paulina Nyman

Paulina Nyman

Adjunkt

Jag är ansvarig för Kommunikatörsprogrammets tredje termin samt VFU-kursansvarig för grundlärarutbildningen år F-3. Jag undervisar också på svenskämnets skrivkurser.

Institutionen för kultur och lärande

PB212

Lina Nyroos

Lina Nyroos

Docent

Lektor

Lektor och docent i svenska. Forskar om samtal och social interaktion, särskilt i institutionella sammanhang. VR-projekt 2022-2024 om samspel och interaktion i svenska polisförhör.

Institutionen för kultur och lärande

PB206

Joel Odebrant

Joel Odebrant

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC219

Elin Olson Wincent

Elin Olson Wincent

Handläggare

Jag är handläggare, prefektstöd och sekreterare för institutionsnämnden. Även representant i högskolans IT-forum, kontaktperson gentemot studentkåren och GDPR-samordnare.

Institutionen för kultur och lärande

PD237

David Payne

David Payne

Fil dr

Forskningsredaktör

Frej Persson

Frej Persson

Adjunkt

Undervisar och handleder i svenska och akademiskt skrivande inom kommunikatörsprogrammet, lärarutbildningarna, fristående kurser samt Studieverkstan.

Institutionen för kultur och lärande

PB229

Olof Pettersson

Olof Pettersson

Docent i filosofi. Disputerade 2013 på en avhandling om Platons begärsbegrepp. Arbetar huvudsakligen med antik grekisk filosofi.

Institutionen för kultur och lärande

Theresia Pettersson

Theresia Pettersson

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Jag är lektor i svenska och biträdande avdelningsavståndare för svenskämnet samt programsamordnare för Kommunikatörsprogrammet. Min forskning rör literacy under tidigmodern tid.

Institutionen för kultur och lärande

PB211

Jennie Plate Blomberg

Jennie Plate Blomberg

Doktorand

Doktorand i den praktiska kunskapens teori. Forskar om svenska och finska gymnasielärares levda erfarenhet av tråkighet.

Institutionen för kultur och lärande

PD229

Kirill Polkov

Kirill Polkov

Fil dr

Doktorand i genusvetenskap, KKT. Undersöker vilken roll icke-normativ sexualitet spelar för hur bilden av Ryssland i Sverige skapas i media och kultur

Institutionen för kultur och lärande

PC237

Johanna Prytz

Johanna Prytz

Fil dr

Lektor

Lektor i svenska. Forskar om verbfrasens syntax och semantik, samt om nyanländas språkinlärning på gymnasieskolans introduktionsprogram.

Institutionen för kultur och lärande

PB208

Maria Pröckl

Maria Pröckl

Fil dr

Lektor

Jag undervisar på lärarprogrammet särskilt förskollärarutbildningarna. Jag är ledamot i programrådet för förskola, CPKs ledningsgrupp och LUs ELP råd.

Institutionen för kultur och lärande

PD202

Emek Rahte

Emek Rahte

Gästforskare

Institutionen för kultur och lärande

Ramona Rat

Ramona Rat

Fil dr

Lektor

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA713

Adrian Ratkic

Adrian Ratkic

Fil dr

Lektor

Undervisar vid Centrum för praktisk kunskap.

Institutionen för kultur och lärande

PD209

Maria Ribeiro

Maria Ribeiro

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Tjänstledig

Stefan Rimm

Stefan Rimm

Fil dr

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är lektor i retorik och fil. dr i pedagogik. Till mina forskningsintressen hör historiska och samtida perspektiv på retorik, utbildning och medborgarskap.

Institutionen för kultur och lärande

PB224

Christina Rodell Olgac

Christina Rodell Olgac

Docent

Lektor

Christina Rodell Olgaç arbetar med frågor som rör den romska minoritetens skol- och utbildningssituation med särskilt fokus på högre utbildning och social mobilitet.

Lärarutbildningen

Ewa Rogström

Ewa Rogström

Handläggare

Administration av utbildning på forskarnivå inom forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori.

Institutionen för kultur och lärande

PD236

Azul Romo Flores

Azul Romo Flores

Doktorand

Undersöker vilka sociala funktioner Esportutbildningar har inom den svenska gymnasieskolan, och varför unga människor väljer dessa som karriärmöjligheter.

Institutionen för kultur och lärande

PC238

Hans Ruin

Hans Ruin

Professor

Programsamordnare

Specialiserad inom fenomenologisk och hermeneutisk filosofi samt inom antik filosofi. Medutgivare av Nietzsches samlade skrifter på svenska.

Institutionen för kultur och lärande

PD216

Anna Rådström

Anna Rådström

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Ämnessamordnare för konstvetenskap

Institutionen för kultur och lärande

PC217

Linn Sandberg

Linn Sandberg

Docent

Lektor

Jag forskar om genus, sexualitet, äldre, åldrande, och demenssjukdomar. Jag är studierektor för forskarutbildningen i genusvetenskap.

Institutionen för kultur och lärande

PC222

Marcus Sandborgh

Marcus Sandborgh

Doktorand

Doktorand svenska. Forskar i matematiklärares interaktioner med sina elever i samband med undervisning.

Institutionen för kultur och lärande

PA253A

Irina Sandomirskaja

Irina Sandomirskaja

Professor

Professor i cultural studies, CBEES

Institutionen för kultur och lärande

MA792

Yanti Sastrawan

Yanti Sastrawan

Doktorand

Doktorand i media och kommunikation vid Forskarskolan: Skola, Sport, Skärm. Min forskning handlar främst om Indonesiens digitalisering av utbildning i Pancasila-sammanhang.

Institutionen för kultur och lärande

PC212

Rebecca Schlottau

Rebecca Schlottau

Doktorand

Jag skriver på en avhandling om historiefilosofiska motiv och deras politiska betydelse hos Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Giorgio Agamben och Svetlana Boym.

Institutionen för kultur och lärande

MA795B

Eva Schwarz

Eva Schwarz

Docent

Programsamordnare

Lektor

Eva Schwarz är filosof och docent i den praktiska kunskapens teori och forskar just nu om kollektivitet och professionell omdöme.

Institutionen för kultur och lärande

PD203

Néa Sedell

Néa Sedell

Doktorand

Doktorand i estetik. Mitt avhandlingsarbete undersöker litterära gestaltningar och teoretiska begreppsliggöranden av melankoli i den senare delen av E.M. Ciorans författarskap.

Institutionen för kultur och lärande

MA716

Johan Sehlberg

Johan Sehlberg

Fil dr

Lektor

Johan Sehlberg är fil.dr i filosofi med samtida fransk filosofi, antikens filosofi och filosofisk estetik som främsta forskningsintressen.

Institutionen för kultur och lärande

PD207

Anna-Karin Selberg

Anna-Karin Selberg

Postdoktor

Arbetar för närvarande på en post-doc om rysk propaganda (speciellt i sociala medier), utifrån bla. Hannah Arendts begrepp om politisk lögn.

Institutionen för kultur och lärande

PD242

Jan Selling

Jan Selling

Docent

Ämnessamordnare

Professor

Professor. Ämnessamordnare för kritiska romska studier. Docent i historia och lektor i kritiska romska studier. Specialområden romsk historia, frigörelse och antiziganism.

Lärarutbildningen

MD170

Saralie Sernhede

Saralie Sernhede

Doktorand

Doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap. Forskar om klimatrörelsen som en alternativ plats för lärande.

Institutionen för kultur och lärande

PC212

Anna Siverskog

Anna Siverskog

Fil dr

Projektforskare

Mitt övergripande forskningsintresse är lhbtq-åldrande, innefattande intersektioner av kön, ålder och sexualitet; livslopp; äldreomsorg; demens.

Institutionen för kultur och lärande

PC218

Cecilia Sjöholm

Cecilia Sjöholm

Professor

Jag forskar kring estetikens historia och är särskilt intresserad av relationen mellan estetik och politik.

Institutionen för kultur och lärande

PD221

Kajsa Sköldvall

Kajsa Sköldvall

Adjunkt

Institutionen för kultur och lärande

PB204

Nicholas Smith

Nicholas Smith

Fil dr

Lektor

Forskar och undervisar i post- och dekolonial filosofi, afrokaribiskt och urfolkstänkande med bas i samtida kontinentalfilosofi, feminism och fenomenologi.

Institutionen för kultur och lärande

PD220

Alexander Stagnell

Alexander Stagnell

Fil dr

Postdoktor

Intresserad av frågor som rör retoriken i det politiska, ideologiska funktioner hos begrepp som diplomati, kommunism och sofistik samt Barbara Cassins och Slavoj Žižeks tänkande.

Institutionen för kultur och lärande

PB219

Dusan Stamenkovic

Dusan Stamenkovic

Docent

Lektor

Universitetslektor i engelsk språkvetenskap med fokus på språkkognition och inlärning, språkvetenskap, psykolingvistik, språkundervisning, multimodala studier och dataspelstudier.

Institutionen för kultur och lärande

PA217

Christina Stein

Christina Stein

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PB228

Fredrik Stiernstedt

Fredrik Stiernstedt

Professor

Avdelningsföreståndare

Jag är avdelningsföreståndare och professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Mina huvudsakliga forskningsintressen rör medieproduktion, mediearbete och medietillit.

Institutionen för kultur och lärande

PC202

Gustav Strandberg

Gustav Strandberg

Fil dr

Projektforskare

Gustav Strandberg är lektor och forskare i filosofi. Hans forskning kretsar kring ämnen inom politisk filosofi, marxism och estetik. Han är även verksam som översättare.

Institutionen för kultur och lärande

PD215

Annika Ström

Annika Ström

Professor

Avdelningsföreståndare

Avdelningsföreståndare, pedagogikämnet Professor, retorik Docent, latin

Institutionen för kultur och lärande

PB227

Per Ståhlberg

Per Ståhlberg

Docent

Lektor

Jag är lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap.

Institutionen för kultur och lärande

PC242

Martina Sundström

Martina Sundström

HR-generalist

Personalfrågor

Institutionen för kultur och lärande

PD234

Jenny Sundén

Jenny Sundén

Professor

Jag är professor i genusvetenskap. Min forskning finns i skärningspunkten mellan digitala mediestudier, genus och sexualitetsstudier, feministisk queerteori och affektteori.

Institutionen för kultur och lärande

PC221

Maria Sunnerbo

Maria Sunnerbo

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör, kontakta mig via konstvetenskap@sh.se och estetik@sh.se

Institutionen för kultur och lärande

PC214

Emil Sunnerfjell

Emil Sunnerfjell

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministration för "Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning", "Centrum för praktisk kunskap" samt forskarutbildningsområdet "Kritisk kulturteori".

Institutionen för kultur och lärande

PC215

Oscar Svanelid

Oscar Svanelid

Postdoktor

Institutionen för kultur och lärande

PD219

Fredrik Svenaeus

Fredrik Svenaeus

Professor

Jag är filosof och professor vid Centrum för praktisk kunskap. Mina huvudområden är medicinens filosofi och humaniora.

Institutionen för kultur och lärande

PD201

Therese Svensson

Therese Svensson

Fil dr

Projektforskare

Akademiforskare finansierad av Kungl. Vitterhetsakademien och Natur & Kultur

Institutionen för kultur och lärande

PA204D

Väinö Syrjälä

Väinö Syrjälä

Fil dr

Lektor

Lektor i svenska, fil.dr. i nordiska språk. Undervisar och handleder inom svenskämnet och lärarutbildningen. Föreståndare för Studieverkstan.

Institutionen för kultur och lärande

PB210

Fanny Söderbäck

Fanny Söderbäck

Docent

Lektor

Docent och lektor i filosofi. Forskar och undervisar främst inom feministisk filosofi, kring teman såsom kropp, födande, tid, narrativ, minne, våld, och sårbarhet.

Institutionen för kultur och lärande

PD205

Hedda Söderlundh

Hedda Söderlundh

Docent

Lektor

Lektor och forskare i svenska med intresse dels för sociolingvistik och flerspråkighet hos individ och samhälle, dels för högskolepedagogik och internationalisering av utbildning.

Institutionen för kultur och lärande

PB238

Fredrik Söderquist

Fredrik Söderquist

Adjunkt

Jag undervisar i retorik med extra intresse för visuell retorik, strategisk kommunikation, minnestekniker och politisk retorik

Institutionen för kultur och lärande

PB216

Christina Thomsen Thörnqvist

Christina Thomsen Thörnqvist

Professor

Projektforskare

Forskningsområden: antik och medeltida logik, antik och medeltida naturfilosofi och klassisk filologi.

Institutionen för kultur och lärande

Martin Thöje

Martin Thöje

Doktorand

Forskning om undervisningens teori och praktik, med särskilt intresse för människoröstens pedagogiska betydelse.

Lärarutbildningen

MC627

Lotta Tillberg

Lotta Tillberg

Docent

Lektor

Avdelningsföreståndare, Institutionen för polisiärt arbete, avdelningen för polisiärt arbete.

Institutionen för polisiärt arbete

LO661

Anders Ullholm

Anders Ullholm

Adjunkt

Jag är adjunkt i retorik och undervisar på grundkurserna i retorik, retorikkonsultprogrammet och kommunikatörsprogrammet

Institutionen för kultur och lärande

PB226

Fredrik Valdeson

Fredrik Valdeson

Postdoktor

Jag är postdoktor i svenska och forskar framför allt om grammatik och språkhistoria inom ramen för bruksbaserad konstruktionsgrammatik.

Institutionen för kultur och lärande

PB229

Liudmila Voronova

Liudmila Voronova

Docent

Lektor

Jag undervisar på både grund- och avancerad nivå och forskar om bl a fotografi. Jag är också studierektor för forskarutbildningsområdet PESO

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME347

Benjamin Wagner

Benjamin Wagner

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA714

Erik Wallrup

Erik Wallrup

Docent

Programsamordnare

Lektor

Lektor i estetik, docent i musikvetenskap, samordnare för estetikens masterprogram, samordnare för estetikprogrammet

Institutionen för kultur och lärande

PD228

Charlotta Weigelt

Charlotta Weigelt

Professor

Prefekt

Professor i filosofi, prefekt IKL. Specialiserad mot antik filosofi och fenomenologi.

Institutionen för kultur och lärande

PD217

Anna Wennergren

Anna Wennergren

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD224

Ann Werner

Ann Werner

Docent

Lektor

Jag är docent i genusvetenskap och forskar vid ämnet om möten mellan genus, musik, teater och medier.

Institutionen för kultur och lärande

PC224

Kim West

Kim West

Fil dr

Projektforskare

Den samtida estetiska teorins kritiska idéutveckling, det folkliga avantgardets kulturhistoria och de konstnärliga förmedlingsformernas institutionella och tekniska förvandlingar.

Institutionen för kultur och lärande

PD215

Josefine Wikström

Josefine Wikström

Lektor

konstens filosofi, tysk idealism, kritisk teori, arbetsbegreppet, Adorno, Marx, samtida Marxism, samtidskonst från 1960 och framåt, specifikt performance och dans.

Institutionen för kultur och lärande

PD219

Maria Wolrath-Söderberg

Maria Wolrath-Söderberg

Docent

Lektor

Jag är docent i retorik och forskar och undervisar om hur människor resonerar när det gäller klimatomställning. Jag jobbar också med högskolepedagogisk utveckling.

Institutionen för kultur och lärande

PB222

Soheyla Yazdanpanah

Soheyla Yazdanpanah

Fil dr

Programsamordnare

Lektor

Jag är lektor i genusvetenskap och ansvarig för magisterprogrammet i genusvetenskap. Mitt forskningsintresse är ojämlikhet i försörjning och arbetslivet.

Institutionen för kultur och lärande

PC225

Oscar von Seth

Oscar von Seth

Fil dr

Lektor

Jag undervisar i genusvetenskap. Min forskning befinner sig i skärningspunkten mellan queerteori och litteratur (och annan media).

Institutionen för kultur och lärande

PC224

Patrik Åker

Patrik Åker

Docent

Programsamordnare

Lektor

Jag är lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap. Mina forskningsintressen inkluderar visuell kommunikation, journalistik och historiska perspektiv på medier.

Institutionen för kultur och lärande

PC203

Annika Öhrner

Annika Öhrner

Docent

Programsamordnare

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

PC232